βρείτε μας στο facebook   σχόλια - παρατηρήσεις
Θέση: Κεντρική σελίδα / Ενότητες θεμάτων / Διαμόρφωση εγγράφου

Διαμόρφωση εγγράφου

  
αναζήτηση σε adaeion.gr

Τα θέματα σε ενότητες

Επεξεργασία κειμένου

Μορφοποίηση κειμένου

Εργασία με πίνακες

Εικόνες, σχήματα, γραφικά

Διαμόρφωση εγγράφου

Κοινή χρήση πληροφοριών

Συγχώνευση αλληλογραφίας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μακροεντολές

Ρυθμίσεις του Word

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τα θέματα σε κατηγορίες

Τα εργαλεία της κορδέλας

Γενικά θέματα, προτάσεις

Πεδία, μακροεντολές, ρυθμίσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 

Εισαγωγή σελίδας σε έγγραφο

Πώς θα προσθέσετε ένα εξώφυλλο ή μία άλλη σελίδα σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της ομάδας Σελίδες στην καρτέλα Εισαγωγή της κορδέλας.

Ενσωμάτωση συνδεδεμένων εικόνων σε έγγραφο

Πώς θα μετατρέψετε τις συνδεδεμένες εικόνες ενός εγγράφου σε ενσωματωμένες, ώστε η διανομή του εγγράφου σε άλλους χρήστες και η αντιγραφή του σε άλλον υπολογιστή να γίνεται πιο εύκολα.

Design, management by geotso