Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Κοινή χρήση πληροφοριών / Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένου
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Χρήση της Ειδικής επικόλλησης

Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένου

Σύνδεση και Ενσωμάτωση είναι δύο λειτουργίες που υποστηρίζουν τα προγράμματα με δυνατότητες OLE. Αυτές οι δυνατότητες, σας επιτρέπουν να εισάγετε ένα αντικείμενο από ένα πρόγραμμα (προέλευση - server) σε ένα άλλο (προορισμός - client) ακόμα κι αν το δεύτερο δεν υποστηρίζει τον τύπο του αντικειμένου. Π.χ. το Word δεν μπορεί να δημιουργήσει μια διαφάνεια όπως το PowerPoint, μπορεί όμως να "δεχθεί" την διαφάνεια.

Κατά την σύνδεση και ενσωμάτωση του αντικειμένου δημιουργείται μια σχέση επικοινωνίας μεταξύ της προέλευσης και του προορισμού, και γι' αυτόν τον λόγο, το πρόγραμμα προέλευσης πρέπει να παραμείνει ανοικτό όσο διαρκεί η διαδικασία εισαγωγής του αντικειμένου. Π.χ. Όταν αντιγράψετε έναν πίνακα του Excel και στην συνέχεια κλείσετε το Excel, το αντικείμενο παραμένει μεν στο Πρόχειρο, αλλά εάν θελήσετε να το κάνετε επικόλληση στο Word θα είναι διαθέσιμες όλες οι συνηθισμένες μορφές επικόλλησης, όχι όμως η επικόλληση ως αντικείμενο του Excel.

Οι βασικότερες διαφορές ανάμεσα σε συνδεδεμένα και ενσωματωμένα αντικείμενα βρίσκονται στη θέση που αποθηκεύονται τα δεδομένα και στον τρόπο ενημέρωσής τους, αφού τα τοποθετήσετε στο αρχείο προορισμού.

Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα

Τα συνδεδεμένα δεδομένα αποθηκεύονται στο αρχείο προέλευσης. Στο αρχείο προορισμού αποθηκεύεται μόνο η θέση του αρχείου προέλευσης και εμφανίζεται μια αναπαράσταση των συνδεδεμένων δεδομένων. Γι' αυτό, το αρχείο προορισμού είναι μικρότερου μεγέθους, απ' ότι θα ήταν αν είχε γίνει ενσωμάτωση του αντικειμένου. Από την άλλη, αυτή η εξάρτηση μεταξύ των αρχείων προέλευσης και προορισμού καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την μεταφορά τους σε άλλον υπολογιστή. Π.χ. Αν κατά την εισαγωγή ενός πίνακα του Excel σε ένα έγγραφο του Word, το αρχείο προέλευσης ήταν αποθηκευμένο στην θέση F:\Φάκελος1\αρχείο.xlsx το Word θα αποθηκεύσει αυτή την θέση και σε αυτή την θέση θα το "αναζητήσει" αν μεταφέρετε το αρχείο του Word σε έναν άλλον υπολογιστή. Άρα κατά την μεταφορά θα πρέπει να μεταφέρετε και τα δύο αρχεία, με το αρχείο προορισμού μάλιστα να τοποθετείται στην ίδια θέση που ήταν και κατά την διαδικασία της σύνδεσης του αντικειμένου.

Τα ενσωματωμένα δεδομένα αποθηκεύονται στο αρχείο προορισμού. Μετά την ενσωμάτωση το αντικείμενο παύει να επικοινωνεί με την προέλευση, με αποτέλεσμα να μην ενημερώνεται πλέον με τις αλλαγές που γίνονται στην προέλευση. Τα ενσωματωμένα αντικείμενα δημιουργούν αρχεία μεγάλου μεγέθους, καθώς το πρόγραμμα εκτός από τα δεδομένα είναι υποχρεωμένο να "θυμάται" και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος προέλευσης, ώστε να επιτρέπει την επεξεργασία του αντικειμένου. Ωστόσο, αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως πλεονέκτημα, καθώς το αντικείμενο δεν εξαρτάται από το αρχείο προέλευσης και επομένως το αρχείο προορισμού μπορεί να μεταφερθεί εύκολα από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο.

Τόσο η σύνδεση όσο και η ενσωμάτωση έχουν πρόβλημα με το μέγεθος (την έκταση) του αντικειμένου. Το αντικείμενο δεν προσαρμόζεται στο μέγεθος της σελίδας του Word. Αντίθετα, τα δεδομένα που είναι εκτός των περιθωρίων της σελίδας δεν θα εμφανίζονται. Πρέπει να βρείτε άλλους τρόπους να μειώσετε την έκταση του αντικειμένου. Π.χ. να το τροποποιήσετε όσο ακόμα βρίσκεται στην προέλευση, πριν το κάνετε εισαγωγή στο έγγραφο. Ή να το διαιρέσετε σε τμήματα και να εισάγετε κάθε τμήμα σαν ξεχωριστό αντικείμενο.

Δημοσίευση: Τετάρτη, 24 Φεβ 2010