Το Word από το Α ως το Ω

Εικόνες, σχήματα και γραφικά

Εισαγωγή εικόνας σε έγγραφο

Ποιους τρόπους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εισάγετε στα έγγραφά σας εικόνες, ανάλογα με την πηγή απ' όπου προέρχονται.

Κατάργηση φόντου εικόνας

Καταργήστε τον φόντο από μια εικόνα για να τονίσετε ή να επισημάνετε το θέμα της εικόνας ή για να καταργήσετε λεπτομέρειες που αποσπούν την προσοχή.

Ενσωμάτωση συνδεδεμένων εικόνων σε έγγραφο

Πώς θα μετατρέψετε τις συνδεδεμένες εικόνες ενός εγγράφου σε ενσωματωμένες, όταν θέλετε να αντιγράψετε το έγγραφο σε άλλον υπολογιστή, ή να το διανείμετε σε άλλους χρήστες.

Αλλαγή μεγέθους αντικειμένου

Αλλάξτε το μέγεθος των αντικειμένων που έχετε εισαγάγει σε ένα έγγραφο, για να έχουν ομοιόμορφες αναλογίες μεταξύ τους, να επιτύχετε καλύτερη στοίχιση και κατανομή στην σελίδα, ή να χωρούν το κείμενο που τυχόν θέλετε να προσθέσετε.

Μείωση του μεγέθους εγγράφων με εικόνες

Τροποποιήστε την ανάλυση των εικόνων, το ποσοστό συμπίεσης και άλλες πληροφορίες επεξεργασίας των εικόνων, ώστε να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου εικόνας και το μέγεθος του εγγράφου που την περιέχει.

Αυτόματα σχήματα

v3.4

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής