Το Word από το Α ως το Ω

Πλαίσιο εργασιών Περιήγηση

Η Περιήγηση είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κινηθείτε γρήγορα από ένα σημείο σε συγκεκριμένες σελίδες, επικεφαλίδες ή λέξεις του εγγράφου. Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε για να αναδιοργανώσετε το έγγραφο. Σας παρέχει τα εργαλεία για να μεταφέρετε ολόκληρες ενότητες σε άλλες θέσεις με ευκολία, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση από το ένα σημείο του εγγράφου στο άλλο, ή χωρίς να χρησιμοποιείτε τη διαδικασία αποκοπής και επικόλλησης.

Για να εμφανίσετε την Περιήγηση, στην καρτέλα Προβολή ενεργοποιήστε το πεδίο Παράθυρο περιήγησης στην ομάδα Εμφάνιση.

Η προκαθορισμένη θέση του πλαισίου είναι στην αριστερή πλευρά του εγγράφου, αλλά μπορείτε να την μετακινήσετε σε όποιο σημείο θέλετε.

Μέχρι την έκδοση 2010 το πλάτος του πλαισίου μπορούσε να ρυθμιστεί μόνιμα. Από την έκδοση 2013 και μετά, το πλάτος επιστρέφει στην προκαθορισμένη τιμή κάθε φορά που ανοίγετε το Word. Αν και παραπονέθηκαν πολλοί γι' αυτό, δεν φαίνεται να εισακούστηκαν.

Περιήγηση με την προβολή Επικεφαλίδες

Η Περιήγηση διαθέτει τρεις διαφορετικές επιλογές προβολής. Τις Επικεφαλίδες, τις Σελίδες και τα Αποτελέσματα. Η πρώτη και πιο ισχυρή επιλογή είναι οι Επικεφαλίδες. Όταν έχετε επιλεγμένη αυτή την επιλογή μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες εύκολα και γρήγορα. Τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στις Επικεφαλίδες ακολουθούν τα επίπεδα διάρθρωσης που έχετε εφαρμόσει στο έγγραφο. Το Word εφαρμόζει τα επίπεδα διάρθρωσης με βάση τα προκαθορισμένα στυλ Επικεφαλίδων που διαθέτει. Μπορείτε όμως να αποδώσετε επίπεδα διάρθρωσης και σε στυλ που δημιουργείτε εσείς. Γενικά, διάρθρωση αποτελεί η δόμηση του εγγράφου σε κεφάλαια, ενότητες και υποενότητες. Π.χ. Δίνετε στα κεφάλαια στυλ Επικεφαλίδα 1, στις ενότητες του κεφαλαίου στυλ Επικεφαλίδα 2, και στις υποενότητες των ενοτήτων στυλ Επικεφαλίδα 3. Το Word διαθέτει 9 επίπεδα διάρθρωσης. Με βάση αυτά τα επίπεδα το Word οργανώνει και δημιουργεί τη δομή του εγγράφου και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε άλλες διαδικασίες, όπως τη δημιουργία Πίνακα περιεχομένων.


Εικ. 1: Περιήγηση: Προβολή Επικεφαλίδες

Στο παράδειγμα (εικ. 1) φαίνονται οι επικεφαλίδες με τα αντίστοιχα επίπεδα διάρθρωσης. Το στυλ Επικεφαλίδα 1 ορίζει το 1ο επίπεδο διάρθωσης και είναι τελείως αριστερά. Το στυλ Επικεφαλίδα 2 ορίζει το 2ο επίπεδο διάρθωσης και είναι με αριστερή εσοχή. Το στυλ Επικεφαλίδα 3 ορίζει το 3ο επίπεδο διάρθρωσης και είναι με μεγαλύτερη αριστερή εσοχή κ.ο.κ.

Είναι εύκολο να μετακινηθείτε στο έγγραφο, κάνοντας κλικ σε μία από τις επικεφαλίδες.

Μεταφορά ενοτήτων με την προβολή Επικεφαλίδες

Όσο εύκολη είναι η μετακίνηση στο έγγραφο με τις Επικεφαλίδες της Περιήγησης, άλλο τόσο εύκολη είναι η μεταφορά ολόκληρων ενοτήτων και υποενοτήτων του εγγράφου σε διαφορετικές θέσεις:

Κάνετε κλικ στην επικεφαλίδα της ενότητας που θέλετε να μεταφέρετε και σύρτε την στη νέα θέση. Καθώς μετακινείτε την επικεφαλίδα μια μπλε γραμμή θα σας υποδεικνύει τη θέση που θα τοποθετηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Άλλες δυνατότητες της προβολής Επικεφαλίδες

Όταν κάνετε δεξιό κλικ σε μια επκεφαλίδα εμφανίζεται το μενού με διάφορες δυνατότητες. Μπορείτε:

Περιήγηση με την προβολή Σελίδες

Η δεύτερη επιλογή προβολής στην Περιήγηση είναι οι Σελίδες. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μενού και δυνατότητες μεταφοράς και απόθεσης. Πρόκειται για ένα οπτικό εργαλείο μετακίνησης από σελίδα σε σελίδα. Κυλίστε το πλαίσιο με τη μπάρα κύλισης ή με τη ροδέλα του ποντικιού για να εντοπίσετε οπτικά τη μικρογραφία της σελίδας που θέλετε (συνοδεύεται από τον αριθμό σελίδας) και κάνετε κλικ για να μεταβείτε άμεσα σ' αυτή. Η τρέχουσα σελίδα του εγγράφου επισημαίνεται στην Περιήγηση με έντονο περίγραμμα. Επιπλέον, μπορείτε να επεκτείνετε το πλάτος της Περιήγησης, ώστε να εμφανίζονται δύο, τρεις, ή και περισσότερες στήλες με μικρογραφίες σελίδων.

Περιήγηση με την προβολή Αποτελέσματα

Όπως και με την προβολή Σελίδες, η προβολή Αποτελέσματα είναι επίσης ξεκάθαρη. Δεν έχει μενού και άλλες δυνατότητες. Λειτουργεί σαν προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης:

Πληκτρολογήστε έναν όρο, ένα απόσπασμα κειμένου στο πεδίο αναζήτησης και στην προβολή Αποτελέσματα θα εμφανιστούν όλα τα αποτελέσματα. Δείτε την ενότητα Εύρεση με την Περιήγηση στο θέμα Πώς λειτουργεί η Εύρεση.

Θέμα
Επικεφαλίδα του άρθρου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
«Advanced Microsoft Word 2013 & 2016, version 1» ©2019, San Diego Unified School District
Ταυτότητα
20200.002/0095
Έκδοση
30/5/20
Σήμανση
παράθυρο περιήγησης, επικεφαλίδες, σελίδες, αποτελέσματα, επίπεδο διάρθρωσης, στυλ επικεφαλίδα, προβιβασμός, υποβιβασμός, εκτύπωση, μικρογραφία σελίδας, αποτέλεσμα αναζήτησης

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής