Η λειτουργία του δικτυακού τόπου πρόκειται να διακοπεί.

Τα άρθρα έχουν αρχίσει ήδη να μεταφέρονται σε άλλο χώρο,
όπου η αρθρογραφία εμπλουτίζεται και με νέες δημοσιεύσεις.

Παρακαλώ, δείτε εδώ ➦

κλείσιμο

Το Word από το Α ως το Ω

Πληκτρολόγηση και μετακίνηση σε πίνακα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λειτουργήσουν όσες από τις επόμενες συντομεύσεις περιλαμβάνουν το αριθμητικό πληκτρολόγιο (Num), η χρήση NUM LOCK πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

Πατήστε... για να...

Επάνω ή κάτω βέλος

μετακινηθείτε στην προηγούμενη ή επόμενη, αντίστοιχα, γραμμή.

TAB, εκτός από το τελευταίο κελί του πίνακα κάτω δεξιά

μετακινηθείτε στο επόμενο κελί.

ΤΑΒ στο τελευταίο κελί του πίνακα, κάτω δεξιά

δημιουργήσετε νέα γραμμή πίνακα.

SHIFT+TAB

μετακινηθείτε στο προηγούμενο κελί.

CTRL+ ΤΑΒ

εισαγάγετε έναν χαρακτήρα στηλοθέτη.

ENTER μέσα σε κελί

ξεκινήσετε νέα παράγραφο.

ENTER στην αρχή του πρώτου κελιού του πίνακα

δημιουργήσετε νέα παράγραφο πάνω από τον πίνακα, όταν ο πίνακας είναι στην αρχή της σελίδας.

ENTER εξωτερικά του δεξιού ορίου του πίνακα

εισαγάγετε νέα γραμμή πίνακα.

ALT+HOME, ή ALT+Num7

μετακινηθείτε στο πρώτο κελί της γραμμής.

ALT+END, ή ALT+Num1

μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί της γραμμής.

ALT+PAGE UP, ή ALT+Num9

μετακινηθείτε στο πρώτο κελί της στήλης

ALT+PAGE DOWN, ή ALT+Num3

μετακινηθείτε στο τελευταίο κελί της στήλης.

Δείτε επίσης

Επιλογή στοιχείων πίνακα

Θέμα
Πληκτρολόγηση και μετακίνηση σε πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10200.012/0135
Έκδοση
27/7/20
Σήμανση
συντόμευση, TAB, ENTER, χαρακτήρας tab, δημιουργία γραμμής, εισαγωγή γραμμής

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής