Το Word από το Α ως το Ω

Εισαγωγή χαρακτήρα από τον κωδικό του

Μπορείτε να εισαγάγετε στο έγγραφο έναν χαρακτήρα που δεν υπάρχει στο πληκτρολόγιο, χρησιμοποιώντας τον κωδικό του.

Οι κωδικοί των χαρακτήρων είναι αριθμοί, συνήθως σε δεκαεξαδική μορφή, που υπάρχουν καταχωρημένοι σε πίνακες, με πιο πρόσφατους και εκσυγχρονισμένους τους πίνακες Unicode. Άλλοι γνωστοί πίνακες είναι ο πίνακας χαρακτήρων ASCII και ο πίνακας χαρακτήρων Windows-1253, που μας αφορά, καθώς καλύπτει τους ελληνικούς χαρακτήρες του μονοτονικού συστήματος, σε υπολογιστές με Windows, όπου έχουν δηλωθεί ελληνικές τοπικές ρυθμίσεις.

Σ' αυτούς τους πίνακες θα αναζητήσετε τον κωδικό που θέλετε, τον οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια για να εισαγάγετε τον αντίστοιχο χαρακτήρα στο έγγραφο.

Εισαγωγή χαρακτήρα με συντόμευση πληκτρολογίου

Ο πιο σύντομος τρόπος για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τον κωδικό του είναι με το αριθμητικό πληκτρολόγιο (συνήθως δηλώνεται ως Num), σε συνδυασμό με το πλήκτρο ALT. Η συντόμευση είναι της μορφής ALT+0xxx, όπου xxx είναι η τιμή του κωδικού στο δεκαδικό σύστημα. Έτσι, για τον χαρακτήρα "@", με κωδικό 064, θα χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση: ALT+Num0064.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε πολλούς πίνακες χαρακτήρων χρησιμοποιείται το δεκαεξαδικό σύστημα στην αρίθμηση των κωδικών. Θα πρέπει να τους μετατρέψετε στο δεκαδικό σύστημα.

Επειδή ακριβώς για τη συντόμευση απαιτείται η χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου, αυτή η μέθοδος έχει το μειονέκτημα ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί στους φορητούς υπολογιστές (και είναι πολλοί) που δεν έχουν αριθμητικό πληκτρολόγιο.

Σχόλια

Όταν εισάγετε χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πλήκτρο ALT σε συνδυασμό με το αριθμητικό πληκτρολόγιο προσέξτε τα εξής σχετικά με τους κωδικούς:

Εισαγωγή χαρακτήρα με το πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο

Ένας δεύτερος τρόπος για να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τον κωδικό του είναι με το πλαίσιο συμβόλων του Word:


Εικ. 1: Πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο

 1. Από την καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Σύμβολο της ομάδας Σύμβολα και στη συνέχεια επιλέξτε Περισσότερα σύμβολα.
 2. Από το πεδίο Γραμματοσειρά (εικ. 1) έχετε την δυνατότητα να εμφανίσετε τους χαρακτήρες που περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη γραμματοσειρά.
 3. Επιλέξτε τον χαρακτήρα που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.
  • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο συντόμευσης που αναφέρεται στο κάτω δεξιό μέρος του πλαισίου διαλόγου, για ορισμένους χαρακτήρες.
  • Χρησιμοποιήστε τον κωδικό του χαρακτήρα που αναφέρεται στο σχετικό πεδίο. Ανάλογα με τον πίνακα χαρακτήρων που επιλέγετε στο πεδίο Από, το πεδίο Κωδικός χαρακτήρα μπορεί να εμφανίζει τη δεκαεξαδική ή τη δεκαδική μορφή του κωδικού. Τις δεκαεξαδικές τιμές θα χρειαστεί να τις μετατρέψετε στο δεκαδικό σύστημα. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε στο έγγραφο τη συντόμευση ALT+xxxx, πληκτρολογώντας την αριθμητική τιμή "xxxx" στο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Π.χ. ALT+Num0149 για το σύμβολο "κουκκίδα" (•), ή ALT+Num8834 για το σύμβολο "υποσύνολο" (⊂).

Εισαγωγή χαρακτήρα με τον Πίνακα χαρακτήρων των Windows

Η τρίτη μέθοδος για να εισάγετε χαρακτήρες σε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους είναι με το εργαλείο Πίνακας χαρακτήρων των Windows, που έχει παρόμοια διαδικασία με το πλαίσιο διαλόγου Σύμβολο ανωτέρω:

 1. Εμφανίστε τον Πίνακα χαρακτήρων των Windows και επιλέξτε αν θέλετε γραμματοσειρά. Εκ προεπιλογής το εργαλείο εμφανίζει την γραμματοσειρά που είχε επιλεγεί την τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκε.
 2. Εντοπίστε και κάνετε κλικ στον χαρακτήρα που θέλετε. Για να τον εισαγάγετε στο έγγραφο κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε κλικ διαδοχικά στα κουμπιά Επιλογή και Αντιγραφή και στη συνέχεια μεταφερθείτε στο έγγραφο για να κάνετε επικόλληση.
   Κάνοντας αντιγραφή με το κουμπί Αντιγραφή, ο χαρακτήρας αντιγράφεται με μορφοποίηση παραγράφου και ίσως διαφέρει από το περιβάλλον κείμενο στο σημείο της επικόλλησης. Αν θέλετε να συμφωνεί με τη μορφοποίηση του κειμένου σας, επιλέξτε τον χαρακτήρα με το ποντίκι (κλικ και σύρσιμο) και χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις CTRL+C, CTRL+V για αντιγραφή, επικόλληση.
  • Δείτε στο κάτω μέρος του Πίνακα χαρακτήρων:
   • Για ορισμένους χαρακτήρες, στην κάτω δεξιά γωνία αναγράφεται η συντόμευση με μορφή Alt+0xxx. Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογώντας την αριθμητική τιμή "0xxx" στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
   • Για όλους τους χαρακτήρες, στην κάτω αριστερή γωνία αναγράφεται ο κωδικός Unicode με μορφή U+xxxx. Πληκτρολογήστε στο έγγραφο τον κωδικό "xxxx" (δεν χρειάζεται αριθμητικό πληκτρολόγιο) και στη συνέχεια πατήστε τη συντόμευση AL+X. Π.χ. για τον κυριλλικό χαρακτήρα "για κεφαλαίο" (Я) θα πληκτρολογήσετε "042F, ALT+Χ".
    Η συντόμευση ALT+X λειτουργεί και αντίστροφα: Μετατρέπει τον κωδικό που είναι αριστερά του δείκτη στον αντίστοιχο χαρακτήρα, ή μετατρέπει τον χαρακτήρα που είναι αριστερά του δείκτη στον αντίστοιχο κωδικό unicode.
Θέμα
Εισαγωγή χαρακτήρα από τον κωδικό του
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
20400.002/0074
Έκδοση
29/9/10
Αναθεώρηση
12/5/20
Σήμανση
Πίνακας χαρακτήρων, Unicode, ASCII, ANSI, Windows-1253, συντόμευση πληκτρολογίου, σύμβολο, πίνακας χαρακτήρων Windows,
Προτάσεις & ερωτήσεις

στις 12/1/2021
ο/η επισκέπτης είπε:

Δοκίμασα στον Πίνακα χαρακτήρων να αντιγράψω έναν χαρακτήρα με το ποντίκι, αλλά και πάλι κρατάει τη δική του μορφοποίηση στο έγγραφο...

στις 13/1/2021
η απάντηση ήταν:

Προσέξτε να σταματήσετε το σύρσιμο ακριβώς μετά τον χαρακτήρα. Συνεχίζοντας το σύρσιμο και μετά τον χαρακτήρα θα επιλεγεί και το σύμβολο παραγράφου, όπως ισχύει και στο Word. Καλύτερα να επιλέξετε τον χαρακτήρα σύροντας τον δείκτη από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής