στοιχεία στο γραφικό περιβάλλον του Word

Έλεγχος ζουμ

Κάνετε κλικ στην ποσοστιαία τιμή (η προκαθόρισμένη τιμή του Word είναι το 100%) για να ρυθμίσετε το ποσοστό μεγέθυνσης/σμίκρυνσης στο σχετικό πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται.

Εναλλακτικά μπορείτε να σύρετε διξιά/αριστερά τον δείκτη ζουμ για να αυξήσετε/μειώσετε αντίστοιχα την εμφάνιση. Κάνοντας κλικ στα κουμπιά "-" και "+" μειώνετε ή αυξάνετε σταδιακά το ζουμ κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Επιλογές προβολής εγγράφου

Σας επιτρέπει να επιλέγετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το έγγραφο στην οθόνη του υπολογιστή (δεν επηρεάζει τη σελιδοποίηση του εγγράφου κατά την εκτύπωση). Έχετε τη δυνατότητα να δείτε πώς θα είναι το έγγραφο κατά την εκτύπωση, πώς θα είναι αν το δημοσιεύατε στο διαδίκτυο και το εμφανίζατε με το πρόγραμμα πλοήγησης, τη δομή διάρθωσης που έχει (που εξαρτάται συνήθως από τα στυλ Επικεφαλίδας που έχουν εφαρμοστεί) κ.λπ.

Γραμμή κατάστασης

Σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word η γραμμή κατάστασης εμφανίζει στη μεν αριστερή της πλευρά ορισμένα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το έγγραφο, στη δε δεξιά της πλευρά διάφορες επιλογές προβολής του εγγράφου.

Κάνετε δεξιό κλικ στη γραμμή κατάστασης για να δείτε ποιες άλλες προκαθορισμένες επιλογές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Μερικά στοιχεία εμφανίζονται μόνο όταν η συνθήκη ισχύει. Π.χ. ο αριθμός ενημερώσεων του εγγράφου δεν εμφανίζεται αν αυτή είναι η πρώτη φορά που επεξεργάζεστε το έγγραφο.

Μετακίνηση μεταξύ στοιχείων

Από το μενού που εμφανίζεται με το μεσαίο κουμπί μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα στοιχεία που μπορεί να έχει ένα έγγραφο. Στη συνέχεια πατήστε το προηγούμενο (πάνω βελάκια) ή το επόμενο (κάτω βελάκια) για να εντοπίσετε τα υπόλοιπα ομοειδή στοιχεία. Τέτοια στοιχεία είναι οι επικεφαλίδες, οι υποσημειώσεις και οι σημειώσεις τέλους, τα πεδία, οι εικόνες και τα γραφικά, οι πίνακες κ.λπ.

Στις νεότερες εκδόσεις του Word ολόκληρη αυτή η ομάδα εργαλείων έχει αποσυρθεί. Εξακολουθεί όμως να ισχύει η συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+G που εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Μετάβαση σε, ενώ το ίδιο πλαίσιο εμφανίζεται από την αντίστοιχη εντολή του μενού που εμφανίζεται, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Εύρεση της ομάδας Επεξεργασία, στην καρτέλα Κεντρική.

Πλαίσιο εργασίας

Το Word διαθέτει διάφορα πλαίσια εργασιών (γνωστά και ως "ένθετα πλαίσια"), καθένα από τα οποία χρησιμοποιείται για την εκτέλεση μιας διαδικασίας. Π.χ. το πλαίσιο εργασιών της εικόνας ονομάζεται "Στυλ" και σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα στυλ στο κείμενο που έχετε επιλέξει, να δημιουργήσετε ένα καινούργιο στυλ κ.ά.

Τα πλαίσια εργασίας μπορείτε να τα σύρετε σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειας εργασίας, όπως τα συνηθισμένα πλαίσια διαλόγου, αλλά μπορείτε επιπλέον να τα ενσωματώσετε στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του παραθύρου του Word. Μια ακόμη διαφορά από τα πλαίσια διαλόγου είναι ότι τα ένθετα πλαίσια μπορεί να είναι συνέχεια ανοικτά και ταυτόχρονα να εργάζεστε στο έγγραφο, σε αντίθεση με (σχεδόν όλα) τα πλαίσια διαλόγου, στα οποία πρέπει να κάνετε τις επιλογές που θέλετε και να τα κλείσετε πριν μπορέσετε να συνεχίσετε την εργασία σας με το έγγραφο.

Ενεργοποίηση πανοραμικού δείκτη

Άλλη μια άστοχη μεταφορά του αγγλικού όρου στο ελληνικό Office. Στην ουσία πρόκειται για το εργαλείο Panning hand, η ενεργοποίηση του οποίου μετατρέπει τον δείκτη του ποντικιού σε "χέρι" που σας επιτρέπει να σύρετε το έγγραφο προς όποια κατεύθυνση θέλετε (οριζόντια, κατακόρυφα, αλλά και διαγώνια), αντί να χρησιμοποιείτε τις μπάρες κύλισης.

Στις νεότερες εκδόσεις το εργαλείο έχει αποσυρθεί.

Εμφάνιση/Απόκρυψη του χάρακα

Εμφανίζει ταυτόχρονα τόσο τον οριζόντιο, όσο και τον κατακόρυφο χάρακα, όταν το Word είναι σε προβολή εκτύπωσης.

Στις νεότερες εκδόσεις το κουμπί έχει αποσυρθεί και η δυνατότητα εμφάνισης/απόκρυψης του χάρακα έχει μεταφερθεί στην ομάδα Εμφάνιση της καρτέλας Προβολή.

Διαίρεση παράθυρου

Σύρετε τον δείκτη προς τα κάτω για να χωρίσετε το έγγραφο σε δύο μέρη. Αυτό σας επιτρέπει να βλέπετε ένα σημείο του εγγράφου, ενώ επεξεργάζεστε κάποιο άλλο.

Στις νεότερες εκδόσεις του Word που έχουν πιο μινιμαλιστική εμφάνιση, ο δείκτης αποσύρθηκε. Υπάρχει ωστόσο η εντολή στην καρτέλα Προβολή, ενώ εξακολουθεί να ισχύει και η συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+ALT+S.

Ρύθμιση δεξιάς εσοχής

Η προκαθορισμένη θέση του δείκτη συμπίπτει με το όριο του δεξιού περιθωρίου της σελίδας. Μπορείτε να τον σύρετε δεξιά ή αριστερά για να ορίσετε γρήγορα την εσοχή της παραγράφου από το δεξιό περιθώριο της σελίδας.

Η μικρότερη μετακίνηση που μπορείτε να επιτύχετε σύροντας με το ποντίκι είναι σε τέταρτα του εκατοστού (0,25εκ., 0,50εκ., 0,75εκ. κ.ο.κ.)

Προκαθορισμένες θέσεις στηλοθετών

Ένας στηλοθέτης ορίζει το σημείο στο οποίο μεταφέρεται ο δείκτης μετά από κάθε πάτημα του πλήκτρου Tab.

Σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του Word η απόσταση μεταξύ δύο συνεχόμενων στηλοθετών είναι 1/2 της ίντσας (1,27εκ.), ενώ οι στηλοθέτες που ορίζει ο χρήστης αναιρούν τους προκαθορισμένους. Π.χ. ο ορισμός στηλοθέτη στα 3εκ. καταργεί τους προκαθορισμένους του Word στα 1,27εκ. και 2,54εκ.

Ρύθμιση αριστερής εσοχής

Η προκαθορισμένη θέση του εργαλείου συμπίπτει με το όριο του αριστερού περιθωρίου της σελίδας. Καθένα από τα ρυθμιστικά λειτουργούν ως εξής:

Η μικρότερη μετακίνηση που μπορείτε να επιτύχετε σύροντας με το ποντίκι είναι σε τέταρτα του εκατοστού (0,25εκ., 0,50εκ., 0,75εκ. κ.ο.κ.)

Εργαλεία κατακόρυφης στοίχισης

Κάνετε διαδοχικά κλικ για να επιλέξετε μεταξύ των εργαλείων που επιτρέπουν την κατακόρυφη στοίχιση του κειμένου, όπως είναι οι διάφοροι τύποι στηλοθετών και η εσοχή ή προεξοχή γραμμών και παραγράφων. Αφού επιλέξετε το εργαλείο που θέλετε κάνετε κλικ στο κάτω μέρος του οριζόντιου χάρακα για να ορίσετε τη θέση που θα τοποθετηθεί.

Δείκτης πλαισίου διαλόγου

Σε μία ομάδα εντολών μπορεί να υπάρχουν κι άλλες σχετικές εντολές που δεν εμφανίζονται στην ομάδα με τη μορφή εικονιδίων, συνήθως επειδή δεν χρησιμοποιούνται τόσο συχνά. Σ' αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να κάνετε κλικ στον δείκτη που υπάρχει στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας για να εμφανίσετε ένα πλαίσιο διαλόγου με όλες τις διαθέσιμες εντολές.

Ομάδα εντολών

Οι εντολές που υπάρχουν στην κορδέλα είναι χωρισμένες σε σχετικές ομάδες. Π.χ. η ομάδα Γραμματοσειρά σας επιτρέπει να ορίσετε το μέγεθος των γραμμάτων, την οικογένεια της γραμματοσειράς, το χρώμα, την έντονη και την πλάγια γραφή των χαρακτήρων κ.λπ.

Βοήθεια του Word

Εμφανίζει το παράθυρο με τα θέματα βοήθειας του Word. Στις νεότερες εκδόσεις (Word 2016+) το κουμπί καταργήθηκε και η βοήθεια είναι διαθέσιμη σε δική της καρτέλα στην κορδέλα.

Επιλογές εμφάνισης της κορδέλας

Σας επιτρέπει να ελέγξετε την εμφάνιση της κορδέλας:

Καρτέλες εργαλείων

Βοηθητικές καρτέλες, που εμφανίζονται στην κορδέλα καιμ παρέχουν επιπλέον εργαλεία, ανάλογα με το ενεργό στοιχείο του εγγράφου. Π.χ. αν ο δείκτης είναι στο κελί ενός πίνακα εμφανίζονται οι καρτέλες εργαλείων Σχεδίαση και Διάταξη με εντολές που έχουν σχέση με τον πίνακα, όπως είναι η προσθήκη νέας γραμμής ή στήλης, η ρύθμιση του πάχους και του χρώματος του περιγράμματος, η στοίχιση του κειμένου μέσα στα κελιά κ.λπ.

Καρτέλες εντολών

Εκτός από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο, οι υπόλοιπες καρτέλες περιέχουν αντίστοιχες κατηγορίες εντολών, που θα θα σας βοηθήσουν στην επεξεργασία του εγγράφου.

Όταν ανοίγετε το Word είναι ενεργή από προεπιλογή η καρτέλα Κεντρική, με τις εντολές που, με βάση τις στατιστικές, χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους χρήστες.

Μπορείτε να δημιουργήσετε δικές σας καρτέλες για να συγκεντρώσετε εντολές με βάση τις δικές σας ανάγκες, ενώ καρτέλες μπορούν να προσθέσουν και προγράμματα που συνεργάζονται με το Word (π.χ. το Adobe Acrobat).

Καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες καρτέλες της κορδέλας που ασχολούνται με την επεξεργασία του εγγράφου, η καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο εμφανίζει μία σελίδα, όπου μπορείτε είτε να επιλέξετε διαφορετικές ενέργειες, είτε να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά και τον τρόπο λειτουργίας του ίδιου του Word.

Εδώ π.χ. υπάρχουν οι εντολές για το άνοιγμα ή την εκτύπωση ενός εγγράφου, την αποθήκευση των αλλαγών, την αποθήκευση του εγγράφου με διαφορετική μορφή (π.χ. pdf) κ.λπ. Εδώ επίσης θα εμφανίσετε το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές του Word για να ρυθμίσετε το Word σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Διαχείριση παραθύρου

Τα γνωστά κουμπιά των Windows. Επιτρέπουν την Ελαχιστοποίηση, την Επαναφορά ή Μεγιστοποίηση και το Κλείσιμο του παραθύρου. Κάνοντας κλικ στο τελευταίο θα εμφανιστεί προειδοποιητικό μήνυμα για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει στο έγγραφο και τυχόν δεν έχετε αποθηκεύσει.

Τίτλος του εγγράφου

Στην πραγματικότητα πρόκειται για το όνομα του αρχείου με το οποίο έχει αποθηκευτεί το έγγραφο.

Εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης

Η εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης περιλαμβάνει από προεπιλογή τις εντολές Αποθήκευση, Αναίρεση και Επαναφορά/Επανάληψη. Στις νεότερες εκδόσεις (Word 2016+) εμφανίζεται και η εντολή εναλλαγής Αφής/Ποντικιού, στα συστήματα που διαθέτουν οθόνη αφής.

Μπορείτε να προσθέσετε στην εργαλειοθήκη οποιαδήποτε εντολή του Word, όπως επίσης και συλλογές ή ομάδες εντολών, αλλά και εντολές (μακροεντολές) που έχετε δημιουργήσει εσείς.

Αν θέλετε να προσθέσετε πολλές εντολές μπορείτε να τοποθετήσετε την εργαλειοθήκη σε δική της γραμμή κάτω από την κορδέλα για περισσότερο διαθέσιμο χώρο. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τις εντολές με τη σειρά που θέλετε, ενώ μπορείτε να προσθέσετε και διαχωριστικά μεταξύ των εντολών για να τις χωρίσετε σε ομάδες.

Κουμπί προγράμματος

Κάνετε κλικ για να εμφανίσετε το μενού διαχείρισης του παράθυρου του προγράμματος. Έχετε τη δυνατότητα να μετακινήσετε το παράθυρο, να το εναχιστοποιήσετε, να το μεγιστοποιήσετε, να αλλάξετε το μέγεθός του, ή και να το κλείσετε για να τερματίσετε τη λειτουργία του Word

Περιβάλλον εργασίας
Microsoft Word 2010

Κάνετε κλικ στις σημειωμένες περιοχές για να δείτε μία σύντομη περιγραφή του αντίστοιχου στοιχείου