βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Κεντρική σελίδα / Ενότητες θεμάτων / Εικόνες, σχήματα και γραφικά / Σχήματα SmartArt

Σχήματα SmartArt

  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Τα θέματα σε ενότητες

Επεξεργασία κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου

Εργασία με πίνακες

Εικόνες, σχήματα, γραφικά

Οργάνωση clip της Microsoft

Αυτόματα σχήματα

Σχήματα SmartArt

Διαμόρφωση εγγράφου

Κοινή χρήση πληροφοριών

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μακροεντολές

Ρυθμίσεις του Word

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα θέματα σε κατηγορίες

Τα εργαλεία της κορδέλας

Γενικά θέματα, προτάσεις

Πεδία, μακροεντολές, ρυθμίσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 

Πώς θα επιλέξετε τον κατάλληλο τύπο διάταξης για το γραφικό SmartArt

Δείτε σ' αυτό το άρθρο τις βασικές λειτουργίες των σχημάτων SmartArt και πώς θα κρίνετε ποιος από τους διαθέσιμους τύπους του Word, θα αποδώσει καλύτερα την ιδέα ή την σχέση που υπάρχει μεταξύ των πληροφοριών που θέλετε να παρουσιάσετε.

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Λίστα)

Παρουσίαση των διατάκεων SmartArt, που ανήκουν στην κατηγορία Λίστα, με περιγραφή για το πώς και πότε χρησιμοποιείται κάθε μία από αυτές.

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Διαδικασία)

Παρουσίαση των διατάκεων SmartArt, που ανήκουν στην κατηγορία Διαδικασία, με περιγραφή για το πώς και πότε χρησιμοποιείται κάθε μία από αυτές.

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Κύκλος)

Παρουσίαση των διατάκεων SmartArt, που ανήκουν στην κατηγορία Κύκλος, με περιγραφή για το πώς και πότε χρησιμοποιείται κάθε μία από αυτές.

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Ιεραρχία)

Παρουσίαση των διατάκεων SmartArt, που ανήκουν στην κατηγορία Ιεραρχία, με περιγραφή για το πώς και πότε χρησιμοποιείται κάθε μία από αυτές.

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Σχέση)

Παρουσίαση των διατάκεων SmartArt, που ανήκουν στην κατηγορία Σχέση, με περιγραφή για το πώς και πότε χρησιμοποιείται κάθε μία από αυτές.

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Πίνακας)

Παρουσίαση των διατάκεων SmartArt, που ανήκουν στην κατηγορία Πίνακας, με περιγραφή για το πώς και πότε χρησιμοποιείται κάθε μία από αυτές.

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Πυραμίδα)

Παρουσίαση των διατάκεων SmartArt, που ανήκουν στην κατηγορία Πυραμίδα, με περιγραφή για το πώς και πότε χρησιμοποιείται κάθε μία από αυτές.

Διατάξεις SmartArt (κατηγορία Εικόνα - Word 2010)

Παρουσίαση των διατάκεων SmartArt, που ανήκουν στην κατηγορία Εικόνα, με περιγραφή για το πώς και πότε χρησιμοποιείται κάθε μία από αυτές.

Design, management by geotso