βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Κεντρική σελίδα / Ενότητες θεμάτων / Κοινή χρήση πληροφοριών

Κοινή χρήση πληροφοριών με άλλους χρήστες και εφαρμογές

  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Τα θέματα σε ενότητες

Επεξεργασία κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου

Εργασία με πίνακες

Εικόνες, σχήματα, γραφικά

Διαμόρφωση εγγράφου

Κοινή χρήση πληροφοριών

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μακροεντολές

Ρυθμίσεις του Word

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα θέματα σε κατηγορίες

Τα εργαλεία της κορδέλας

Γενικά θέματα, προτάσεις

Πεδία, μακροεντολές, ρυθμίσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 

Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένου

Γενικές πληροφορίες για τον τρόπο που μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αντικείμενα, που προέρχονται από διαφορετικά προγράμματα με δυνατότητες σύνδεσης και ενσωμάτωσης.

Design, management by geotso