Το Word από το Α ως το Ω

Άμεση μορφοποίηση και μορφοποίηση με στυλ

Παρουσίαση της ομάδας Γραμματοσειρά

Τα εργαλεία της ομάδας Γραμματοσειρά σας επιτρέπουν να προσθέσετε άμεση μορφοποίηση σε χαρακτήρες, λέξεις και τμήματα κειμένου. Δείτε ποια είναι αυτά τα εργαλεία και τι δυνατότητες έχουν.

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά

Περιγραφή των επιλογών που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά και πώς θα τις χρησιμοποιήσετε για να ρυθμίσετε την μορφοποίηση κειμένου.

Παρουσίαση της ομάδας Παράγραφος

Τα εργαλεία της ομάδας παράγραφος σας επιτρέπουν να προσθέσετε άμεση μορφοποίηση σε παραγράφους, όπως είναι η στοίχιση, το χρώμα φόντου, η εφαρμογή περιγραμμάτων κ.ά.

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος

Περιγραφή των επιλογών που εμφανίζονται στο πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος και πώς μπορούν να λειτουργήσουν στη μορφοποίηση του κειμένου.

Τύποι στυλ

Περιγραφή των πέντε τύπων στυλ που διαθέτει το Word για τη μορφοποίηση ενός εγγράφου: Στυλ χαρακτήρα, στυλ παραγράφου, συνδεδεμένα στυλ, στυλ λίστας και στυλ πίνακα.

Πλαίσιο εργασιών Στυλ

Χρησιμοποιήστε το "κέντρο αποφάσεων" του Word. Δημιουργήστε, τροποποιήστε και διαγράψτε στυλ. Αντικαταστήστε το στυλ που έχετε εφαρμόσει με κάποιο άλλο. Επιλέξτε τα στυλ που θα εμφανίζονται στη συλλογή Γρήγορα στυλ και στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.

Ρυθμίσεις του πλαισίου εργασιών Στυλ

Προσαρμόστε το πλαίσιο εργασιών Στυλ ώστε να εμφανίζει μόνο τα στυλ που θέλετε, αλλά και με την εμφάνιση και τη σειρά που θα επιλέξετε.

Παρουσίαση της Επιθεώρησης στυλ

Το πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ σας επιτρέπει να ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο την μορφοποίηση χαρακτήρα και παραγράφου που έχει το τρέχον κείμενο.

Εμφάνιση της μορφοποίησης

Το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση μορφοποίησης παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες για τα επίπεδα μορφοποίησης που έχει ένα απόσπασμα κειμένου και σας επιτρέπει να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης.

Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση

Δημιουργήστε ένα στυλ, με βάση τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης που έχει ένα απόσπασμα του κειμένου.

Δημιουργία στυλ

Δεν σας καλύπτουν τα στυλ του Word; Θέλετε τη δική σας "άποψη;". Εύκολο, αλλά όπως συνήθως θέλουν προσοχή οι λεπτομέρειες.

Πώς λειτουργεί η Διαχείριση στυλ

Η Διαχείριση στυλ δεν είναι ίσως εργαλείο πρώτης ανάγκης, ωστόσο διαθέτει ορισμένες "προχωρημένες" δυνατότητες, που καλό είναι να έχετε υπ' όψη σας ότι υπάρχουν.

Οργάνωση στυλ και μακροεντολών

Η αρχική λειτουργία της Οργάνωσης είναι να διαχειρίζεστε τα στυλ και τις μακροεντολές μεταξύ των εγγράφων σας. Δεν παύει όμως να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να μεταφέρετε στυλ και μακροεντολές σε ένα αρχείο που στη συνέχεια θα διαμοιράσετε π.χ. σε μια ομάδα εργασίας.

Χρήση των περιγραμμάτων στο Word

Μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορα εφέ για τις παραγράφους και τους πίνακες χρησιμοποιώντας τα περιγράμματα. Σ' αυτό το θέμα ωστόσο, θα ξεκαθαρίσουμε μερικές παρανοήσεις που υπάρχουν σχετικά με τα περιγράμματα, αλλά θα βρείτε και ιδέες πώς θα τα χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά.

v3.4

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

Γιώργος ο Αδαής

© 2010 - 2021