Το Word από το Α ως το Ω

Προσαρμογή σελίδας

Αλλαγές σελίδας και σελιδοποίηση

Δείτε πώς θα ελέγξετε το σημείο που θα διακόπτεται το κείμενο ώστε το υπόλοιπο να μεταφέρεται σε νέα σελίδα, ασχέτως από το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση του εγγράφου.

Αρίθμηση γραμμών

Με το Word μπορείτε να προσθέσετε αρίθμηση μπροστά από κάθε γραμμή του κειμένου, για να μπορείτε αργότερα να αναφερθείτε σε μια συγκεκριμένη γραμμή, όπως γίνεται στις νομικές συμβάσεις, ή στα script με κώδικα.

Αρίθμηση σελίδων

Η αρίθμηση των σελίδων θα πρέπει να είναι από τις πρώτες ενέργειές σας, αν σκοπεύετε να εκτυπώσετε το έγγραφο που δημιουργείτε. Όμως, πώς θα εισάγετε τους αριθμούς; πώς θα τους μορφοποιήσετε; πώς θα αφαιρέσετε τον αριθμό στη σελίδα εξωφύλλου; Δείτε τις λεπτομέρειες γι' αυτά και άλλα πολλά...

Κεφαλίδες και υποσέλιδα

Δείτε πώς λειτουργούν οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα του εγγράφου, τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως κεφαλίδες και υποσέλιδα και πώς μπορείτε να τα μορφοποιήσετε και να τα διαχειριστείτε.

Χρήση παραπομπών για εμφάνιση των τίτλων στην κεφαλίδα

Μπορείτε να εμφανίσετε στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο τον τίτλο του αντίστοιχου κεφαλαίου με δύο τρόπους. Εδώ θα δείτε πώς θα το κάνετε αντιστοιχώντας μια παραπομπή σε κάθε τίτλο κεφαλαίου.

Χρήση πεδίων για εμφάνιση των τίτλων στην κεφαλίδα

Μπορείτε να εμφανίσετε στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο τον τίτλο του αντίστοιχου κεφαλαίου με δύο τρόπους. Εδώ θα δείτε πώς θα το κάνετε αυτό με το πεδίο StyleRef που θα παρουσιάζει ως αποτέλεσμα το τίτλο κάθε κεφαλαίου.

Δημιουργία κεφαλίδας με μορφή λεξικού

Προσαρμόστε την κεφαλίδα του εγγράφου όπως στα λεξικά, ώστε στην αριστερή πλευρά να εμφανίζεται ο πρώτος όρος της σελίδας και στη δεξιά πλευρά ο τελευταίος.

Διαφορετικές κεφαλίδες ή υποσέλιδα σε μονές και ζυγές σελίδες

Όπως μπορείτε να εμφανίσετε διαφορετικές πληροφορίες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου μιας σελίδας, με ανάλογο τρόπο μπορείτε να διαχειριστείτε τις πληροφορίες στις μονές και ζυγές σελίδες. Μόνο που, κατά τη γνώμη μου, στη δεύτερη περίπτωση το αποτέλεσμα είναι πιο κομψό.

Διαφορετική κεφαλίδα ή υποσέλιδο σε ένα μέρος του εγγράφου

Το Word, από προεπιλογή, εφαρμόζει την ίδια κεφαλίδα ή υποσέλιδο σε όλο το έγγραφο. Δείτε πώς μπορείτε να χωρίσετε το έγγραφο σε ενότητες και πώς θα τις αποσυνδέσετε μεταξύ τους, ώστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές κεφαλίδες ή/και υποσέλιδα σε διάφορα μέρη του εγγράφου.

Ρυθμίστε τα περιθώρια

Το προκαθορισμένο πλάτος των περιθωρίων που χρησιμοποιεί το Word είναι αρκετά λειτουργικό. Παρ' όλ' αυτά σας επιτρέπει να κάνετε διαφορετικές ρυθμίσεις και, κυρίως, να τις εφαρμόσετε σε όποιο σημείο του εγγράφου θέλετε.

Πώς λειτουργούν οι ενότητες

Χρησιμοποιήστε τις ενότητες, όταν θέλετε να εφαρμόσετε διαφορετική μορφοποίηση σε τμήματα του εγγράφου. Διαφορετική μορφή αριθμών σελίδων, απλό κείμενο ή στήλες εφημερίδας, διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα, προσανατολισμό σελίδας κ.ά.

v3.4

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής