Το Word από το Α ως το Ω

Πίνακας χαρακτήρων Windows-1253

Ο πίνακας χαρακτήρων Windows-1253, ή κωδικοσελίδα-1253 (cp-1253) καταρτίστηκε από τη Microsoft και περιλαμβάνει 256 χαρακτήρες. Στην τελική μορφή του 1998, αποτελείται από δύο ομάδες κωδικών: Οι πρώτες 128 θέσεις (00-7F) έχουν παρακρατηθεί για τους χαρακτήρες του πίνακα ASCII, και από τις υπόλοιπες (80-FF), οι 111 καλύπτουν διάφορα σύμβολα και τους ελληνικούς χαρακτήρες του μονοτονικού συστήματος, ενώ 17 θέσεις παραμένουν κενές.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι θέσεις 80-FF, ενώ τις πρώτες θέσεις (00-7F) που προέρχονται από τον πίνακα ASCII μπορείτε να δείτε εδώ. Ο αριθμός που συνοδεύει τον χαρακτήρα είναι ο κωδικός στους πίνακες Unicode. Για τον κωδικό του χαρακτήρα στον πίνακα Windows-1253:

Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε έναν χαρακτήρα για να δείτε την ονομασία του.

Πίνακας χαρακτήρων Windows-1253 (1998)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
8
128+

20AC
 
201A
ƒ
0192

201E

2026

2020

2021
 
2030
 
2039
       
9
144+
 
2018

2019

201C

201D

2022

8211

8212
 
2122
 
203A
       
A
160+
nbsp
00A0
΅
0385
Ά
0386
£
00A3
¤
00A4
¥
00A5
¦
00A6
§
00A7
¨
00A8
©
00A9
  «
00AB
¬
00AC
­
00AD
®
00AE

2015
B
176+
°
00B0
±
00B1
²
00B2
³
00B3
΄
0384
µ
00B5

00B6
·
00B7
Έ
0388
Ή
0389
Ί
038A
»
00BB
Ό
038C
½
00BD
Ύ
038E
Ώ
038F
C
192+
ΐ
0390
Α
0391
Β
0392
Γ
0393
Δ
0394
Ε
0395
Ζ
0396
Η
0397
Θ
0398
Ι
0399
Κ
039A
Λ
039B
Μ
039C
Ν
039D
Ξ
039E
Ο
039F
D
208+
Π
03A0
Ρ
03A1
  Σ
03A3
Τ
03A4
Υ
03A5
Φ
03A6
Χ
03A7
Ψ
03A8
Ω
03A9
Ϊ
03AA
Ϋ
03AB
ά
03AC
έ
03AD
ή
03AE
ί
03AF
E
224+
ΰ
03B0
α
03B1
β
03B2
γ
03B3
δ
03B4
ε
03B5
ζ
03B6
η
03B7
θ
03B8
ι
03B9
κ
03BA
λ
03BB
μ
03BC
ν
03BD
ξ
03BE
ο
03BF
F
240+
π
03C0
ρ
03C1
ς
03C2
σ
03C3
τ
03C4
υ
03C5
φ
03C6
χ
03C7
ψ
03C8
ω
03C9
ϊ
03CA
ϋ
03CB
ό
03CC
ύ
03CD
ώ
03CE
 

  Γράμματα   Σύμβολα   Σημεία στίξης   Μη δεσμευμένα   Τόνοι

Σχόλια

Δείτε επίσης

Τι είναι οι κωδικοί χαρακτήρων

Πίνακας χαρακτήρων ASCII

Θέμα
Πίνακας χαρακτήρων Windows-1253
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Διαδικτυακή αρθρογραφία
Ταυτότητα
20400.005/0078
Έκδοση
14/5/20
Σήμανση
κωδικοσελίδα, ASCII, Unicode, διάστημα χωρίς διακοπή

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής