Το Word από το Α ως το Ω

Κοινή χρήση πληροφοριών

Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένου

Γενικές πληροφορίες για τον τρόπο που μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους αντικείμενα, που προέρχονται από διαφορετικά προγράμματα, τα οποία υποστηρίζουν τη δυνατότητα Σύνδεσης και ενσωμάτωσης (OLE).

v3.4

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής