Η λειτουργία του δικτυακού τόπου πρόκειται να διακοπεί.

Τα άρθρα έχουν αρχίσει ήδη να μεταφέρονται σε άλλο χώρο,
όπου η αρθρογραφία εμπλουτίζεται και με νέες δημοσιεύσεις.

Παρακαλώ, δείτε εδώ ➦

κλείσιμο

Το Word από το Α ως το Ω

Ταξινόμηση

Κανόνες που χρησιμοποιεί το Word για τη σειρά ταξινόμησης

Δείτε ποια κριτήρια ακολουθεί το Word για να ταξινομήσει ένα επιλεγμένο κείμενο, και πώς διαχειρίζεται το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς κατά την ταξινόμηση.

Παραδείγματα ταξινόμησης κειμένου

Αν εξαιρέσουμε τους αριθμούς που ταξινομούνται εύκολα, το κείμενο έχει μερικές ιδιαιτερότητες. Τόσο το κείμενο σε παραγράφους, όσο και σε πίνακες.

Ταξινόμηση λίστας με καταχωρίσεις σε παραγράφους

Ταξινομήστε παραγράφους κειμένου με βάση την πρώτη λέξη της παραγράφου ή λέξεις που έχετε ορίσει ως πεδία ταξινόμησης.

v3.4

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής