Το Word από το Α ως το Ω

Προσαρμογή της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης

Η εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης περιλαμβάνει από προεπιλογή τις εντολές Αποθήκευση, Αναίρεση και Επαναφορά/Επανάληψη. Στις νεότερες εκδόσεις (Word 2016+) εμφανίζεται και η εντολή εναλλαγής Αφής/Ποντικιού, στα συστήματα που διαθέτουν οθόνη αφής.

Μπορείτε να προσθέσετε στην εργαλειοθήκη οποιαδήποτε εντολή του Word, όπως επίσης και συλλογές ή ομάδες εντολών, αλλά και εντολές (μακροεντολές) που έχετε δημιουργήσει εσείς.

Αν θέλετε να προσθέσετε πολλές εντολές μπορείτε να τοποθετήσετε την εργαλειοθήκη σε δική της γραμμή κάτω από την κορδέλα, για περισσότερο διαθέσιμο χώρο. Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε τις εντολές με τη σειρά που θέλετε, ενώ μπορείτε να προσθέσετε και διαχωριστικά μεταξύ των εντολών για να τις χωρίσετε σε ομάδες.

Τέλος μπορείτε να επαναφέρετε την εργαλειοθήκη στην αρχική της κατάσταση, ή να εξάγετε τις προσαρμογές που έχετε κάνει για να τις μεταφέρετε (εισαγάγετε) σε άλλον υπολογιστή ώστε να έχετε το ίδιο περιβάλλον εργασίας.

Προσθήκη εντολής

Για να προσθέσετε μια εντολή κάνετε ένα από τα επόμενα:

Προσαρμογή εμφάνισης των εντολών

Με την επόμενη διαδικασία μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα και το εικονίδιο που χρησιμοποιεί από προεπιλογή το Word, όταν στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης προσθέτετε μια μακροεντολή.

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Στη δεξιά λίστα επιλέξτε τη μακροεντολή που θέλετε και κάνετε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
 3. Επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε και προσαρμόστε το όνομα που θα εμφανίζεται στην οθόνη, όταν τοποθετείτε προσωρινά τον δείκτη στο εικονίδιο της μακροεντολής.

Ταξινόμηση εντολών

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Στη δεξιά λίστα επιλέξτε την εντολή που θέλετε και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Πάνω - Κάτω για να την μετακινήσετε ανάλογα.
 3. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Ομαδοποίηση εντολών

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Στη δεξιά λίστα επιλέξτε την εντολή που θα είναι η τελευταία της ομάδας της (θα εμφανίζεται δεξιότερα από τις υπόλοιπες στην εργαλειοθήκη).
 3. Στο πεδίο Επιλογή εντολών από επιλέξτε την ομάδα Δημοφιλείς εντολές.
 4. Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο της λίστας <Διαχωριστικό> και κάνετε κλικ στο Προσθήκη για να το τοποθετήσετε κάτω από την εντολή.
 5. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 για κάθε εντολή που θέλετε να είναι η τελευταία της ομάδας της.
 6. Κάνετε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.

Αλλαγή θέσης της εργαλειοθήκης

Επαναφορά της εργαλειοθήκης

Για να επαναφέρετε την εργαλειοθήκη στην αρχική της κατάσταση:

 1. Εμφανίστε τη σελίδα ρυθμίσεων της εργαλειοθήκης στο πλαίσιο Επιλογές του Word (εικ. 1).
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επαναφορά και επιλέξτε την εντολή Επαναφορά μόνο της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.
  Αν δεν έχετε κάνει αλλαγές και στις καρτέλες της κορδέλας, η εντολή δεν είναι διαθέσιμη. Χρησιμοποιήστε την εντολή Επαναφορά όλων των προσαρμογών.
 3. Στο προειδοποιητικό μήνυμα κάνετε κλικ στο Ναι για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή των προσρμογών.

Εξαγωγή / Εισαγωγή εργαλειοθήκης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Εξαγωγή όλων των προσαρμογών καλύπτει και τυχόν προσαρμογές της κορδέλας. Έτσι, η Εισαγωγή όλων των προσαρμογών σε άλλον υπολογιστή θα καταργήσει τις ρυθμίσεις που τυχόν είχε κάνει ο χρήστης του και στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης και στην κορδέλα.

Θέμα
Προσαρμογή της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
«Microsoft Word 2016 Step by Step» ©2015 by Joan Lambert, Microsoft Press
Ταυτότητα
30200.004/0056
Έκδοση
29/4/20
Σήμανση
συλλογή, μακροεντολή, περιβάλλον εργασίας, προσθήκη, επιλογή εντολής, δημοφιλείς εντολές, προσαρμογή εντολής, ταξινόμηση εντολών, ομαδοποίηση εντολών, διαχωριστικό, αλλαγή θέσης, επαναφορά, εισαγωγή προσαρμογών, εξαγωγή προσαρμογών

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής