Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μακροεντολές / Επικόλληση κειμένου χωρίς μορφοποίηση
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές

Γνωριμία με τον Visual Basic Editor

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συντόμευση ή κουμπί

Επικόλληση κειμένου χωρίς μορφοποίηση

Όταν κάνετε επικόλληση κειμένου με την συντόμευση CTRL+V έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Επιλογές επικόλλησης για να επιλέξετε την επικόλληση του κειμένου, χωρίς την μορφοποίηση που είχε. Αυτό όμως δημιουργεί κάποια καθυστέρηση, ειδικά αν κάνετε συχνά αυτή την διαδικασία, και αναγκάζεστε κάθε φορά να παίρνετε τα χέρια σας από το πληκτρολόγιο για να πιάσετε το ποντίκι και να κάνετε τις απαραίτητες επιλογές.

Μπορείτε να απλοποιήσετε αυτή την διαδικασία χρησιμοποιώντας την επόμενη μακροεντολή, που κάνει αυτό ακριβώς: Κάνει επικόλληση του κειμένου χωρίς την μορφοποίηση που είχε.

Sub PasteTextUnformatted()
  '
  ' Επικόλληση κειμένου χωρίς μορφοποίηση
  ' 
  Selection.PasteSpecial Link:=False, DataType:=wdPasteText
End Sub

Εγκαταστήστε την μακροεντολή [1] σε ένα module του βασικού πρότυπου (Normal.dotm). Στη συνέχεια αντιστοιχίστε την μακροεντολή [2] σε μία συντόμευση πληκτρολογίου.

ΠΡΟΤΑΣΗ Καθώς για την "κανονική" επικόλληση υπάρχει η συντόμευση CTRL+V, για την μακροεντολή προτείνω την συντόμευση ALT+SHIFT+V.

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/c/install_macro.html

[2] www.adaeion.gr/word/c/assign_shortcuts.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 19 Φεβ 2010