Το Word από το Α ως το Ω

Εργασία με πίνακες

Χαρτογράφηση του πίνακα

Περιγραφή των στοιχείων που αποτελούν ένα πίνακα και των ιδιοτήτων που έχει κάθε ένα από αυτά.

Εισαγωγή ή δημιουργία πίνακα

Εισαγωγή και δημιουργία πινάκων. Σχεδίαση πίνακα και μετατροπή κειμένου σε πίνακα.

Χρήση των Γρήγορων πινάκων

Πώς θα χρησιμοποιήσετε έναν από τους προκαθορισμένους πίνακες του Word, αλλά και πώς θα εμπλουτίσετε αυτήν τη συλλογή με πίνακες που έχετε δημιουργήσει και χρησιμοποιείτε συχνά στα έγγραφά σας.

Επιλογή στοιχείων πίνακα

Σε ένα πίνακα μπορείτε να επιλέξετε κελιά, γραμμές και στήλες, όσον αφορά τη δομή του πίνακα, αλλά και κείμενο ή γραφικά όσον αφορά τα περιεχόμενά του.

Μορφοποίηση πίνακα

Βελτιώστε την εμφάνιση του πίνακα εφαρμόζοντας στυλ στο περίγραμμα , αλλάζοντας τη σκίαση σε συγκεκριμένες γραμμές όπως η γραμμή επικεφαλίδων και η γραμμή συνόλων, ρυθμίζοντας τη στοίχιση των περιεχομένων, ειδικά αν είναι αριθμοί, ώστε να κάνετε πιο ελκυστική την παρουσίαση των δεδομένων σας.

Διαχείριση πίνακα

Δείτε πώς θα ελέγξετε τη θέση του πίνακα στο έγγραφο, πώς θα ρυθμίσετε το κείμενο που περιβάλλει τον πίνακα πώς θα διαχειριστείτε μεγάλους πίνακες, και άλλα μυστικά.

Επικάλυψη πινάκων

Δεν έχει ευρεία εφαρμογή γιατί δημιουργούνται αρκετά προβλήματα κατά την εφαρμογή του εφέ. Δείτε πώς θα τα αποφύγετε ή πώς θα τα αντιμετωπίσετε.

Απόσταση και περιθώρια κελιών στους πίνακες

Απόσταση είναι το διάστημα μεταξύ δύο κελιών του πίνακα. Περιθώριο είναι η απόσταση του περιεχομένου από το όριο του κελιού. Συνδυάζοντας και τα δύο μπορείτε να δώσετε "αέρα" στα περιεχόμενα του πίνακα.

Κατάργηση περιγράμματος πίνακα

Η κατάργηση του περιγράμματος αφαιρεί τη διαγράμμιση του πίνακα τόσο στην οθόνη όσο και στην εκτύπωση. Δείτε πώς θα καταργήσετε το περίγραμμα από ένα απλό κελί μέχρι ένα σύνολο γραμμών και στηλών ή και ολόκληρο πίνακα.

Διαγραφή πίνακα ή στοιχείων πίνακα

Αντίθετα από το κείμενο, δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα πίνακα με τα πλήκτρα DELETE και BACKSPACE, ενώ πολλές φορές αντί για ολόκληρο τον πίνακα θα χρειαστεί να διαγράψετε ένα μέρος του, όπως ένα κελί, μια γραμμή ή μια στήλη. Δείτε τι δυνατότητες έχετε.

Διαχείριση των περιεχομένων πίνακα

Δείτε πώς θα μετατρέψετε ένα πίνακα σε κείμενο, αλλά και μερικές λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξετε, όταν αντιγράφετε περιεχόμενα πίνακα στον ίδιο ή άλλο πίνακα.

Πληκτρολόγηση και μετακίνηση σε πίνακα

Χρήσιμες συντομεύσεις για να κινηθείτε με ευκολία μέσα σ' ένα πίνακα, αλλά και ορισμένες επιπλέον λειτουργίες που έχουν τα πλήκτρα ENTER και TAB.

v3.4

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής