Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Λεξικό ορολογίας Σ-Ω
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Α - Δ

Ε - Λ

Μ - Ρ

Σ, Υ, Χ

En

Λεξικό ορολογίας

|Α - Δ|Ε - Λ|Μ - Ρ|Σ - Ω|En|

Σ

Στυλ

Ένας συνδυασμός χαρακτηριστικών μορφοποίησης, όπως η γραμματοσειρά, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς, οι εσοχές και τα διαστήματα των παραγράφων, στον οποίο δίνετε ένα όνομα και αποθηκεύετε ως σύνολο. Ένα στυλ, ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας του, μπορεί να επηρεάσει έναν χαρακτήρα μόνο (στυλ χαρακτήρα), μία ή περισσότερες παραγράφους μόνο (στυλ παραγράφου) αλλά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την μορφοποίηση χαρακτήρα όσο και την μορφοποίηση παραγράφου (συνδεδεμένο στυλ).

Στυλ κρυφό

Ένα στυλ χαρακτήρα που δημιουργεί αυτόματα το Word, όταν χρησιμοποιείτε ένα συνδεδεμένο στυλ για να μορφοποιήσετε ένα απόσπασμα κειμένου μικρότερο της παραγράφου. Το Word για την ονομασία του κρυφού στυλ χρησιμοποιεί το όνομα του συνδεδεμένου στυλ που εφαρμόσθηκε, συνοδευόμενο από τον χαρακτηρισμό "char". Τα κρυφά στυλ εμφανίζονται μόνο στο πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης.

Στυλ παραγράφου

Ένα στυλ που μπορεί να περιέχει χαρακτηριστικά μορφοποίησης των χαρακτήρων (γραμματοσειρά, χρώμα, μέγεθος κ.λπ.) και χαρακτηριστικά μορφοποίησης παραγράφου (εσοχή, διάστημα, διάστιχο κ.λπ.). Το στυλ παραγράφου δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε επιλεγμένο κείμενο που είναι μικρότερο από ολόκληρη παράγραφο. Για να εφαρμόσετε ένα στυλ παραγράφου κάνετε κλικ σε κάποιο σημείο της παραγράφου (δεν χρειάζεται να την επιλέξετε) και στη συνέχεια επιλέξτε το όνομα του στυλ στο ένθετο πλαίσιο Στυλ ή στην συλλογή των Γρήγορων στυλ στην Κεντρική καρτέλα. Ένα στυλ παραγράφου συνοδεύεται από το σύμβολο ().

Στυλ συνδεδεμένο

Ένα στυλ που μπορεί να εφαρμοστεί είτε σε απόσπασμα παραγράφου είτε σε ολόκληρες παραγράφους. Όταν εφαρμόζεται σε τμήμα της παραγράφου ενεργοποιούνται τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης χαρακτήρα (γραμματοσειρά, μέγεθος χρώμα κ.λπ.). Όταν εφαρμόζεται σε παραγράφους εκτός από τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης χαρακτήρα ενεργοποιούνται και τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης παραγράφου (εσοχή, διάστημα, διάστιχο κ.λπ.). Ένα συνδεδεμένο στυλ συνοδεύεται από το σύμβολο ().

Στυλ χαρακτήρα

Ένα στυλ που περιέχει χαρακτηριστικά μορφοποίησης μόνο χαρακτήρων (γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.). Για να εφαρμόσετε το στυλ χαρακτήρα πρέπει να έχετε ήδη επιλέξει το απόσπασμα κειμένου όπου θα εφαρμοστεί. Εάν το απόσπασμα κειμένου που έχετε επιλέξει είναι ολόκληρη παράγραφος, θα εφαρμοστούν οι ιδιότητες του στυλ στους χαρακτήρες αλλά δεν θα επηρεαστούν τα χαρακτηριστικά της παραγράφου (εσοχές, διαστήματα) για τα οποία το στυλ χαρακτήρα δεν έχει πληροφορίες. Ένα στυλ χαρακτήρα συνοδεύεται από το σύμβολο (a).

Συλλογή

Βλ. Βιβλιοθήκη

Συνδεδεμένο στυλ

Βλ. Στυλ συνδεδεμένο ανωτέρω.

Σχήματα

Γραμμικά σχέδια (γραμμές, βέλη, τόξα, κύκλοι, πολύγωνα κ.λπ.) που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο για να δημιουργήσετε παραστάσεις, οργανογράμματα και άλλες γραφικές απεικονίσεις των πληροφοριών που θέλετε να παρουσιάσετε. Το Word διαθέτει μία έτοιμη συλλογή σχημάτων (ή "Αυτόματων σχημάτων" όπως λέγονταν στις παλαιότερες εκδόσεις) που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε σαν απλά σχέδια, είτε σαν πλαίσια στα οποία θα προσθέσετε κείμενο.

Υ

Υφή

Οι εικόνες υφής είναι συνήθως μικρές εικόνες που έχουν σχεδιαστεί με ειδικό τρόπο, ούτως ώστε όταν η ίδια εικόνα τοποθετείται σε παράθεση, οριζόντια και κατακόρυφα, να δημιουργείται ένα πλέγμα, που δίνει την εντύπωση μιας ενιαίας εικόνας, πολλές φορές, χωρίς να διακρίνονται τα όρια των τμημάτων που την αποτελούν.

σχήμα με γέμισμα υφής

 Δείγμα σχήματος με γέμισμα υφής

Πάνω: Το σχήμα μετά το γέμισμα με υφή

Κάτω: Οι επαναλήψεις της υφής που χρησιμοποίησε το Word και οι περικοπές που έκανε

Το πλεονέκτημα με το γέμισμα υφής είναι ότι το Word δεν αλλοιώνει τις διαστάσεις της εικόνας υφής ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια του σχήματος. Παραθέτει την εικόνα όσες φορές χρειάζεται για να καλυφθεί η επιφάνεια και περικόπτει τις περιοχές της υφής που βρίσκονται εκτός της περιμέτρου του σχήματος.

Χ

Χαρακτήρας μπαλαντέρ

Χαρακτήρας του πληκτρολογίου, που αντιπροσωπεύει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες. Π.χ. ο αστερίσκος (*) συνήθως αντιπροσωπεύει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες, ενώ το αγγλικό ερωτηματικό (?) αντιπροσωπεύει έναν χαρακτήρα.

|Α - Δ|Ε - Λ|Μ - Ρ|Σ - Ω|En|