Το Word από το Α ως το Ω

Ενότητες θέματος

Γενικά

Χρήση των κωδικών

Τι είναι οι κωδικοί χαρακτήρων

Γενικά

Επειδή οι υπολογιστές μπορούν να καταλάβουν μόνον αριθμούς, γι' αυτόν τον λόγο σε κάθε χαρακτήρα έχει δοθεί ένας αντιπροσωπευτικός αριθμός, που αποτελεί τον κωδικό του. Η αντιστοίχιση αυτή μεταξύ αριθμών και χαρακτήρων υπάρχει καταχωρημένη σε πίνακες που έχουν καθιερωθεί διεθνώς, ώστε να είναι δυνατή η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών υπολογιστικών συστημάτων και προγραμμάτων.

Ο πρώτος τέτοιος πίνακας είναι ο πίνακας χαρακτήρων ASCII (American Standard Code for Information Interchange), που καταρτίστηκε την δεκαετία του '60 για χρήση στον τηλέτυπο. Καλύπτει τους 128 πρώτους κωδικούς (0000-007F) και αποτελεί τη βάση στην κατάρτηση όλων των επόμενων πινάκων.

Από τους πιο γνωστούς και πλέον διαδεδομένους είναι οι πίνακες χαρακτήρων που χρησιμοποιούν τα Windows, που είναι μια εκτεταμένη μορφή του πίνακα χαρακτήρων ASCII: Ο πίνακας ASCII έχει χωρητικότητα 128 χαρακτήρες (7-bit, ή 27), ενώ οι πίνακες των Windows καλύπτουν 256 χαρακτήρες (8-bit, ή 28), όπου οι επιπλέον 128 χαρακτήρες (0080-00FF) αφορούν τους χαρακτήρες διαφορετικών γλωσσών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν διαφορετικοί πίνακες για κάθε χώρα. Για τα Windows που λειτουργούν με τοπικές ρυθμίσεις Ελλάδος ισχύει η κωδικοσελίδα 1253, (cp-1253 ή ANSI-1253) που καλύπτει τους ελληνικούς χαρακτήρες του μονοτονικού συστήματος.

Πιο πρόσφατοι και εκσυγχρονισμένοι είναι οι πίνακες του οργανισμού Unicode, που καλύπτουν χιλιάδες χαρακτήρες και τείνουν να αντικαταστήσουν τους προγενέστερους. Τους κωδικούς Unicode που καλύπτουν το ελληνικό μονοτονικό σύστημα μπορείτε να δείτε στον πίνακα χαρακτήρων Windows-1253, όπου τους έχω ενσωματώσει.

Χρήση των κωδικών

Οι πίνακες αυτοί είναι χρήσιμοι, όταν θέλετε να εισαγάγετε σε ένα έγγραφο έναν χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο. Σ' αυτή την περίπτωση, θα χρειαστείτε τους πίνακες για να εντοπίσετε τον κωδικό του χαρακτήρα, που θα σας επιτρέψει να εισαγάγετε τον χαρακτήρα στο έγγραφο με εναλλακτικό τρόπο, όπως είναι οι συντομεύσεις πληκτρολογίου της μορφής ALT+[κωδικός_χαρακτήρα]. Σημειώστε ότι σ' αυτές τις συντομεύσεις χρειάζεται συνήθως η δεκαδική μορφή του κωδικού, ενώ πολλοί πίνακες ακολουθούν το δεκαεξαδικό σύστημα. Έτσι, θα χρειαστεί να μετατρέψετε τον κωδικό σε δεκαδική μορφή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρειαστείτε επίσης τον κωδικό του χαρακτήρα, όταν θέλετε να κάνετε αναζήτηση για να τον εντοπίσετε σε ένα έγγραφο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Θέλω να εισαγάγω στο έγγραφο έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τον κωδικό του

Θέλω να κάνω αναζήτηση σε έγγραφο για έναν χαρακτήρα που γνωρίζω τον κωδικό του

Θέλω να μετατρέψω έναν κωδικό από δεκαεξαδικό σε δεκαδικό

Δείτε επίσης

Πίνακας χαρακτήρων ASCII

Πίνακας χαρακτήρων Windows-1253

Θέμα
Τι είναι οι κωδικοί χαρακτήρων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Διαδικτυακή αρθρογραφία
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
20400.001/0072
Έκδοση
10/5/20
Σήμανση
πίνακας χαρακτήρων, ASCII, ANSI, Windows-1253, κωδικοσελίδα, Unicode, συντόμευση πληκτρολογίου

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής