Το Word από το Α ως το Ω

Χαρτογράφηση του πίνακα

Ένας πίνακας αποτελείται από γραμμές και στήλες με κελιά τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε με κείμενο και γραφικά. Οι πίνακες χρησιμοποιούνται συχνά για την οργάνωση και την παρουσίαση πληροφοριών, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες για να στοιχίσετε αριθμούς σε στήλες και μετά να τους ταξινομήσετε και να εκτελέσετε υπολογισμούς με αυτούς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε πίνακες για να δημιουργήσετε ελκυστικές διατάξεις σελίδων και να τακτοποιήσετε κείμενο και γραφικά.


Εικ. 1: Τμήματα του πίνακα

Ένας πίνακας έχει τα επόμενα τμήματα (εικ. 1):

Λαβή μετακίνησης

Η λαβή μετακίνησης εμφανίζεται όταν τοποθετήσετε προσωρινά τον δείκτη πάνω στον πίνακα, ή όταν είναι ενεργό κάποιο στοιχείο του πίνακα (έχετε κάνει κλικ σε ένα κελί, έχετε επιλέξει κείμενο που ανήκει στον πίνακα κ.λπ.). Κάνετε κλικ στη λαβή μετακίνησης για να επιλέξετε όλον τον πίνακα ή σύρετε τον πίνακα από τη λαβή για να τον τοποθετήσετε σε άλλο σημείο του εγγράφου.

Λαβή μεγέθους

Η λαβή μεγέθους εμφανίζεται όπως και η λαβή μετακίνησης. Σύρετε δεξιά-αριστερά και πάνω-κάτω για να προσαρμόσετε τις διαστάσεις του πίνακα. Το ύψος και το πλάτος των γραμμών και των στηλών αναπροσαρμόζεται κατ' αναλογία.

Περίγραμμα

Από προεπιλογή, οι πίνακες στο Word διαθέτουν ένα μαύρο περίγραμμα πάχους ½στ., με μονή συνεχή γραμμή, το οποίο εκτυπώνεται. Αν δεν θέλετε να εμφανίζεται το περίγραμμα μπορείτε να το καταργήσετε.

Σημάδια τέλους

Τα σημάδια τέλους κελιού και τα σημάδια τέλους γραμμής είναι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες που εμφανίζονται κάνοντας κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων () της καρτέλας Κεντρική. Σε αυτά είναι αποθηκευμένες οι πληροφορίες μορφοποίησης χαρακτήρα και παραγράφου των περιεχομένων των κελιών:

Απόσταση κελιών

Εκ προεπιλογής, η απόσταση μεταξύ των κελιών είναι 0εκ. Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσταση μεταξύ των κελιών αλλά έχετε υπ' όψη σας ότι η αλλαγή αυτή επηρεάζει τις διαστάσεις του πίνακα: Η απόσταση που θα ορίσετε θα προστεθεί στο ύψος και το πλάτος του πίνακα, σε αναλογία με το πλήθος των γραμμών και των στηλών που έχει. Αν ο πίνακας εκτείνεται ήδη σε όλο το εύρος της σελίδας, μεταξύ αριστερού και δεξιού περιθωρίου, τότε θα μειωθεί το πλάτος των κελιών.

Περιθώρια κελιών

Περιθώριο θεωρείται η απόσταση του περιεχομένου από τα όρια του κελιού. Εκ προεπιλογής το Word εφαρμόζει περιθώριο 0,19εκ. αριστερά και δεξιά του κειμένου ενώ το πάνω και κάτω περιθώριο είναι 0εκ. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα περιθώρια είτε σε μεμονωμένα κελιά, είτε σε όλα τα κελιά του πίνακα.

Θέμα
Χαρτογράφηση του πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10200.004/0126
Έκδοση
13/7/20
Σήμανση
γραμμή, στήλη, κελί, στοίχιση, ταξινόμηση, ύψος γραμμής, πλάτος στήλης, εμφάνιση όλων, χήρα, ορφανή

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής