Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Ρυθμίσεις του Word / Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Εμφάνιση του κουμπιού Επιλογές επικόλλησης

Επικόλληση κειμένου χωρίς μορφοποίηση

Ρυθμίσεις "Έξυπνης" αποκοπής και επικόλλησης

Προσαρμογή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

Το Word ακολουθεί ορισμένες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν κάνετε επικόλληση ενός στοιχείου (κειμένου, εικόνας, πίνακα κ.λπ.) στο έγγραφο. Σύμφωνα με αυτές τις ρυθμίσεις, το Word ελέγχει την μορφοποίηση που είχε το στοιχείο στην προέλευσή του και αποφασίζει για την μορφοποίηση που θα έχει αυτό, στη νέα του θέση (προορισμό).

Για να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

  1. Στο Word 2007 κάνετε κλικ στο κουμπί Office και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Word.

    Στο Word 2010 επιλέξτε την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές.

  2. Κάνετε κλικ στην εντολή Για προχωρημένους και στη συνέχεια εντοπίστε την ενότητα Αποκοπή, Αντιγραφή και Επικόλληση.

    ρυθμίσεις αποκοπής, αντιγραφής και επικόλλησης

    Εικ. 1: Ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων επικόλλησης

  3. Για να προσαρμόσετε μία ή περισσότερες από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επικόλλησης κάνετε την επιλογή που θέλετε στο αντίστοιχο πτυσσόμενο πλαίσιο. Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί πώς λειτουργεί ή κάθε επιλογή, ανάλογα με την ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε.
  4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε την διαδικασία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν δεν θέλετε να αλλοιώσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word με την ανωτέρω διαδικασία, μπορείτε να ελέγχετε την μορφοποίηση που θα έχει το κείμενο, χρησιμοποιώντας το κουμπί Επιλογές επικόλλησης, κάθε φορά που κάνετε επικόλληση. Δείτε τα θέματα Έλεγχος της μορφοποίησης κειμένου κατά την επικόλληση στο Word 2007 [1] και Διαθέσιμες επιλογές επικόλλησης Word 2010 [2].

Πίνακας 1: Διαθέσιμες ρυθμίσεις επικόλλησης

Ρύθμιση Διαθέσιμες επιλογές και αποτελέσματα
Επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)
Το κείμενο διατηρεί τα στυλ χαρακτήρων και την άμεση μορφοποίηση που είχε στην προέλευση.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού
Τα περισσότερα χαρακτηριστικά μορφοποίησης στην προέλευση απορρίπτονται εκτός από τα σημεία έμφασης (π.χ. κείμενο με έντονη γραφή) και όταν αυτά είναι μέρος του επιλεγμένου κειμένου. Το κείμενο ακολουθεί τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης παραγράφου και τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης χαρακτήρα ή άμεσης μορφοποίησης που τυχόν έχει ο προηγούμενος χαρακτήρας από το σημείο όπου γίνεται η επικόλληση.

Διατήρηση μόνο του κειμένου
Όλα τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης απορρίπτονται. Το κείμενο λαμβάνει τα χαρακτηριστικά παραγράφου και την μορφοποίηση χαρακτήρα ή άμεση μορφοποίηση που τυχόν έχει ο προηγούμενος χαρακτήρας από το σημείο όπου γίνεται η επικόλληση. Οι εικόνες και τα γραφικά απορρίπτονται. Οι πίνακες μετατρέπονται σε παραγράφους.

Επικόλληση μεταξύ εγγράφων Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)
Το κείμενο διατηρεί την μορφοποίηση που είχε στην προέλευση. Αν η μορφοποίηση οφείλεται σε στυλ, αυτό το στυλ αντιγράφεται στον προορισμό.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού
Έχει τα ίδια αποτελέσματα, όπως και κατά την επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο (βλ. ανωτέρω)

Διατήρηση μόνο του κειμένου
Έχει τα ίδια αποτελέσματα, όπως και κατά την επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο (βλ. ανωτέρω)

Επικόλληση μεταξύ εγγράφων, όταν υπάρχει διένεξη ορισμών στυλ Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης
Το κείμενο επικολλάται στον προορισμό σαν στυλ "Κανονικό". Τα χαρακτηριστικά που είχε το κείμενο στην προέλευση, διατηρούνται στον προορισμό με την εφαρμογή άμεσης μορφοποίησης.

Χρήση στυλ προορισμού (Προεπιλογή)
Όταν το κείμενο στην προέλευση είναι μορφοποιημένο με ένα στυλ και το όνομα αυτού του στυλ υπάρχει και στον προορισμό, επικρατούν τα χαρακτηριστικά του προορισμού.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού
Έχει τα ίδια αποτελέσματα, όπως και κατά την επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο (βλ. ανωτέρω)

Διατήρηση μόνο του κειμένου
Έχει τα ίδια αποτελέσματα, όπως και κατά την επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο (βλ. ανωτέρω)

Επικόλληση από άλλα προγράμματα Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης (Προεπιλογή)
Το κείμενο διατηρεί την μορφοποίηση που είχε στην προέλευση.

Συμφωνία μορφοποίησης προορισμού
Έχει τα ίδια αποτελέσματα, όπως και κατά την επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο (βλ. ανωτέρω)

Διατήρηση μόνο του κειμένου
Έχει τα ίδια αποτελέσματα, όπως και κατά την επικόλληση μέσα στο ίδιο έγγραφο (βλ. ανωτέρω)

Παραπομπές δεσμών θέματος

[1] www.adaeion.gr/word/g/control_text_format_on_paste_word2007.html

[2] www.adaeion.gr/word/g/paste_menu_word2010.html

Δημοσίευση: Παρασκευή, 3 Σεπ 2010