στοιχεία στο γραφικό περιβάλλον του Word

Γραμμή κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης από προεπιλογή εμφανίζει στη μεν αριστερή της πλευρά ορισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το τρέχον έγγραφο, στη δε δεξιά της πλευρά ορισμένες δυνατότητες προβολής του εγγράφου.

Κάνετε δεξιό κλικ στη γραμμή κατάστασης για να δείτε ποιες άλλες προκαθορισμένες επιλογές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μερικά στοιχεία εμφανίζονται μόνο όταν η συνθήκη ισχύει. Π.χ. ο αριθμός ενημερώσεων του εγγράφου δεν εμφανίζεται αν αυτή είναι η πρώτη φορά που επεξεργάζεστε το έγγραφο.

Οριζόντιος χάρακας

Καταλαμβάνει όλο το πλάτος της σελίδας και χωρίζεται σε δύο μέρη:

Ρύθμιση δεξιάς εσοχής

Η προκαθορισμένη θέση του δείκτη ταυτίζεται με το όριο του δεξιού περιθωρίου της σελίδας. Μπορείτε να τον σύρετε δεξιά ή αριστερά για να ορίσετε γρήγορα την εσοχή της παραγράφου από το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Η μικρότερη μετακίνηση που μπορείτε να επιτύχετε σύροντας με το ποντίκι είναι σε τέταρτα του εκατοστού (0,25εκ., 0,50εκ., 0,75εκ. κ.ο.κ.)

Ρύθμιση αριστερής εσοχής

Η προκαθορισμένη θέση του εργαλείου ταυτίζεται με το όριο του αριστερού περιθωρίου της σελίδας. Καθένα από τα ρυθμιστικά λειτουργούν ως εξής:

Η μικρότερη μετακίνηση που μπορείτε να επιτύχετε σύροντας με το ποντίκι είναι σε τέταρτα του εκατοστού (0,25εκ., 0,50εκ., 0,75εκ. κ.ο.κ.)

Εργαλεία κατακόρυφης στοίχισης

Κάνετε διαδοχικά κλικ για να επιλέξετε μεταξύ των εργαλείων που επιτρέπουν την κατακόρυφη στοίχιση του κειμένου, όπως είναι οι διάφοροι τύποι στηλοθετών και η εσοχή ή προεξοχή γραμμών και παραγράφων. Αφού επιλέξετε το εργαλείο που θέλετε κάνετε κλικ στο κάτω μέρος του οριζόντιου χάρακα για να ορίσετε τη θέση που θα τοποθετηθεί.

Πλαίσιο εργασίας

Το Word διαθέτει διάφορα πλαίσια εργασιών (γνωστά και ως "ένθετα πλαίσια"), κάθε ένα από τα οποία χρησιμοποιείται για την εκτέλεση μιας διαδικασίας. Π.χ. το πλαίσιο εργασιών της εικόνας ονομάζεται "Στυλ" και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα στυλ στο κείμενο πού έχετε επιλέξει, να δημιουργήσετε ένα καινούργιο στυλ κ.ά.

Τα πλαίσια εργασιών μπορείτε να τα σύρετε σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας, όπως τα συνηθισμένα πλαίσια διαλόγου, αλλά μπορείτε επιπλέον να τα ενσωματώσετε στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του παραθύρου του Word. Μια ακόμη διαφορά από τα πλαίσια διαλόγου είναι ότι τα ένθετα πλαίσια μπορεί να είναι συνέχεια ανοικτά και ταυτόχρονα να εργάζεστε στο έγγραφο, σε αντίθεση με (σχεδόν όλα) τα πλαίσια διαλόγου, στα οποία πρέπει να κάνετε τις επιλογές που θέλετε και να τα κλείσετε πριν μπορέσετε να συνεχίσετε την εργασία σας με το έγγραφο.

Απόκρυψη κορδέλας

Σας επιτρέπει να αποκρύψετε την κορδέλα και να εμφανίζονται μόνο οι καρτέλες για να έχετε περισσότερο χώρο για την εμφάνιση του εγγράφου.

Μετά την απόκρυψη μπορείτε να εμφανίσετε προσωρινά την κορδέλα κάνοντας κλικ σε μία καρτέλα.

Για να επαναφέρετε την κορδέλα στην πλήρη εμφάνισή της κάνετε κλικ σε μία καρτέλα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο εικονίδιο της καρφίτσας που έχει αντικαταστήσει το εικονίδιο απόκρυψης στην κάτω δεξιά γωνία της κορδέλας.

Δείκτης πλαισίου διαλόγου

Σε μία ομάδα εντολών μπορεί να υπάρχουν κι άλλες σχετικές εντολές που δεν εμφανίζονται στην ομάδα με τη μορφή εικονιδίων, συνήθως επειδή δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά. Σ' αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να κάνετε κλικ στον δείκτη που υπάρχει στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας για να εμφανίσετε ένα πλαίσιο διαλόγου με όλες τις διαθέσιμες εντολές.

Διαχείριση μικρογραφιών

Σε ορισμένες συλλογές που περιέχουν περισσότερες μικρογραφίες απ' όσες μπορούν να εμφανιστούν στον διαθέσιμο χώρο της κορδέλας, χρησιμοποιήστε τα βελάκια πάνω-κάτω για να κυλήσετε τα περιεχόμενα ανά μία σειρά, ή χρησιμοποιήστε τον δείκτη Περισσότερα για να εμφανίσετε όλα τα περιεχόμενα σε ένα αναδυόμενο πλαίσιο.

Ομάδα εντολών

Μία ομάδα αποτελείται από παρεμφερείς εντολές σε σχέση με το αντικείμενο που επηρεάζουν. Π.χ. η ομάδα Γραμματοσειρά της καρτέλας Κεντρική σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τα γράμματα του κειμένου: Να επιλέξετε οικογένεια γραμματοσειράς και μέγεθος, να τα μετατρέψετε σε πεζά ή κεφαλαία, να αλλάξετε το χρώμα κ.λπ.

Καρτέλες εντολών

Εκτός από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο, οι υπόλοιπες καρτέλες περιέχουν τις εντολές που θα χρειαστείτε για την επεξεργασία του εγγράφου. Όταν ανοίγετε το Word είναι ενεργή από προεπιλογή η καρτέλα Κεντρική, που περιλαμβάνει τις εντολές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους χρήστες.

Εκτός από τις βασικές καρτέλες, Κεντρική, Εισαγωγή, Σχεδίαση κ.λπ. υπάρχουν επίσης διάφορες Καρτέλες εργαλείων που εμφανίζονται ανάλογα με το αντικείμενο του εγγράφου που είναι ενεργό. Π.χ. αν ο δείκτης είναι στο κελί ενός πίνακα εμφανίζονται καρτέλες για την προσαρμογή και την εμφάνισή του, όπως είναι η προσθήκη νέας γραμμής ή στήλης, η ρύθμιση του πάχους και του χρώματος του περιγράμματος κ.λπ. Οι καρτέλες εργαλείων εμφανίζονται στο τέλος της κορδέλας και έχουν διαφορεικό χρώμα γραμματοσειράς για να ξεχωρίζουν από τις βασικές.

Μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας καρτέλες για να συγκεντρώσετε εντολές με βάση τις δικές σας ανάγκες, ενώ καρτέλες μπορούν να προσθέσουν και προγράμματα που συνεργάζονται με το Word (π.χ. το Adobe Acrobat).

Καρτέλα παρασκηνίου

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες καρτέλες της κορδέλας που ασχολούνται με την επεξεργασία του εγγράφου, η καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο εμφανίζει μία σελίδα, όπου μπορείτε είτε να επιλέξετε διαφορετικές ενέργειες, είτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά και τον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του Word.

Εδώ π.χ. υπάρχουν οι εντολές για το άνοιγμα ή την εκτύπωση ενός εγγράφου, την αποθήκευση των αλλαγών, την αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετική μορφή (π.χ. pdf) κ.λπ. Εδώ επίσης θα εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word για να ρυθμίσετε το Word σύμφωνα με τις ανάγκες σας, από τα πιο απλά, π.χ. να ακούτε ένα ήχο για συγκεκριμένες ενέργειες πού κάνετε, μέχρι τα πιο σύνθετα και σημαντικά, όπως να ορίσετε τα διάφορα επίπεδα ασφαλείας, την προστασία από ιούς, την ενεργοποίηση ή μη, επικίνδυνων προσθέτων κ.λπ.

Διαχείριση παραθύρου

Τα γνωστά κουμπιά των Windows. Επιτρέπουν την Ελαχιστοποίηση, την Επαναφορά ή Μεγιστοποίηση και το Κλείσιμο του παράθυρου. Κάνοντας κλικ στο τελευταίο θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα για να αποθηκεύσετε τυχόν αλλαγές που έχετε κάνει στο έγγραφο.

Επιλογές εμφάνισης της κορδέλας

Σας επιτρέπει να ελέγξετε την εμφάνιση της κορδέλας:

Αναζήτηση

Η Αναζήτηση παρουσιάστηκε πρώτη φορά στο Word 2016 με το πλαίσιο "Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε..." με σκοπό να βοηθήσει με πρισσότερους τρόπους τον χρήστη, πέρα από τα διάφορα άρθρα βοήθειας που ήταν διαθέσιμα μέχρι τότε.

Έτσι, ακόμα κι όταν κάνετε κλικ στο πλαίσιο χωρίς να πληκτρολογήσετε κάτι, η Αναζήτηση θα παρουσιάσει εντολές σχετικά με αυτό που κάνετε, ή αυτό που φαίνεται ότι κάνετε τη δεδομένη στιγμή. Όταν πληκτρολογήσετε δε έναν όρο αναζήτησης εμφανίζει σχετικές εντολές, αρχεία αποθηκευμένα στο OneDrive που ο τίτλος τους περιέχει τον όρο αναζήτησης, επεξήγηση του όρου που εντοπίζει η μηχανή αναζήτησης του Bing κ.ά.

Αν θεωρείτε ότι το πλαίσιο καταλαμβάνει πολύ χώρο μπορείτε να το αποκρύψετε ώστε να εμφανίζεται μόνο το εικονίδιο.

Τίτλος του εγγράφου

Στην πραγματικότητα πρόκειται για το όνομα του αρχείου με το οποίο έχει αποθηκευτεί το έγγραφο.

Αν το έγγραφο έχει αποθηκευτεί στον λογαριασμό σας στο OneDrive ή στο SharePoint online, μπορείτε να δείτε το ιστορικό των ενημερώσεων του εγγράφου κάνοντας κλικ στον τίτλο. Από το ιστορικό μπορείτε να επαναφέρετε μία προγενέστερη επεξεργασία αν θέλετε να έχετε διαφορετικές εκδόσεις του ίδιου εγγράφου.

Εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης

Η εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης περιλαμβάνει από προεπιλογή τις εντολές Αποθήκευση, Αναίρεση και Επαναφορά/Επανάληψη. Στις νεότερες εκδόσεις (Word 2016+) εμφανίζεται και η εντολή εναλλαγής Αφής/Ποντικιού, στα συστήματα που διαθέτουν οθόνη αφής.

Μπορείτε να προσθέσετε στην εργαλειοθήκη οποιαδήποτε εντολή του Word, όπως επίσης και συλλογές ή ομάδες εντολών, αλλά και εντολές (μακροεντολές) που έχετε δημιουργήσει εσείς.

Αν θέλετε να προσθέσετε πολλές εντολές μπορείτε να τοποθετήσετε την εργαλειοθήκη σε δική της γραμμή κάτω από την κορδέλα για περισσότερο διαθέσιμο χώρο. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τις εντολές με τη σειρά που θέλετε, ενώ μπορείτε να προσθέσετε και διαχωριστικά μεταξύ των εντολών για να τις χωρίσετε σε ομάδες.

Τέλος μπορείτε να επαναφέρετε την εργαλειοθήκη στην αρχική της κατάσταση, ή να εξάγετε τις προσαρμογές που έχετε κάνει για να τις μεταφέρετε (εισάγετε) σε άλλον υπολογιστή ώστε να έχετε το ίδιο περιβάλλον εργασίας.

Αυτόματη αποθήκευση

Η Αυτόματη αποθήκευση είναι δυνατότητα των προγραμμάτων Word, Excel και PowerPoint του Office 365 και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή όταν επεξεργάζεστε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμός σας στο OneDrive, ή στο SharePoint online.

Σ' αυτά τα αρχεία η αυτόματη αποθήκευση αποθηκεύει άμεσα τις αλλαγές ώστε να μη χρειάζετε να κάνετε εσείς αποθήκευση κάθε τόσο, ενώ, κατά διαστήματα (περίπου κάθε δέκα λεπτά) δημιουργεί διαφορετικό αντίγραφο του αρχείου, δημιουργώντας έτσι ένα ιστορικό εκδόσεων του εγγράφου.

Περιβάλλον εργασίας
Microsoft Word 365

Κάνετε κλικ στις σημειωμένες περιοχές για να δείτε μία σύντομη περιγραφή του αντίστοιχου στοιχείου