Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μακροεντολές / Εγκατάσταση μακροεντολής
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Εγκατάσταση με αντιγραφή και επικόλληση

Εγκατάσταση με εισαγωγή αρχείου

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συντόμευση ή κουμπί

Αντιστοίχιση συντόμευσης πληκτρολογίου σε ενέργεια ή λειτουργία του Word

Προσαρμογή εμφάνισης εργαλείων σύντομης πρόσβασης

Εγκατάσταση μακροεντολής

Η επόμενη διαδικασία περιγράφει πώς θα εγκαταστήσετε μια μακροεντολή, όταν έχετε τον απαραίτητο κώδικα (π.χ. τον λάβατε μέσω email από κάποιον φίλο σας ή τον βρήκατε σε κάποιο site) ώστε να μπορέσετε να εκτελέσετε τις ενέργειες που κάνει η μακροεντολή.

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι μακροεντολές μπορεί να περιέχουν κώδικα που θα βλάψει τον υπολογιστή σας. Μη χρησιμοποιείτε μακροεντολές που δεν γνωρίζετε το περιεχόμενό τους ή δεν εμπιστεύεστε την προέλευσή τους.

Εγκατάσταση με αντιγραφή και επικόλληση

 1. Ανοίξτε το Word και πατήστε την συντόμευση ALT+F8 για να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Μακροεντολές.
 2. Στο πεδίο Όνομα μακροεντολής γράψτε ένα όνομα για την μακροεντολή που θα εγκαταστήσετε. Συνήθως χρησιμοποιείται το όνομα που αναφέρεται στον κώδικα της μακροεντολής.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένες μακροεντολές, στο πεδίο Όνομα μακροεντολής θα εμφανίζεται το όνομα μιας από τις υπάρχουσες μακροεντολές. Διαγράψτε αυτό το όνομα για να γράψετε το όνομα της νέας μακροεντολής που εγκαθιστάτε. Η διαγραφή του ονόματος δεν διαγράφει την αντίστοιχη μακροεντολή.

 3. Στο πεδίο Μακροεντολές σε επιλέξτε αν η μακροεντολή θα αποθηκευτεί στο πρότυπο ή στο έγγραφο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για την σωστή επιλογή δείτε το θέμα Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές [1].

 4. Πατήστε Δημιουργία.

  Εμφανίζεται ο VB Editor με το παράθυρο επεξεργασίας του κώδικα μακροεντολής, όπου αναφέρεται το ακόλουθο μπλοκ κώδικα:

  Sub όνομαΜακροεντολής()
   '
   ' όνομαΜακροεντολής Macro
   '
  End Sub
 5. Διαγράψτε αυτόν τον κώδικα, καθώς στη θέση του θα τοποθετήσετε τον κώδικα της μακροεντολής που έχετε.
 6. Επιλέξτε τον κώδικα της μακροεντολής που θέλετε να εγκαταστήσετε και αντιγράψτε τον (CTRL+C) στο Πρόχειρο.
 7. Επιστρέψτε στον VB Editor και κάνετε επικόλληση (CTRL+V) τα περιεχόμενα του Πρόχειρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Με την ανωτέρω διαδικασία, ο κώδικας της μακροεντολής τοποθετείται στο module NewMacros, το οποίο δημιουργεί αυτόματα το Word για την περίσταση, ή είχε δημιουργήσει σε προηγούμενη καταγραφή μακροεντολής. Για την καλύτερη διαχείριση των μακροεντολών προτείνεται η δημιουργία ανεξάρτητων modules με τον κώδικα κάθε μακροεντολής χωριστά, καθώς και η μετονομασία των modules σύμφωνα με την μακροεντολή που περιέχουν. Για σχετικές οδηγίες δείτε το θέμα Γνωριμία με τον Visual Basic Editor [2].

Εγκατάσταση με εισαγωγή αρχείου

Η επόμενη διαδικασία προϋποθέτει ότι έχετε τον κώδικα της μακροεντολής σε ένα αρχείο (π.χ. τον λάβατε ως συνημμένο σε ένα email). Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τον κώδικα από κάποια πηγή προέλευσης (π.χ. μία σελίδα του internet) και να τον κάνετε επικόλληση στο Σημειωματάριο των Windows και στη συνέχεια να τον αποθηκεύσετε με την μορφή ενός απλού αρχείου κειμένου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Με την επόμενη διαδικασία η μακροεντολή αποθηκεύεται στο βασικό πρότυπο Normal.dotm ώστε να είναι διαθέσιμη σε όλα τα έγγραφα που βασίζονται σ' αυτό. Αν θέλετε να την αποθηκεύσετε σε ένα άλλο πρότυπο ή έγγραφο, αυτά θα πρέπει να είναι ήδη ανοιγμένα στο Word ώστε το όνομά τους να εμφανίζεται στο πλαίσιο Project Explorer του VB Editor. Σε μια τέτοια περίπτωση, στο βήμα 2 της διαδικασίας δεν θα κάνετε δεξί κλικ στο Normal αλλά στο όνομα του προτύπου ή του εγγράφου που θέλετε.

 1. Ανοίξτε το Word και πατήστε την συντόμευση ALT+F11 για να εμφανίσετε τον VB Editor [2].
 2. Στο πλαίσιο του Project explorer κάνετε δεξί κλικ στο project Normal και στη συνέχεια επιλέξτε Import file.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Import file εντοπίστε το αρχείο που περιέχει τον κώδικα της μακροεντολής και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Open.

  Ένα νέο module δημιουργείται με όνομα Module1 (ή Module2 αν το Module1 υπάρχει ήδη κ.ο.κ.). Προτείνεται η μετονομασία του σύμφωνα με το όνομα της μακροεντολής που περιέχει. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το θέμα Γνωριμία με τον Visual Basic Editor [2].

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/about_macros.html

[2] www.adaeion.gr/word/r/vbe_getting_started.html

Δημοσίευση: Σάββατο, 30 Ιαν 2010