Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Ρυθμίσεις του Word / Προσαρμογή της κορδέλας στο Word 2010
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Πίνακας περιεχομένων

Εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας

Εργασία με καρτέλες και ομάδες

Προσθήκη προσαρμοσμένης καρτέλας ή ομάδας

Μετονομασία ενσωματωμένων και προσαρμοσμένων καρτελών ή ομάδων

Αλλαγή θέσης ενσωματωμένων και προσαρμοσμένων καρτελών ή ομάδων

Απόκρυψη ενσωματωμένης ή προσαρμοσμένης καρτέλας

Διαγραφή καρτέλας ή ομάδας

Εργασία με εντολές

Προσθήκη εντολής

Μετονομασία εντολής

Αλλαγή θέσης εντολής

Διαγραφή εντολής

Επαναφορά της κορδέλας

Εισαγωγή και εξαγωγή των ρυθμίσεων της κορδέλας

Προσαρμογή της κορδέλας στο Word 2010

Στο Word 2010 μπορείτε να προσαρμόσετε την κορδέλα με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Π.χ. μπορείτε να δημιουργήσετε μία ομάδα σε μία από τις υπάρχουσες καρτέλες ή σε μία νέα καρτέλα και εκεί να τοποθετήσετε τις εντολές που χρησιμοποιείτε συνήθως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι αλλαγές που κάνετε επηρεάζουν μόνο την κορδέλα του συγκεκριμένου προγράμματος. Δεν αντικατοπτρίζονται και στις κορδέλες, που χρησιμοποιούν τα άλλα προγράμματα του Office.

Μπορείτε να μετονομάσετε τις καρτέλες και τις ομάδες των εντολών, να τους αλλάξετε θέση ή να αποκρύψετε αυτές που δεν θέλετε να εμφανίζονται στην κορδέλα. Δεν μπορείτε όμως να προσαρμόσετε τις ενσωματωμένες εντολές του Word.

ενσωματωμένες και προσαρμοσμένες εντολές στις καρτέλες της κορδέλας

Εικ. 1: Προσαρμογή κορδέλας Word 2010

1 Ενσωματωμένες εντολές του Word. με γκρι χρώμα. Δεν δέχονται αλλαγές.

2 Προσαρμοσμένη ομάδα. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις εντολές.

Εμφάνιση του πλαισίου διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας

 1. Επιλέξτε την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word πατήστε Προσαρμογή κορδέλας.

Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας, αν κάνετε δεξί κλικ σε ένα σημείο της κορδέλας και από το μενού συντομίας επιλέξετε την εντολή Προσαρμογή της κορδέλας.

Εργασία με καρτέλες και ομάδες

Προσθήκη προσαρμοσμένης καρτέλας ή ομάδας

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας (βλ. ανωτέρω).
 2. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε μία από τις υπάρχουσες καρτέλες ή ομάδες, ανάλογα με το αν πρόκειται να προσθέσετε νέα καρτέλα ή νέα ομάδα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Η νέα καρτέλα ή ομάδα θα τοποθετηθεί μετά (κάτω από) την καρτέλα ή την ομάδα που επιλέξατε.
  • Δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέας καρτέλας μετά από την ενσωματωμένη καρτέλα Καταχώρηση ημερολογίου Web ή τις επόμενες από αυτήν.
  • Δεν επιτρέπεται η προσθήκη νέας ομάδας στην ενσωματωμένη καρτέλα Πρόσθετα.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Νέα καρτέλα ή Νέα ομάδα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν προσθέσατε μία νέα καρτέλα, μαζί με αυτήν δημιουργείται αυτόματα και μία νέα ομάδα. Για να ξεχωρίζουν από τις ενσωματωμένες καρτέλες και ομάδες του Word, το όνομά τους συνοδεύει η λέξη (Προσαρμοσμένη) αλλά αυτή η λέξη δεν θα εμφανίζεται στην κορδέλα του Word.

 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Μετονομασία ενσωματωμένων και προσαρμοσμένων καρτελών ή ομάδων

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας (βλ. ανωτέρω).
 2. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την καρτέλα ή την ομάδα που θέλετε να μετονομάσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν μπορείτε να μετονομάσετε την ενσωματωμένη καρτέλα Πρόσθετα.

 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μετονομασία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν πρόκειται για την μετονομασία ομάδας, προτείνεται και η επιλογή ενός εικονιδίου που θα την αντιπροσωπεύει. Για τον ρόλο που παίζει αυτό το εικονίδιο δείτε το θέμα Μία πράσινη σφαίρα εμφανίζεται στην κορδέλα του Word 2010 [1].

 4. Κλείστε όλα τα πλαίσια διαλόγου με OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Αλλαγή θέσης ενσωματωμένων και προσαρμοσμένων καρτελών ή ομάδων

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας (βλ. ανωτέρω).
 2. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την καρτέλα ή την ομάδα που θέλετε να μετακινήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Δεν μπορείτε να μετακινήσετε την ενσωματωμένη καρτέλα Καταχώρηση ημερολογίου Web και τις επόμενες από αυτήν.

 3. Κάνετε κλικ στο βέλος Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω ώσπου να καταλήξετε στη θέση που θέλετε.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Απόκρυψη ενσωματωμένης ή προσαρμοσμένης καρτέλας

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας (βλ. ανωτέρω).
 2. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας καταργήστε την επιλογή δίπλα από το όνομα της καρτέλας που θέλετε να αποκρύψετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Διαγραφή καρτέλας ή ομάδας

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας (βλ. ανωτέρω).
 2. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την καρτέλα ή την ομάδα που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Δεν μπορείτε να διαγράψετε κάποια από τις ενσωματωμένες καρτέλες του Word.
  • Μετά το πάτημα του κουμπιού Κατάργηση, τόσο η καρτέλα όσο και η ομάδα διαγράφονται άμεσα, χωρίς την εμφάνιση κάποιου προειδοποιητικού μηνύματος. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί στις επιλογές σας.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Εργασία με εντολές

Προσθήκη εντολής σε προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας (βλ. ανωτέρω).
 2. Στο πεδίο Επιλογή εντολών από επιλέξτε την κατηγορία που περιλαμβάνει την εντολή που θέλετε και στη συνέχεια, από την λίστα που εμφανίζεται επιλέξτε την συγκεκριμένη εντολή.
 3. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την προσαρμοσμένη ομάδα όπου θα προσθέσετε την εντολή και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Μετονομασία εντολής μιας προσαρμοσμένης ομάδας

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας (βλ. ανωτέρω).
 2. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την εντολή που θέλετε να μετονομάσετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μετονομασία και στη συνέχεια πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προτείνεται επίσης η επιλογή ενός εικονιδίου που θα την αντιπροσωπεύει. Για τον ρόλο που παίζει αυτό το εικονίδιο δείτε το θέμα Μια πράσινη σφαίρα εμφανίζεται στην κορδέλα του Word 2010 [1].

 4. Κλείστε όλα τα πλαίσια διαλόγου με OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Αλλαγή θέσης μιας εντολής σε προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας (βλ. ανωτέρω).
 2. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την εντολή που θέλετε να μετακινήσετε.
 3. Κάνετε κλικ στο βέλος Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω ώσπου να καταλήξετε στη θέση που θέλετε.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Διαγραφή εντολής από προσαρμοσμένη ομάδα

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας (βλ. ανωτέρω).
 2. Στη λίστα κάτω από το πεδίο Προσαρμογή της Κορδέλας επιλέξτε την εντολή που θέλετε να διαγράψετε και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μετά το πάτημα του κουμπιού Κατάργηση, η εντολή διαγράφεται άμεσα, χωρίς την εμφάνιση κάποιου προειδοποιητικού μηνύματος. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί στις επιλογές σας.

 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Επαναφορά της κορδέλας

Μπορείτε να επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση όλες τις ενσωματωμένες καρτέλες ταυτόχρονα, ή την ενσωματωμένη καρτέλα που έχετε επιλέξει. Σημειώστε ότι κάνοντας ταυτόχρονη επαναφορά όλων των ενσωματωμένων καρτελών, γίνεται αυτόματα και επαναφορά της γραμμής εργαλείων σύντομης πρόσβασης (QAT).

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας (βλ. ανωτέρω).
 2. Κάνετε ένα από τα εξής:
  • Επιλέξτε την εντολή Επαναφορά μόνο της επιλεγμένης καρτέλας της κορδέλας για να επαναφέρετε μόνο την καρτέλα που έχετε ήδη επιλέξει.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η εντολή δεν είναι διαθέσιμη αν έχετε επιλέξει μία από τις ενσωματωμένες καρτέλες του Word, όταν δεν περιέχει προσαρμοσμένες ομάδες και εντολές.

  • Επιλέξτε την εντολή Επαναφορά όλων των προσαρμογών για να επαναφέρετε στην αρχική τους κατάσταση όλες τις ενσωματωμένες καρτέλες του Word, αλλά και τα περιεχόμενα της γραμμής εργαλείων σύντομης πρόσβασης.
 3. Κάνετε κλικ στο OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

Εισαγωγή και εξαγωγή των ρυθμίσεων της κορδέλας

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή των ρυθμίσεων της κορδέλας σε ένα αρχείο, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια για να κάνετε εισαγωγή των ρυθμίσεων σε έναν άλλον υπολογιστή. Με αυτόν τον τρόπο, η κορδέλα του προγράμματος θα είναι ίδια και στους δύο υπολογιστές, ώστε να την χρησιμοποιείτε με τον τρόπο που έχετε συνηθίσει.

 1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή της κορδέλας (δείτε ανωτέρω) και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή/Εξαγωγή.
 2. Κάνετε ένα από τα εξής:
  • Επιλέξτε την εντολή Εισαγωγή αρχείου προσαρμογών αν θέλετε να εισαγάγετε τις προσαρμογές από ένα αρχείο που έχετε ήδη έτοιμο.
  • Επιλέξτε την εντολή Εξαγωγή όλων των προσαρμογών αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο προσαρμογών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/t/ts563225.html

Δημοσίευση: Τρίτη, 13 Ιουλ 2010