Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Επεξεργασία και ταξινόμηση κειμένου / Στοίχιση, θέση και απόσταση παραγράφων
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Τι είναι η παράγραφος;

Σε τι χρησιμεύει το σημάδι παραγράφου;

Τοποθέτηση παραγράφων σε σελίδα

Τοποθέτηση κειμένου σε παράγραφο

Αλλαγή του διαστήματος ανάμεσα σε γραμμές ή παραγράφους

Έλεγχος των αλλαγών παραγράφου

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Μορφοποίηση κειμένου με τα εργαλεία της ομάδας Παράγραφος

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος

Δυνατότητα "κλικ και πληκτρολόγηση"

Τι είναι η παράγραφος;

Στο Microsoft Word, η παράγραφος είναι μια χωριστή μονάδα πληροφοριών, η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά μορφοποίησης, όπως στοίχιση, απόσταση και στυλ. Η παράγραφος ακολουθείται πάντα από ένα σημάδι παραγράφου. Ο τρόπος μορφοποίησης των παραγράφων ενός εγγράφου εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο και από την εμφάνιση που θέλετε να έχει. Συχνά, θα εφαρμόσετε διαφορετική μορφοποίηση σε παραγράφους του ίδιου εγγράφου. Για παράδειγμα, αν γράφετε μια εργασία εξαμήνου, μπορεί να δημιουργήσετε μια σελίδα τίτλων, η οποία να περιέχει έναν τίτλο με στοίχιση στο κέντρο σε μία ξεχωριστή παράγραφο, και το όνομά σας και την ημερομηνία με δεξιά στοίχιση στο κάτω μέρος της σελίδας ως ξεχωριστές παραγράφους. Οι παράγραφοι του κύριου κειμένου της εργασίας μπορεί να έχουν αριστερή στοίχιση και διπλό διάστιχο. Η εργασία σας μπορεί επίσης να περιέχει κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, με μορφοποίηση μεμονωμένων παραγράφων.

Σε τι χρησιμεύει το σημάδι παραγράφου;

Όταν ανοίγετε ένα νέο, κενό έγγραφο και κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων στην ομάδα Παράγραφος, της καρτέλας Κεντρική, εμφανίζεται το σημάδι παραγράφου. Το σημάδι παραγράφου περιέχει όλη τη μορφοποίηση της πρώτης αυτής παραγράφου. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση της παραγράφου με δύο τρόπους:

Όταν πιέζετε το πλήκτρο ENTER για να τελειώσετε μια παράγραφο και να ξεκινήσετε μια άλλη, η νέα παράγραφος που δημιουργείται έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη. Για παράδειγμα, για να εφαρμόσετε αριστερή στοίχιση και διπλό διάστιχο σε όλες τις παραγράφους του κειμένου, χρειάζεται μόνο να ορίσετε τα χαρακτηριστικά αυτά για την πρώτη παράγραφο. Πατώντας το πλήκτρο ENTER, η μορφοποίηση μεταφέρεται και στην επόμενη παράγραφο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τα σημάδια παραγράφου και άλλα σημάδια μορφοποίησης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων. Η εμφάνιση των σημαδιών παραγράφου σας βοηθά να βλέπετε που τελειώνει κάθε παράγραφος και διευκολύνει την επιλογή των χαρακτηριστικών μορφοποίησης που θέλετε να αλλάξετε.

Τοποθέτηση παραγράφων σε σελίδα

Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν τη θέση μιας παραγράφου στη σελίδα:

θέση παραγράφου στη σελίδα

Εικ. 1: Θέση της παραγράφου στη σελίδα

Τοποθέτηση κειμένου σε παράγραφο

Μπορείτε να δημιουργήσετε εσοχή στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου, για να τη διαχωρίσετε από την υπόλοιπη παράγραφο. Με την δημιουργία εσοχής πρώτης γραμμής, η πρώτη γραμμή μιας παραγράφου μετακινείται προς τα μέσα κατά ένα καθορισμένο διάστημα, ενώ η υπόλοιπη παράγραφος παραμένει στη θέση της. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προεξοχή πρώτης γραμμής, στην οποία δεν υπάρχει εσοχή στην πρώτη γραμμή της παραγράφου, αλλά υπάρχει στις επόμενες.

Μπορείτε να ορίσετε την εσοχή μεμονωμένων γραμμών, χρησιμοποιώντας τον οριζόντιο χάρακα [2], χρησιμοποιώντας την καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος [3], ή χρησιμοποιώντας την δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση" [4].

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εσοχή σε κείμενο, χρησιμοποιώντας στηλοθέτες [5]. Οι στηλοθέτες είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση μεμονωμένων γραμμών κειμένου, ειδικά όταν θέλετε να ορίσετε στηλοθέτη που συνοδεύεται από οδηγό. Δεν συνιστάται η χρήση στηλοθετών για τη δημιουργία σύνθετων στοιχείων, όπως οι στήλες και οι πίνακες.

Αλλαγή του διαστήματος ανάμεσα σε γραμμές ή παραγράφους

Το διάστιχο καθορίζει το μέγεθος του κατακόρυφου διαστήματος ανάμεσα στις γραμμές κειμένου μιας παραγράφου. Ως προεπιλογή, οι γραμμές έχουν μονό διάστιχο, δηλαδή το διάστημα χωρά τη μεγαλύτερη γραμματοσειρά αυτής της γραμμής, καθώς και ένα μικρό πρόσθετο κενό διάστημα.

Η απόσταση παραγράφων καθορίζει το μέγεθος του διαστήματος επάνω ή κάτω από μία παράγραφο. Εάν θέλετε να διαχωρίσετε μια παράγραφο από τις άλλες παραγράφους σε μια σελίδα ή να αλλάξετε την απόσταση ανάμεσα σε πολλές παραγράφους, μπορείτε να αυξήσετε το διάστημα που υπάρχει πριν από αυτές, μετά από αυτές ή και τα δύο διαστήματα.

Για τις ρυθμίσεις του διάστιχου και του διαστήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Διάστιχο στην ομάδα Παράγραφος [1] της καρτέλας Κεντρική, καθώς και την καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος [3].

Έλεγχος των αλλαγών παραγράφου

Το Word συνεχίζει αυτόματα το κείμενο στην επόμενη σελίδα, όταν αυτό φτάσει στο τέλος της σελίδας. Όμως, μερικές φορές θέλετε να διατηρήσετε παραγράφους μαζί, να διατηρήσετε γραμμές μαζί ή να ελέγχετε "χήρες/ορφανές" γραμμές σε μία σελίδα. Για παράδειγμα, η παράγραφος ίσως να χάσει την αποτελεσματικότητά της, αν χωριστεί, ή αν μόνο μία γραμμή της εμφανιστεί στην αρχή της επόμενης σελίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να ορίσετε στο Word επιλογές που διατηρούν μαζί το κείμενο παραγράφου, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας, του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος [3].

Παραπομπές σε αναφερόμενα θέματα

[1] www.adaeion.gr/word/r/paragraph_group.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/indentation_ruler_tools.html

[3] www.adaeion.gr/word/r/paragraph_dialog_box.html

[4] www.adaeion.gr/word/g/click_and_type.html

[5] www.adaeion.gr/word/g/tabs.html

Δημοσίευση: Δευτέρα, 13 Δεκ 2010