Το Word από το Α ως το Ω

Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή

Η δυνατότητα εισαγωγής εικόνας από σαρωτή καταργήθηκε στην έκδοση Word 2013. Μπορείτε ωστόσο να επαναφέρετε αυτή τη δυνατότητα με μια μακροεντολή υπό την προϋπόθεση ότι ο σαρωτής σας διαθέτει WIA οδηγούς.

Για να εγκαταστήσετε τη μακροεντολή:

 1. Ανοίξτε το Word και πατήστε την συντόμευση ALT+F11 για να εμφανίσετε τον VB Editor.
 2. Ενεργοποιήστε την αναφορά της βιβλιοθήκης WIA που χρησιμοποιεί η VBA:
  1. Από το μενού Tools κάνετε κλικ στην εντολή References.
  2. Ενεργοποιήστε τη βιβλιοθήκη Windows Image Acquisition Library v2.0 και κάνετε κλικ στο OK.
 3. Στον Project Explorer κάνετε δεξιό κλικ στο πρότυπο ή το έγγραφο όπου θα αποθηκεύσετε τη μακροεντολή (Normal ή Project αντίστοιχα). Για τη σωστή επιλογή δείτε την ενότητα Πού καταχωρούνται οι μακροεντολές, στο θέμα Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές.
 4. Στο μενού δείξτε την εντολή Insert και στη συνέχεια επιλέξτε Module.

  Ένα νέο module δημιουργείται με όνομα Module 1Module 2, αν το Module 1 υπήρχε ήδη).

 5. Αντιγράψτε (CTRL+C) τον επόμενο κώδικα για να τον κάνετε επικόλληση (CTRL+V) στο κενό παράθυρο του Module 1 που εμφανίστηκε στον VB Editor.
  Sub Scan()
  '
  ' Scan Macro, to be invoked in Word
  ' Author: Gunter Born www.borncity.de www.borncity.com/blog
  '
   On Error Resume Next
     Dim objCommonDialog As WIA.CommonDialog
     Dim objImage As WIA.ImageFile
     Dim strDateiname
     ' instantiate Scan WIA objects
     Set objCommonDialog = New WIA.CommonDialog
     Set objImage = objCommonDialog.ShowAcquireImage
     
     ' set temporary file
     strDateiname = Environ("temp") & "\scan.jpg"
     
     If Not objImage Is Nothing Then
      Kill strDateiname 'delete old file
      ' save into temp file
      objImage.SaveFile strDateiname
      ' insert into document
      Selection.InlineShapes.AddPicture strDateiname
      Set objImage = Nothing
     End If
     Set objCommonDialog = Nothing
   
    ' MsgBox strDateiname ' test output
  End Sub
  
 6. Στον Project Explorer κάνετε κλικ στο Module 1 που δημιουργήσατε για να το επιλέξετε.
 7. Στο κλειδί (Name) του πλαισίου Properties αντικαταστήστε την τιμή Module 1 με την τιμή Scan, ή όποιο άλλο όνομα θέλετε να δώσετε στη μακροεντολή. Για τους περιορισμούς στο όνομα της μακροεντολής δείτε την ενότητα Ονοματολογία εντολών, στο θέμα Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές.
 8. Μπορείτε να κλείσετε τον VB Editor και να εκτελέσετε τη μακροεντολή για να εισαγάγετε μια εικόνα από τον σαρωτή στο έγγραφο.

Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου στη μακροεντολή, ή να την προσθέσετε στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης.

Δείτε επίσης

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μακροεντολές

Γνωριμία με τον Visual Basic Editor

Θέμα
Εισαγωγή εικόνας από σαρωτή
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Scanning in Word 2013/2016, borncity.com
Ταυτότητα
30100.001/0017
Έκδοση
26/3/20
Σήμανση
οδηγοί WIA, Windows Image Acquisition Library, Visual Basic Editor, Project Explorer, module, Properties

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής