βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Κεντρική σελίδα / Ενότητες θεμάτων / Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Τα θέματα σε ενότητες

Επεξεργασία κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου

Εργασία με πίνακες

Εικόνες, σχήματα, γραφικά

Διαμόρφωση εγγράφου

Κοινή χρήση πληροφοριών

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μακροεντολές

Ρυθμίσεις του Word

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα θέματα σε κατηγορίες

Τα εργαλεία της κορδέλας

Γενικά θέματα, προτάσεις

Πεδία, μακροεντολές, ρυθμίσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 

Συντομεύσεις πληκτρολογίου. Τι είναι και πώς λειτουργούν

Γενικές αρχές για την λειτουργία των συντομεύσεων. Πώς θα βρείτε τις ενσωματωμένες συντομεύσεις που διαθέτει το Word και πώς θα δημιουργήσετε τις δικές σας συντομεύσεις.

Εργασία με την Οργάνωση clip της Microsoft

Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων

Design, management by geotso