εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Συντομεύσεις πληκτρολογίου / Συντομεύσεις πληκτρολογίου. Τι είναι και πώς λειτουργούν
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Πώς θα βρω την συντόμευση που ισχύει για μια ενέργεια;

Δημιουργία συντόμευσης πληκτρολογίου

Κατάργηση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Επαναφορά προεπιλεγμένων συντομεύσεων

Συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Word

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Αντιστοίχιση συντόμευσης πληκτρολογίου σε ενέργεια ή λειτουργία του Word

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συντόμευση ή κουμπί

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου. Τι είναι και πώς λειτουργούν

Στα άρθρα του site τα πλήκτρα που πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα δηλώνονται με το συν: CTRL+B, ενώ τα πλήκτρα που πρέπει να πατηθούν διαδοχικά δηλώνονται με το κόμμα: ALT, H, U. Οι αριθμοί του αριθμητικού πληκτρολόγιου δηλώνονται με το Num: CTRL+Num5

Συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι οι διάφοροι συνδυασμοί πλήκτρων που μπορείτε να πατήσετε ταυτόχρονα ή διαδοχικά για να εκτελέσετε μια εργασία στο Word. Π.χ. πατώντας ταυτόχρονα το πλήκτρο CTRL και το γράμμα B, το επιλεγμένο κείμενο γίνεται με έντονη γραφή, όπως ακριβώς αν κάνατε κλικ με το ποντίκι στο κουμπί Έντονη γραφή της ομάδας Γραμματοσειρά, στην καρτέλα Κεντρική. Ενώ, πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο ALT και στη συνέχεια τα πλήκτρα H και U, το επιλεγμένο κείμενο γίνεται λίστα με κουκκίδες, όπως ακριβώς αν κάνατε κλικ με το ποντίκι στο κουμπί Κουκκίδες της ομάδας Παράγραφος στην καρτέλα Κεντρική.

Για τις συντομεύσεις όπου τα πλήκτρα πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα, η διαδικασία απαιτεί στην πραγματικότητα τρεις ενέργειες. Π.χ. για να χρησιμοποιήσετε την συντόμευση CTRL+SHIFT+N (μετατρέπει το επιλεγμένο κείμενο σε στυλ Βασικό) κάνετε τα εξής:

 1. Κρατάτε πατημένα τα βασικά πλήκτρα της συντόμευσης (CTRL και SHIFT).
 2. Πατάτε μία φορά και ελευθερώνετε το γράμμα N.
 3. Ελευθερώνετε τα βασικά πλήκτρα της συντόμευσης.

Πώς θα βρω την συντόμευση που ισχύει για μια ενέργεια;

Το Word έχει ενσωματωμένες συντομεύσεις για πολλές από τις ενέργειες που εκτελείτε χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Στην πραγματικότητα, έχει συντομεύσεις για ενέργειες που πιθανόν δεν έχετε κάνει ποτέ σας ούτε και πρόκειται να κάνετε όσο εργάζεστε με το Word. Για να βρείτε την συντόμευση μιας ενέργειας υπάρχουν πολλοί τρόποι:

-- Με κατάδειξη

συμβουλή οθόνης (tooltip)

Εικ. 1: Συμβουλή οθόνης (tooltip) κουμπιού

-- Με την Βοήθεια του Word

 1. Πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανίσετε την Βοήθεια του Word.
 2. Επιλέξτε την ενότητα Για άτομα με ειδικές ανάγκες.
 3. Κάνετε κλικ στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Microsoft Office Word.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η Βοήθεια του Word έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται αυτόματα από τον δικτυακό τόπο του Office online. Πιθανόν ο τίτλος της ενότητας και του θέματος που αναφέρονται στο παρόν να εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο μελλοντικά, ανάλογα με τις αλλαγές που επιφέρει η Microsoft στον δικτυακό τόπο.

-- Με το πλήκτρο ALT και τις συντομεύσεις της κορδέλας

-- Με το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου

 1. Στο Word 2007 κάνετε κλικ στο κουμπί Office και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

  Στο Word 2010 επιλέξτε την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word πατήστε Προσαρμογή (Word 2007) ή Προσαρμογή κορδέλας (Word 2010).
 3. Πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.

  Εικ. 3: Ισχύοντα πλήκτρα συντόμευσης

 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου επιλέξτε μία κατηγορία και στη συνέχεια κάνετε κλικ σε μία από τις εντολές της κατηγορίας.

  Στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα, θα εμφανιστεί η συντόμευση που τυχόν ισχύει για την συγκεκριμένη εντολή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι εντολές εμφανίζονται με την μορφή εκφράσεων της γλώσσας προγραμματισμού, που είναι δομημένο το Word και ίσως δεν σας βοηθούν να καταλάβετε τι ακριβώς κάνουν. Για να δείτε την λειτουργία κάποιας εντολής επιλέξτε την και στη συνέχεια δείτε την περιγραφή που εμφανίζεται στο κάτω αριστερό μέρος του πλαισίου διαλόγου.

Δημιουργία συντόμευσης πληκτρολογίου

Εκτός από τις ενσωματωμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου που διαθέτει το Word, μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας συντομεύσεις, που θα σας εξυπηρετούν στην εκτέλεση συνηθισμένων εργασιών. Για την πλήρη διαδικασία δείτε το θέμα Αντιστοίχιση συντόμευσης πληκτρολογίου σε ενέργεια ή λειτουργία του Word [1].

Κατάργηση συντομεύσεων πληκτρολογίου

Δεν μπορείτε να καταργήσετε συντομεύσεις που είναι αποθηκευμένες σε ένα έγγραφο ή ένα πρότυπο, τα οποία δεν είναι ανοικτά την στιγμή που εμφανίζετε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου.

 1. Στο Word 2007 κάνετε κλικ στο κουμπί Office και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

  Στο Word 2010 επιλέξτε την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word πατήστε Προσαρμογή (Word 2007) ή Προσαρμογή κορδέλας (Word 2010).
 3. Πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου (εικ. 3) μεταβείτε στο πεδίο Αποθήκευση αλλαγών στο και επιλέξτε το τρέχον πρότυπο ή αρχείο όπου είναι αποθηκευμένες οι συντομεύσεις.
 5. Στο πεδίο Κατηγορίες επιλέξτε την κατηγορία που περιέχει την εντολή ή το στοιχείο που θέλετε.
 6. Στο δεξιό πλαίσιο επιλέξτε την εντολή ή το στοιχείο που θα καταργήσετε την συντόμευσή του.
 7. Στο πλαίσιο Ισχύοντα πλήκτρα επιλέξτε την συντόμευση.
 8. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.
 9. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο αν δεν θέλετε να καταργήσετε άλλες συντομεύσεις.

Επαναφορά προεπιλεγμένων συντομεύσεων

Εάν έχετε δημιουργήσει συντομεύσεις πληκτρολογίου και αποφασίσετε ότι δεν τις χρειάζεστε πλέον, μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις:

 1. Στο Word 2007 κάνετε κλικ στο κουμπί Office και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

  Στο Word 2010 επιλέξτε την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο και στη συνέχεια επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές.

 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word πατήστε Προσαρμογή (Word 2007) ή Προσαρμογή κορδέλας (Word 2010).
 3. Πατήστε το κουμπί Προσαρμογή.
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου (εικ. 3) μεταβείτε στο πεδίο Αποθήκευση αλλαγών στο και επιλέξτε το τρέχον πρότυπο ή αρχείο όπου είναι αποθηκευμένες οι συντομεύσεις.
 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά όλων.

Συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις του Word

Αν θυμόσαστε συντομεύσεις που χρησιμοποιούσατε σε προηγούμενες εκδόσεις του Word, δοκιμάστε τες και στο Word 2007, 2010. Πιθανόν να ισχύουν ακόμα. Π.χ. για την εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος ισχύει η συντόμευση ALT, H, P, G του Word 2007, αλλά και η συντόμευση ALT, O, P του Word 2003.

Ανάρτηση σχολίων στο blog

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/c/assign_shortcuts.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/indentation_ruler_tools.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 10 Δεκ 2010