Η λειτουργία του δικτυακού τόπου πρόκειται να διακοπεί.

Τα άρθρα έχουν αρχίσει ήδη να μεταφέρονται σε άλλο χώρο,
όπου η αρθρογραφία εμπλουτίζεται και με νέες δημοσιεύσεις.

Παρακαλώ, δείτε εδώ ➦

κλείσιμο

Το Word από το Α ως το Ω

Αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση

Τα εργαλεία της ομάδας Πρόχειρο

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία της ομάδας για να μεταφέρετε ή να αντιγράψετε τμήματα του εγγράφου σε άλλο σημείο του ίδιου ή άλλου εγγράφου.

Αντιγραφή και επικόλληση με το Πρόχειρο του Office

Το πρόχειρο του Office σας επιτρέπει να αντιγράψετε πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα που μπορείτε να κάνετε επικόλληση είτε όλα μαζί είτε επιλεκτικά κάποια από αυτά.

Έλεγχος της μορφοποίησης κατά την επικόλληση

Αν υπάρχουν φορές που το αντικείμενο που κάνετε επικόλληση θέλετε να έχει διαφορετική μορφοποίηση από αυτήν που εφαρμόζει το Word, σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του, δείτε πώς θα σας βοηθήσει το κουμπί Επιλογές επικόλλησης.

Χρήση της Ειδικής επικόλλησης

Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Ειδική επικόλληση όταν θέλετε, εκτός από τη μορφοποίηση, να ελέγξετε και τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του αρχείου απ' όπου έγινε η αντιγραφή του αντικειμένου και του αρχείου που γίνεται η επικόλληση.

Χρήση του πινέλου μορφοποίησης

Το πινέλο μορφοποίησης σας επιτρέπει να αντιγράψετε την μορφοποίηση που έχει ένα απόσπασμα του κειμένου ή ορισμένα στοιχεία μορφοποίησης που έχουν διάφορα άλλα αντικείμενα, όπως η εικόνα, το γράφημα, το κείμενο WordArd κ.λπ.

v3.4

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής