Η λειτουργία του δικτυακού τόπου πρόκειται να διακοπεί.

Τα άρθρα έχουν αρχίσει ήδη να μεταφέρονται σε άλλο χώρο,
όπου η αρθρογραφία εμπλουτίζεται και με νέες δημοσιεύσεις.

Παρακαλώ, δείτε εδώ ➦

κλείσιμο

Το Word από το Α ως το Ω

Λίστες

Λίστα με κουκκίδες

Δείτε πώς θα δημιουργήσετε λίστες με κουκκίδες. Πώς θα αλλάξετε την προεπιλεγμένη κουκκίδα που χρησιμοποιεί το Word ή πώς αντί για κουκκίδα θα χρησιμοποιήσετε μία εικόχα.

Λίστα με αρίθμηση

Δημιουργήστε λίστες με αρίθμηση. Προσαρμόστε τη μορφοποίηση των αριθμών και αλλάξτε τη σειρά αρίθμησης επιλέγοντας διαφορετική τιμή για τα στοιχεία που θέλετε.

Λίστα πολλών επιπέδων

Δημιουργία λίστας πολλών επιπέδων με τα προεπιλεγμένα στυλ του Word. Δημιουργία και προσαρμογή στυλ λίστας πολλών επιπέδων.

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας

Πώς θα αυξήσετε ή θα μειώσετε την εσοχή σε ορισμένα στοιχεία μιας λίστας για να δημιουργήσετε λίστα με διαφορετικά επίπεδα (λίστα με υπο-λίστες).

Επικόλληση στοιχείων λίστας

Πώς μπορείτε να ελέγξετε την μορφοποίηση της λίστας κατά την επικόλληση, ανάλογα με την μορφή που είχε κατά την αντιγραφή και ανάλογα με την θέση όπου γίνεται η επικόλληση.

Αυτόματη αρίθμηση επικεφαλίδων με λίστα διάρθρωσης

Δημιουργία στυλ λίστας πολλών επιπέδων για την αυτόματη αρίθμηση των επικεφαλίδων ενός εγγράφου με μορφή διάρθρωσης.

v3.4

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής