Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μακροεντολές / Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Πού καταχωρούνται οι μακροεντολές

Ονοματολογία μακροεντολών

Στοιχεία μιας μακροεντολής

Θέματα ασφαλείας

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εγκατάσταση μακροεντολής

Ταξινόμηση μακροεντολών

Πλαίσιο διαλόγου Οργάνωση

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές

Μια μακροεντολή είναι ένα σύνολο εντολών, τις οποίες μπορείτε να εκτελέσετε με μια κίνηση: Το πάτημα ενός κουμπιού, ή την χρήση μιας συντόμευσης πληκτρολογίου. Οι μακροεντολές μπορούν να αυτοματοποιήσουν σχεδόν οποιαδήποτε εργασία κάνετε στο Word, και ακόμα περισσότερο, να κάνουν ενέργειες που νομίζατε ότι δεν μπορούσαν να γίνουν.

Οι μακροεντολές είναι γραμμένες στην γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA), αλλά εσείς δεν χρειάζεται να είστε προγραμματιστής για να τις δημιουργήσετε. Μπορείτε π.χ. να καταγράψετε μία μακροεντολή, όπως μαγνητοφωνείτε κάτι σε μαγνητόφωνο. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Καταγραφή μακροεντολής, το Word αυτόματα "μαγνητοφωνεί" τις ενέργειες που κάνετε, και τις μετατρέπει αυτόματα σε κώδικα VBA.

Πού καταχωρούνται οι μακροεντολές

Οι μακροεντολές δεν αποτελούν ανεξάρτητα αρχεία. Είναι στοιχεία προγραμματισμού, και ως τέτοια ενσωματώνονται σε ένα έγγραφο ή πρότυπο, με την μορφή modules (λειτουργικών μονάδων), μαζί με διάφορα άλλα στοιχεία προγραμματισμού που χρησιμοποιεί το Word. Για να δείτε και να διαχειριστείτε αυτά τα στοιχεία προγραμματισμού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Visual Basic Editor [1].

Το αν θα χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο ή ένα έγγραφο για να αποθηκεύσετε την μακροεντολή εξαρτάται από τις δικές σας επιλογές και αυτή είναι μια σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρετε πριν κάνετε την καταγραφή ή την εγκατάσταση της μακροεντολής.

Ονοματολογία μακροεντολών

Όταν θέλετε να καταγράψετε μία μακροεντολή, ανάμεσα στις πρώτες επιλογές που πρέπει να κάνετε είναι να δηλώσετε το όνομα της μακροεντολής. Το όνομα της μακροεντολής πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Στοιχεία μιας μακροεντολής

Η μακροεντολή αποτελείται από κώδικα VBA, σε ένα ενιαίο σύνολο εντολών, γνωστό με το όνομα υπο-ρουτίνα (subroutine). Η επόμενη μακροεντολή μετατρέπει τους χαρακτήρες ενός επιλεγμένου κειμένου σε κεφαλαία, και στη συνέχεια ο δείκτης μεταφέρεται στο τέλος της επιλεγμένης περιοχής:

Sub allCapitals()
  Selection.Range.Case = wdUpperCase
  Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
End Sub

Στο ανωτέρω παράδειγμα, εμφανίζονται τα "μέρη" που αποτελούν μία μακροεντολή:

Περισσότερες πληροφορίες για τις μακροεντολές μπορείτε να δείτε χρησιμοποιώντας το εργαλείο VB Editor [1].

Θέματα ασφαλείας

Οι μακροεντολές μπορεί να είναι χρήσιμες, αλλά ταυτόχρονα να είναι και βλαβερές. Η ασφάλεια σχετικά με την χρήση των μακροεντολών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μια μακροεντολή που έχει γραφεί με κακό σκοπό μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο τα έγγραφά σας αλλά και ολόκληρο το σύστημα του υπολογιστή.

Αν γνωρίζετε την γλώσσα VBA, μπορείτε να ελέγξετε τον κώδικα της μακροεντολής για να διαπιστώσετε αν η χρήση της είναι ασφαλής ή όχι. Αν δεν γνωρίζετε VBA, ο βασικός κανόνας είναι να μην χρησιμοποιείτε μακροεντολές που δεν εμπιστεύεστε την προέλευσή τους. Επιπλέον, στο Word (και σε όλες τις εφαρμογές του Office), μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας που θα χρησιμοποιείται, ώστε να εμφανίζεται μία προειδοποίηση κάθε φορά που ανοίγετε ένα έγγραφο με μακροεντολές και να επιλέγετε ποια μακροεντολή θα εκτελείται και ποια όχι.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/r/vbe_getting_started.html

Δημοσίευση: Σάββατο, 17 Ιουλ 2010