Το Word από το Α ως το Ω

Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση λίστας

Σύμφωνα με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word, όταν κάνετε επικόλληση κειμένου χρησιμοποιώντας την εντολή Διατήρηση μόνο κειμένου, τα στοιχεία μιας λίστας με κουκκίδες ή αρίθμηση μετατρέπονται σε απλές παραγράφους.

Να διευκρινίσω ότι σχετικά άρθρα της Microsoft λένε ότι μπορείτε να προσαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ώστε οι λίστες να διατηρούν πάντα τις κουκκίδες ή την αρίθμηση κατά την επικόλληση, αυτό όμως δεν είναι απόλυτα ακριβές: Κατά την επικόλληση θα διατηρηθούν μεν οι κουκκίδες ή οι αριθμοί, το κείμενο όμως δεν θα έχει μορφοποίηση λίστας, όπως αυτό π.χ. που μορφοποιείται με τα κουμπιά Κουκίδες και Αρίθμηση στην Κεντρική καρτέλα.

Έχοντας υπ' όψιν αυτό, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ακολουθήστε την επόμενη διαδικασία:

  1. Από την καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Για προχωρημένους.
  2. Ενεργοποιήστε την εντολή Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση κειμένου με την επιλογή "Διατήρηση μόνο του κειμένου".
  3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Θέμα
Διατήρηση κουκκίδων και αρίθμησης κατά την επικόλληση λίστας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
30200.009/0080
Έκδοση
8/9/10
Αναθεώρηση
16/5/20
Σήμανση
διατήρηση μόνο κειμένου, στοιχείο λίστας, μορφοποίηση λίστας

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής