Η λειτουργία του δικτυακού τόπου πρόκειται να διακοπεί.

Τα άρθρα έχουν αρχίσει ήδη να μεταφέρονται σε άλλο χώρο,
όπου η αρθρογραφία εμπλουτίζεται και με νέες δημοσιεύσεις.

Παρακαλώ, δείτε εδώ ➦

κλείσιμο

Το Word από το Α ως το Ω

Προβλήματα με τα συνδεδεμένα πλαίσια

Ο δείκτης "κούπα που αδειάζει" δεν εμφανίζεται για να δημιουργήσω συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου

Ο δείκτης κούπα που αδειάζει δεν εμφανίζεται, όταν δεν είναι δυνατή η δημιουργία σύνδεσης πλαισίου κειμένου. Για να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας σύνδεσης σε ένα πλαίσιο κειμένου ή σε ένα σχήμα, πρέπει να ισχύουν όλα τα παρακάτω:

Δεν μπορώ να επιλέξω κείμενο σε διαδοχικά συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου

Όταν επιλέγετε κείμενο σε ένα συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου, το Word δεν σας επιτρέπει να επεκτείνετε την επιλογή ώστε να συμπεριλάβετε κείμενο από το επόμενο συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου.

Μπορείτε εναλλακτικά να κάνετε σταδιακά αντιγραφή και επικόλληση σε άλλο σημείο του εγγράφου ένα-ένα τα τμήματα του κειμένου που θέλετε από κάθε συνδεδεμένο πλαίσιο κειμένου.

Aν θέλετε να επιλέξετε όλο το κείμενο των συνδεδεμένων πλαισίων:

  1. Κάνετε κλικ στο κείμενο ενός από τα συνδεδεμένα πλαίσια.
  2. Πατήστε τη συντόμευση CTRL+A.

Το κείμενο πίνακα περικόπτεται στα συνδεδεμένα πλαίσια

Εάν τοποθετήσετε έναν πίνακα σε συνδεδεμένα πλαίσια κειμένου και η κάτω γραμμή του πίνακα επεκτείνεται κάτω από το πλαίσιο κειμένου, το αναδιπλωμένο κείμενο αυτής της γραμμής του πίνακα δεν εμφανίζεται. Ένας πίνακας ρέει από το ένα πλαίσιο κειμένου στο άλλο, αλλά οι γραμμές του πίνακα δεν ρέουν μεταξύ δύο πλαισίων κειμένου. Μπορείτε είτε να μεγεθύνετε το πλαίσιο κειμένου, για να εμφανίζεται όλη η γραμμή είτε να περιορίσετε το μέγεθος του πλαισίου κειμένου, έτσι ώστε να αλλάξει η γραμμή και να εμφανιστεί στο επόμενο πλαίσιο κειμένου.

Το πρόβλημα αναφέρεται σε αρχεία Βοήθειας παλαιότερων εκδόσεων του Word, δεν μπόρεσα όμως να το αναπαράγω. Σε όλες τις περιπτώσεις η γραμμή με το αναδιπλωμένο κείμενο μεταφέρθηκε στο επόμενο συνδεδεμένο πλαίσιο.
Θέμα
Προβλήματα με τα συνδεδεμένα πλαίσια
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
400000.012/0111
Έκδοση
18/6/20
Σήμανση
κούπα που αδειάζει, επιλογή κειμένου, ροή κειμένου, μέγεθος γραμματοσειράς

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής