βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Κεντρική σελίδα / Ενότητες θεμάτων

Ενότητες θεμάτων

  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Τα θέματα σε ενότητες

Επεξεργασία κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου

Εργασία με πίνακες

Εικόνες, σχήματα, γραφικά

Υποσημειώσεις και αναφορές

Διαμόρφωση εγγράφου

Κοινή χρήση πληροφοριών

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Πρότυπα και οδηγοί

Πεδία

Μακροεντολές

Ρυθμίσεις του Word

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα θέματα σε κατηγορίες

Τα εργαλεία της κορδέλας

Γενικά θέματα, προτάσεις

Πεδία, μακροεντολές, ρυθμίσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 

Επεξεργασία κειμένου

Εύρεση και αντικατάσταση

Μορφοποίηση κειμένου

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Λίστες με κουκκίδες και αρίθμηση

Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ

Εργασία με πίνακες

Εικόνες σχήματα και γραφικά

Οργάνωση clip της Microsoft

Αυτόματα σχήματα

Σχήματα SmartArt

Διαμόρφωση εγγράφου

Κοινή χρήση πληροφοριών με άλλους χρήστες και εφαρμογές

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μακροεντολές

Ρυθμίσεις του Word

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Design, management by geotso