Η λειτουργία του δικτυακού τόπου πρόκειται να διακοπεί.

Τα άρθρα έχουν αρχίσει ήδη να μεταφέρονται σε άλλο χώρο,
όπου η αρθρογραφία εμπλουτίζεται και με νέες δημοσιεύσεις.

Παρακαλώ, δείτε εδώ ➦

κλείσιμο

Το Word από το Α ως το Ω

Διαχείριση πίνακα

Τοποθέτηση του πίνακα στη σελίδα

Όταν εισαγάγετε ή δημιουργείτε έναν πίνακα, με βάση τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις, το Word τον τοποθετεί σε στοίχιση με το αριστερό περιθώριο και σε ευθυγράμμιση με το κείμενο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τόσο τη στοίχιση, όσο και τη σχέση του με το κείμενο που τον περιβάλλει.

Μετακίνηση του πίνακα

Για να μετακινήσετε τον πίνακα με το πληκτρολόγιο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την επόμενη διαδικασία μπορείτε να μετακινήσετε τον πίνακα μόνο πάνω-κάτω και όχι δεξιά - αριστερά, ενώ η μετακίνηση γίνεται ανά μία γραμμή κειμένου κάθε φορά.

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Πατήστε τη συντόμευση ALT+SHIFT+Πάνω βελάκι ή ALT+SHIFT+Κάτω βελάκι.

Για να μετακινήσετε τον πίνακα με το ποντίκι:

 1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στον πίνακα.
 2. Σύρετε τον πίνακα σε νέα θέση κάνοντας κλικ στη λαβή μετακίνησης που εμφανίζεται στην πάνω αριστερή γωνία του πίνακα.

Για να μετακινήσετε τον πίνακα με τα εργαλεία της κορδέλας:

 1. Επιλέξτε τον πίνακα.
 2. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ σε ένα από τα κουμπιά στοίχισης (Αριστερά, Κέντρο, ή Δεξιά) της ομάδας Παράγραφος.

Εναλλακτικά:

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη.
 2. Στην ομάδα Πίνακας κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ σε μία από τις προεπιλεγμένες θέσεις στοίχισης (Αριστερά, Στο κέντρο, Δεξιά).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν θέλετε διαφορετική στοίχιση μπορείτε να τοποθετήσετε τον πίνακα σε σχετική απόσταση από το αριστερό περιθώριο, ορίζοντας την τιμή στο πεδίο Εσοχή από αριστερά.

 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Αναδίπλωση κειμένου

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη.
 2. Στην ομάδα Πίνακας κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Γύρω.
 4. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν επιλέγετε την αναδίπλωση Γύρω (βήμα 3 ανωτέρω) ενεργοποιείται το κουμπί Τοποθέτηση του πλαισίου διαλόγου που εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Τοποθέτηση πίνακα (εικ. 1) με περισσότερες επιλογές:


Εικ. 1: Θέση πίνακα με αναδίπλωση κειμένου

Οριζόντια Τοποθέτηση:

Στο πεδίο Θέση επιλέξτε το σημείο που θα τοποθετηθεί ο πίνακας και στο πεδίο Σε σχέση με επιλέξτε το σημείο αναφοράς της θέσης που επιλέξατε. Π.χ. επιλέγοντας θέση Αριστερά, σε σχέση με Σελίδα, η αριστερή πλευρά του πίνακα θα στοιχηθεί στο αριστερό άκρο της σελίδας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Κατακόρυφη Τοποθέτηση:

Οι επιλογές που επιτρέπουν τα πεδία Θέση και Σε σχέση με είναι αντίστοιχες με αυτές στην οριζόντια τοποθέτηση. Μπορείτε κι εδώ να χρησιμοποιήσετε αριθμητικές τιμές, θετικές και αρνητικές, με τους ίδιους περιορισμούς.

Απόσταση από το περιβάλλον κείμενο:

Από προεπιλογή ο πίνακας έχει μηδενική απόσταση από το επάνω και κάτω κείμενο και 0,32εκ. από την δεξιά και αριστερή πλευρά.

Θεωρώ τις αποστάσεις αυτές πολύ μικρές και θα πρότεινα, να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερες τιμές. Επιπλέον σημειώστε ότι η απόσταση που ορίζετε εδώ έχει διαφορετικά αποτελέσματα από την απόσταση που ορίζετε στην κατακόρυφη τοποθέτηση:

Επιλογές:

Μετακίνηση με το κείμενο: Το πεδίο είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή καθώς, συνήθως, το κείμενο που πλαισιώνει τον πίνακα σχετίζεται με κάποιον τρόπο με τα δεδομένα που υπάρχουν σ' αυτόν. Οπότε καλό είναι να κινούνται παράλληλα.

Με επικάλυψη: Σας επιτρέπει να επικαλύψετε έναν πίνακα με έναν άλλο, χωρίς οι δυο πίνακες να συγχωνευτούν.

Διακοπή πίνακα σε διαφορετικές σελίδες

 1. Κάνετε κλικ στην γραμμή που θέλετε να μεταφερθεί στην επόμενη σελίδα.
 2. Εισαγάγετε μια αλλαγή σελίδας με τη συντόμευση CTRL+ENTER.

Αποφυγή διακοπής γραμμών πίνακα σε διαφορετικές σελίδες

 1. Κάνετε ένα από τα επόμενα:
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες πίνακα στην ομάδα Πίνακας και στη συνέχεια επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή.
 3. Απενεργοποιήστε το πεδίο Διακοπή γραμμών σε διαφορετικές σελίδες και κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα στις επόμενες σελίδες

 1. Επιλέξτε τη γραμμή ή τις γραμμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σαν επικεφαλίδες. Στην επιλογή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η πρώτη γραμμή του πίνακα.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη ενεργοποιήστε την εντολή Επανάληψη γραμμών κεφαλίδων, στην ομάδα Δεδομένα. Εναλλακτικά:
  1. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες πίνακα και στο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε την καρτέλα Γραμμή.
  2. Ενεργοποιήστε το πεδίο Επανάληψη γραμμής ως κεφαλίδας στο επάνω μέρος κάθε σελίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν εισαγάγετε αλλαγή σελίδας σε κάποια γραμμή του πίνακα, στις επόμενες σελίδες θα πάψει να εμφανίζεται επικεφαλίδα.

Θέμα
Διαχείριση πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10200.011/0134
Έκδοση
23/7/20
Σήμανση
στοίχιση πίνακα, λαβή μετακίνησης, στοίχιση παραγράφου, ιδιότητες πίνακα, αντικρυστές σελίδες, περιθώριο, στήλη, αλλαγή σελίδας

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής