Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

Για το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μεταφερθείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Μακροεντολές / Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συντόμευση ή κουμπί
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Πίνακας περιεχομένων

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συντόμευση πληκτρολογίου

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε κουμπί

σχετικά θέματα Σχετικά θέματα

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές

Γνωριμία με τον Visual Basic Editor

Ταξινόμηση μακροεντολών

Συντομεύσεις πληκτρολογίου. Τι είναι και πώς λειτουργούν

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συντόμευση ή κουμπί

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μία μακροεντολή σε μία συντόμευση πληκτρολογίου ή σε ένα κουμπί, ώστε να εκτελείτε γρήγορα μια μακροεντολή που χρησιμοποιείτε συχνά στα έγγραφά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Συνήθως, οι μακροεντολές αποθηκεύονται στο βασικό πρότυπο (Normal.dotm), ώστε να είναι διαθέσιμες σε όλα τα έγγραφα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την συντόμευση ή το κουμπί σε μία μακροεντολή που είναι αποθηκευμένη σε ένα έγγραφο, αλλά σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η μακροεντολή θα εκτελείται μόνο όταν το συγκεκριμένο έγγραφο είναι ανοικτό. Διαφορετικά, η χρήση της συντόμευσης δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, ενώ η χρήση του κουμπιού θα εμφανίζει ένα μήνυμα αδυναμίας εκτέλεσης της μακροεντολής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το θέμα Η μακροεντολή δεν εκτελείται όταν χρησιμοποιώ την αντίστοιχη συντόμευση ή κουμπί [1].

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε συντόμευση πληκτρολογίου

Για να ολοκληρώσετε αυτή την διαδικασία θα χρειαστείτε το πλαίσιο διαλόγου Προσαρμογή πληκτρολογίου, όπου έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε την μακροεντολή και να πληκτρολογήσετε την συντόμευση που θέλετε. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες στο θέμα Αντιστοίχιση συντόμευσης πληκτρολογίου σε ενέργεια ή λειτουργία του Word [2].

ΠΡΟΤΑΣΗ Στη συντόμευση που θα δημιουργήσετε συμπεριλάβετε ένα γράμμα από το όνομα της μακροεντολής. Αυτό θα σας βοηθήσει αργότερα να θυμόσαστε ποια συντόμευση αντιστοιχεί σε ποια μακροεντολή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου δεν συνοδεύουν τις μακροεντολές. Π.χ. Αν έχετε αποθηκεύσει μία μακροεντολή και την συντόμευσή της στο πρότυπο (Normal.dotm) και στη συνέχεια αντιγράψετε αυτό το πρότυπο σε άλλον υπολογιστή, η μακροεντολή θα συνεχίσει να λειτουργεί, η συντόμευση όμως όχι. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε την διαδικασία αντιστοίχισης στον νέον υπολογιστή.

Αντιστοίχιση μακροεντολής σε κουμπί

Παραπομπές δεσμών του άρθρου

[1] www.adaeion.gr/word/t/ts564578.html

[2] www.adaeion.gr/word/c/assign_shortcuts.html

[3] www.adaeion.gr/word/c/add_qat_button.html

[4] www.adaeion.gr/word/c/customize_ribbon_word2010.html

Δημοσίευση: Τετάρτη, 3 Φεβ 2010