βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Κεντρική σελίδα / Ενότητες θεμάτων / Μορφοποίηση κειμένου / Λίστες με αρίθμηση και κουκκίδες

Λίστες με αρίθμηση και κουκκίδες

  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Τα θέματα σε ενότητες

Επεξεργασία κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Λιστες με αρίθμηση και κουκκιδες

Μορφοποίηση με στυλ και άμεση μορφοποίηση

Εργασία με πίνακες

Εικόνες, σχήματα, γραφικά

Διαμόρφωση εγγράφου

Κοινή χρήση πληροφοριών

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μακροεντολές

Ρυθμίσεις του Word

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα θέματα σε κατηγορίες

Τα εργαλεία της κορδέλας

Γενικά θέματα, προτάσεις

Πεδία, μακροεντολές, ρυθμίσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 

Λίστα με κουκκίδες

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες χρησιμοποιώντας τα προεπιλεγμένα σύμβολα κουκκίδας ή εικόνες και άλλα γραφικά.

Λίστα με αρίθμηση

Δημιουργία και ρυθμίσεις μιας λίστας με αρίθμηση.

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας

Πώς θα αυξήσετε ή θα μειώσετε την εσοχή σε ορισμένα στοιχεία μιας λίστας για να δημιουργήσετε λίστα με διαφορετικά επίπεδα (λίστα με υπο-λίστες).

Λίστα πολλών επιπέδων

Δημιουργία λίστας πολλών επιπέδων με τα προεπιλεγμένα στυλ του Word. Δημιουργία και προσαρμογή στυλ λίστας πολλών επιπέδων.

Επικόλληση στοιχείων λίστας σε έγγραφο

Πώς μπορείτε να ελέγξετε την μορφοποίηση της λίστας κατά την επικόλληση, ανάλογα με την μορφή που είχε κατά την αντιγραφή (λίστα με κουκκίδες ή λίστα με αρίθμηση) και ανάλογα με την θέση όπου γίνεται η επικόλληση.

Αυτόματη αρίθμηση επικεφαλίδων με λίστα διάρθρωσης (outline)

Δημιουργία στυλ λίστας πολλών επιπέδων για την αυτόματη αρίθμηση των επικεφαλίδων ενός εγγράφου με μορφή διάρθρωσης.

Design, management by geotso