Το Word από το Α ως το Ω

Χρήση των γρήγορων πινάκων

Οι Γρήγοροι πίνακες είναι μια συλλογή προδιαμορφωμένων πινάκων που διαθέτει το Word και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν βάση για έναν πίνακα που θέλετε να προσθέσετε σε ένα έγγραφο. Μπορείτε να δημιουργήσετε δικούς σας πίνακες με τη δομή και τη μορφή που θέλετε και να τους αποθηκεύσετε στη βιβλιοθήκη των γρήγορων πινάκων ώστε να είναι διαθέσιμοι κάθε φορά που θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε.

Εισαγωγή πίνακα από τους Γρήγορους πίνακες

 1. Κάνετε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου θέλετε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες και στη συνέχεια επιλέξτε έναν από τους πίνακες της βιβλιοθήκης.
 4. Αντικαταστήστε τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν στον πίνακα, με τα δεδομένα που θέλετε.

Προσθήκη πίνακα στους Γρήγορους πίνακες

 1. Εισαγάγετε ή δημιουργήστε έναν πίνακα στο έγγραφο.
 2. Διαμορφώστε την δομή του (στήλες, γραμμές, κελιά) και την μορφή του (γραμματοσειρές, χρώματα, περιγράμματα) σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
 3. Τοποθετήστε τον δείκτη σε ένα σημείο του πίνακα και στη συνέχεια κάνετε κλικ στον δείκτη επιλογής που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία.
 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Πίνακας.
 5. Τοποθετήστε τον δείκτη στην εντολή Γρήγοροι πίνακες και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Αποθήκευση επιλογής στη συλλογή Γρήγορων πινάκων.
 6. Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης (εικ. 1) συμπληρώστε τις πληροφορίες που χρειάζονται με βάση τις επόμενες πληροφορίες και κάνετε κλικ στο OK:
  Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη του πίνακα στην Οργάνωση δομικών μονάδων (καρτέλα Εισαγωγή > Γρήγορα τμήματα).


  Εικ. 1: Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης

Όνομα
Πληκτρολογήστε ένα όνομα, με το οποίο το Word θα αναφέρεται σ' αυτόν τον πίνακα, όταν θα θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε.

Συλλογή
Εκ προεπιλογής προτείνεται η καταχώριση στη συλλογή "Πίνακες". Μια εναλλακτική πρόταση είναι η συλλογή "Προσαρμοσμένοι πίνακες".

Κατηγορία
Επιλέξτε την κατηγορία ταξινόμησης του πίνακα. Μπορείτε (προτείνεται) να επιλέξετε την εντολή Δημιουργία νέας κατηγορίας και να δημιουργήσετε μια κατηγορία, όπου θα κατατάσσετε όλα τα μπλοκ δόμησης που δημιουργείτε.

Περιγραφή
Δώστε μια σύντομη περιγραφή που θα σας βοηθάει αργότερα π.χ. κάτι σχετικό με τη μορφή του πίνακα ή τον λόγο που τον δημιουργήσατε.

Αποθήκευση σε
Από προεπιλογή είναι δηλωμένο το πρότυπο Building Blocks και είναι μια καλή πρόταση. Η άλλη επιλογή είναι το πρότυπο που χρησιμοποιεί το τρέχον έγγραφο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αποθηκεύσετε τον πίνακα στο πρότυπο Building Blocks, κλείνοντας το Word θα εμφανιστεί μήνυμα για τις αλλαγές του προτύπου και θα πρέπει να αποδεχθείτε την αποθήκευσή τους.

Επιλογές
Επιλέξτε τον τρόπο που θα γίνεται η εισαγωγή του πίνακα στο έγγραφο:

Θέμα
Χρήση των γρήγορων πινάκων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ταυτότητα
10200.001/0014
Έκδοση
31/10/10
Αναθεώρηση
23/3/20
Σήμανση
δείκτης επιλογής, συλλογή γρήγορων πινάκων, μπλοκ δόμησης, δομική μονάδα, γρήγορα τμήματα, κατηγορία ταξινόμησης, Building blocks

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής