Το Word από το Α ως το Ω

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές

Μια μακροεντολή είναι ένα σύνολο βημάτων, τα οποία μπορείτε να εκτελέσετε με μια κίνηση. Τέτοια βήματα είναι η πληκτρολόγηση κειμένου, το διπλό κλικ για την επιλογή μιας λέξης, το κλικ σε ένα κουμπί της κορδέλας, η χρήση μιας συντόμευσης πληκτρολογίου κ.ά. Οι μακροεντολές μπορούν να αυτοματοποιήσουν σχεδόν οποιαδήποτε εργασία κάνετε στο Word, και ακόμα περισσότερο, να κάνουν ενέργειες που νομίζατε ότι δεν μπορούσαν να γίνουν.

Οι μακροεντολές είναι γραμμένες στη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA), αλλά εσείς δεν χρειάζεται να είστε προγραμματιστής για να τις δημιουργήσετε. Μπορείτε π.χ. να καταγράψετε μια μακροεντολή, όπως μαγνητοφωνείτε κάτι σε μαγνητόφωνο. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Καταγραφή μακροεντολής, το Word αυτόματα "μαγνητοφωνεί" τις ενέργειες που κάνετε, και τις μετατρέπει αυτόματα σε κώδικα VBA.

Πού καταχωρούνται οι μακροεντολές

Οι μακροεντολές δεν αποτελούν ανεξάρτητα αρχεία. Είναι στοιχεία προγραμματισμού, και ως τέτοια ενσωματώνονται σε ένα έγγραφο ή πρότυπο, με τη μορφή modules (λειτουργικών μονάδων), μαζί με διάφορα άλλα στοιχεία προγραμματισμού που χρησιμοποιεί το Word. Για να δείτε και να διαχειριστείτε αυτά τα στοιχεία προγραμματισμού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο VB Editor.

Το αν θα χρησιμοποιήσετε ένα πρότυπο ή ένα έγγραφο για να αποθηκεύσετε τη μακροεντολή εξαρτάται από τις δικές σας επιλογές και αυτή είναι μια σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρετε πριν κάνετε την καταγραφή ή την εγκατάσταση της μακροεντολής.

Ονοματολογία μακροεντολών

Όταν θέλετε να καταγράψετε μια μακροεντολή, ανάμεσα στις πρώτες επιλογές που πρέπει να κάνετε είναι να δηλώσετε το όνομα της μακροεντολής. Το όνομα της μακροεντολής πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Στοιχεία μιας μακροεντολής

Η μακροεντολή αποτελείται από κώδικα VBA, σε ένα ενιαίο σύνολο εντολών, γνωστό με το όνομα ρουτίνα (routine). Η επόμενη μακροεντολή μετατρέπει τους χαρακτήρες ενός επιλεγμένου κειμένου σε κεφαλαία, και στη συνέχεια ο δείκτης μεταφέρεται στο τέλος της επιλεγμένης περιοχής:

Sub allCapitals()
  Selection.Range.Case = wdUpperCase
  Selection.MoveRight Unit:=wdCharacter, Count:=1
End Sub

Στο ανωτέρω παράδειγμα, εμφανίζονται τα μέρη, που αποτελούν μια μακροεντολή:

Περισσότερες πληροφορίες για τον κώδικα μιας μακροεντολής δείτε την ενότητα Κώδικας μακροεντολής του θέματος Γνωριμία με τον Visual Basic Editor.

Θέματα ασφαλείας

Οι μακροεντολές μπορεί να είναι χρήσιμες, αλλά ταυτόχρονα να είναι και βλαβερές. Η ασφάλεια σχετικά με τη χρήση των μακροεντολών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μια μακροεντολή που έχει γραφεί με κακό σκοπό μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο τα έγγραφά σας αλλά και ολόκληρο το σύστημα του υπολογιστή.

Αν γνωρίζετε τη γλώσσα VBA, μπορείτε να ελέγξετε τον κώδικα της μακροεντολής για να διαπιστώσετε αν η χρήση της είναι ασφαλής ή όχι. Αν δεν γνωρίζετε VBA, ο βασικός κανόνας είναι να μη χρησιμοποιείτε μακροεντολές που δεν εμπιστεύεστε την προέλευσή τους. Επιπλέον, στο Word (και σε όλες τις εφαρμογές του Office) μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο ασφαλείας που θα χρησιμοποιείται, ώστε να εμφανίζεται μια προειδοποίηση κάθε φορά που ανοίγετε ένα έγγραφο με μακροεντολές και να επιλέγετε ποια μακροεντολή θα εκτελείται και ποια όχι.

Θέμα
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
30100.002/0029
Έκδοση
17/7/10
Αναθεώρηση
7/4/20
Σήμανση
καταγραφή μακροεντολής, λειτουργική μονάδα, module, VB Editor, καθολικό πρότυπο, AutoExec, AutoExit, AutoOpen, AutoNew, AutoClose, ρουτίνα

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής