Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μακροεντολές / Κατάργηση στηλοθετών Γραμμή
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές

Γνωριμία με τον Visual Basic Editor

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συντόμευση ή κουμπί

Κατάργηση στηλοθετών Γραμμή

Ο στηλοθέτης Γραμμή [1], χρησιμοποιείται ως "καλλωπιστικό" στοιχείο στα έγγραφα, συνήθως για να βελτιώσεi την μεφάνιση ενός απλού πίνακα που έχει δημιουργηθεί με στηλοθέτες (εικ. 1).

χρήση στηλοθέτη Γραμμή

Εικ. 1 Χρήση στηλοθέτη Γραμμή

Ο στηλοθέτης γραμμή δεν εντοπίζεται με το εργαλείο Εύρεση και αντικατάσταση, και επομένως δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, όταν έχετε πολλούς και διάσπαρτους στηλοθέτες Γραμμή σε ένα έγγραφο και θέλετε να τους τροποποιήσετε όλους μαζί, π.χ. να τους αλλάξετε θέση. Ωστόσο, αν θέλετε να τους καταργήσετε όλους από το έγγραφο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη μακροεντολή:

Sub RemoveBarTabs()
  '
  ' κατάργηση όλων των στηλοθετών Γραμμή
  '
  Dim P As Word.Paragraph
  Dim T As Word.TabStop
  For Each P In ActiveDocument.Paragraphs
  For Each T In P.TabStops
    If T.Alignment = wdAlignTabBar Then T.Clear
  Next T, P
End Sub

Εγκαταστήστε την μακροεντολή σε ένα module του συγκεκριμένου εγγράφου και στη συνέχεια εκτελέστε την για να αφαιρέσετε όλους τους στηλοθέτες Γραμμή. Αν δεν έχετε σκοπό να την ξαναχρησιμοποιήσετε μπορείτε να την διαγράψετε μετά την χρήση. Αν θέλετε να την έχετε διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα που δημιουργείτε αποθηκεύστε την σε ένα module του βασικού προτύπου αντί για το συγκεκριμένο έγγραφο. Για όλες τις σχετικές πληροφορίες δείτε το θέμα Εγκατάσταση μακροεντολής [2].

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την εκτέλεση της μακροεντολής είναι πιθανόν να εμφανίζονται ακόμα στο έγγραφο ορισμένοι στηλοθέτες Γραμμή, κυρίως σε μεγάλες παραγράφους κειμένου. Αυτό δεν οφείλεται σε σφάλμα της μακροεντολής αλλά στον τρόπο που το Word κάνει ανανέωση του εγγράφου (refresh). Αν μετά την εκτέλεση της μακροεντολής αποθηκεύσετε το έγγραφο και το κλείσετε, την επόμενη φορά που θα το ανοίξετε θα διαπιστώσετε ότι οι στηλοθέτες Γραμμή έχουν πράγματι καταργηθεί.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/tabs.html

[2] www.adaeion.gr/word/c/install_macro.html

Δημοσίευση: Σάββατο, 11 Σεπ 2010