Ο δικτυακός τόπος έχει πάψει να ενημερώνεται
και σύντομα η λειτουργία του πρόκειται να διακοπεί.

Τα περισσότερα από τα άρθρα του έχουν αναθεωρηθεί και,
μαζί με τις νέες δημοσιεύσεις, μπορείτε να τα βρείτε εδώ ➦

κλείσιμο

εκτύπωση θέματος   βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Ενότητες θεμάτων / Λεξικό ορολογίας Ε-Λ
  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Θεματικές ενότητες

Α - Δ

Ε, Θ, Κ

Μ - Ρ

Σ - Ω

En

Λεξικό ορολογίας

|Α - Δ|Ε - Λ|Μ - Ρ|Σ - Ω|En|

Ε

Ειδικός χαρακτήρας

Ένας χαρακτήρας ή ένα σύμβολο που δεν εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο, αλλά είναι δυνατό να εμφανίζεται στην οθόνη και να εκτυπώνεται. Για παράδειγμα, το σύμβολο πνευματικής ιδιοκτησίας (©). Μπορείτε να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες είτε με διάφορες συντομεύσεις πληκτρολογίου, είτε μέσα από το πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο, που εμφανίζεται αν στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σύμβολο και στη συνέχεια επιλέξετε Περισσότερα σύμβολα.

Έκφραση

Βλ. Regular expression

Ενότητα

Ένα τμήμα του εγγράφου στο οποίο ορίζετε κάποιες επιλογές μορφοποίησης σελίδας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα ενότητα, όταν θέλετε να αλλάξετε ιδιότητες όπως η αρίθμηση γραμμών, το πλήθος των στηλών ή διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα. Το Microsoft Word θεωρεί το έγγραφο ως ενιαία ενότητα, έως ότου ορίσετε αλλαγές ενότητας.

Ενότητας αλλαγή

Ένα μη εκτυπώμενο σημάδι, που εισάγετε ως ένδειξη του τέλους μιας ενότητας. Η αλλαγή ενότητας αποθηκεύει τα στοιχεία μορφοποίησης της ενότητας, όπως είναι τα περιθώρια, ο προσανατολισμός της σελίδας, οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα και η αλληλουχία των αριθμών σελίδας. Εάν είναι ενεργοποιημένη η εμφάνιση σημαδιών η αλλαγή ενότητας εμφανίζεται ως μια διπλή διάστικτη γραμμή που περιέχει τις λέξεις "Αλλαγή ενότητας".

Ενωτικό προαιρετικό

Ένα ενωτικό που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του σημείου όπου θα χωριστεί μια λέξη ή φράση, αν βρεθεί στο τέλος της γραμμής. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε ότι η λέξη "αυτοκίνητο" θα χωρίζεται ως "αυτο-κίνητο" και όχι ως "αυ-τοκίνητο". Συνήθως, το προαιρετικό ενωτικό είναι ορατό μόνο αν χωρίζει μια λέξη στο τέλος της γραμμής. Εάν η λέξη βρίσκεται στη μέση της γραμμής, το προαιρετικό ενωτικό δεν είναι ορατό και δεν εκτυπώνεται.

Για να εισάγετε ένα προαιρετικό ενωτικό χρησιμοποιήστε την συντόμευση CTRL+-. Εάν θέλετε να προβάλετε όλα τα προαιρετικά ενωτικά σε ένα έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων των προαιρετικών ενωτικών στη μέση μιας γραμμής), ενεργοποιήστε την Εμφάνιση σημαδιών στην ομάδα Παράγραφος της Κεντρικής καρτέλας. Το Word χρησιμοποιεί το σύμβολο (¬) για να απεικονίσει ένα προαιρετικό ενωτικό.

Ενωτικό χωρίς διακοπή

Ένα ενωτικό που χρησιμοποιείται για να μην χωριστεί μια λέξη, αριθμός ή φράση που περιέχει ενωτικό, αν βρεθεί στο τέλος μιας γραμμής. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμποδίσετε το χωρισμό της φράσης "μπάρμπα-Γιάννης" ή του αριθμού "555-0123". Το Microsoft Word θα μεταφέρει όλο το στοιχείο που περιέχει ενωτικό στην αρχή της επόμενης γραμμής.

Για να εισάγετε ένα ενωτικό χωρίς διακοπή χρησιμοποιήστε την συντόμευση CTRL+SHIFT+_. Εάν θέλετε να προβάλετε όλα τα ενωτικά χωρίς διακοπή σε ένα έγγραφο, ενεργοποιήστε την εμφάνιση σημαδιών στην ομάδα Παράγραφος της Κεντρικής καρτέλας. Το Word χρησιμοποιεί το σύμβολο (—) για να απεικονίσει ένα ενωτικό χωρίς διακοπή.

Εργαλείο

Στοιχείο στο γραφικό περιβάλλον του Word, που επιτρέπει στον χρήστη να αλληλεπιδρά με το πρόγραμμα για να εκτελέσει μία ενέργεια. Στο παρόν ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως για τα κουμπιά που υπάρχουν στην κορδέλα του Word. Άλλα στοιχεία αλληλεπίδρασης του χρήστη με το Word είναι τα πλαίσια διαλόγου, τα ένθετα πλαίσια, το κουμπί Office (καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο στο Word 2010) κ.λπ.

Εσοχή

Η απόσταση του κειμένου από το αριστερό ή/και το δεξιό περιθώριο της σελίδας. Εκτός από την εσοχή ολόκληρης της παραγράφου, το Word επιτρέπει την δημιουργία εσοχής ή προεξοχής για την πρώτη γραμμή της παραγράφου. Ο έλεγχος των εσοχών γίνεται με τα κουμπιά Αύξησης - Μείωσης της εσοχής της ομάδας Παράγραφος στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, είτε με την καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Θ

Θέμα

Ένα σύνολο χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που επιδρά στην γενική εμφάνιση του εγγράφου και επηρεάζει όλα σχεδόν τα επίπεδα μορφοποίησης. Τα ενσωματωμένα θέματα του Word μπορεί να διαθέτουν διαφορετικό συνδυασμό χρωμάτων, διαφορετική οικογένεια γραμματοσειράς για το κείμενο και τις επικεφαλίδες, διαφορετικούς συνδυασμούς χρωμάτων και εφέ για τα αυτόματα σχήματα και τα άλλα αντικείμενα.

Για να επιλέξετε διαφορετικό θέμα χρησιμοποιήστε το κουμπί Θέματα στην καρτέλα Διάταξη σελίδας. Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες γραμματοσειρές, χρώματα και εφφέ που συνοδεύουν ένα θέμα χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα κουμπιά στην ομάδα Θέματα της καρτέλας Διάταξη σελίδας. Ορισμένα στοιχεία του θέματος μπορείτε επίσης να αλλάξετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Αλλαγή στυλ στην ομάδα Στυλ της Κεντρικής καρτέλας.

Κ

Καμβάς σχεδίασης

Εικονικό πλαίσιο που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο του Word και μέσα σε αυτό να τοποθετήσετε εικόνες, γραφήματα, σχήματα και άλλες απεικονίσεις. Ο καμβάς σχεδίασης χρησιμοποιείται συνήθως για την ομαδοποίηση πολλών απεικονίσεων, ώστε να συμπεριφέρονται ως ενιαίο σύνολο, το οποίο μπορείτε κυρίως να το στοιχίζετε με απόλυτη ακρίβεια σε σχέση με το κείμενο που το περιβάλλει.

Καρτέλα

Στοιχείο στο γραφικό περιβάλλον του Word που περιλαμβάνει εργαλεία ή εντολές για την εκτέλεση συναφών ενεργειών. Από καρτέλες (Κεντρική, Εισαγωγή, Αναφορές κ.λπ.) αποτελείται η κορδέλα του Word, ενώ σε καρτέλες είναι χωρισμένα και πολλά πλαίσια διαλόγου, όπως η καρτέλα Εσοχές και διαστήματα στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος.

Κινητό αντικείμενο

Μια εικόνα, ένα αυτόματο σχήμα ή άλλο αντικείμενο που δεν τοποθετείται στο επίπεδο του κειμένου (σε "ευθυγράμμιση με το κείμενο" όπως λέγεται η εντολή στο Word) αλλά στο επίπεδο σχεδίασης. Τα αντικείμενα που είναι σε αυτό το επίπεδο μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα για να τοποθετηθούν στο ακριβές σημείο του εγγράφου που θέλετε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του Word για την εισαγωγή αντικειμένων είναι σε ευθυγράμμιση με το κείμενο.

Κρυφό στυλ

Βλ. Στυλ κρυφό

Κωδικός πεδίου

Βλ. Πεδίου κωδικός

|Α - Δ|Ε - Λ|Μ - Ρ|Σ - Ω|En|