Το Word από το Α ως το Ω

Διαγραφή πίνακα ή στοιχείων πίνακα

Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένα ή πολλά κελιά, γραμμές ή στήλες ή μπορείτε να διαγράψετε έναν ολόκληρο πίνακα. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε το περιεχόμενο των κελιών χωρίς να διαγράψετε και τα κελιά.

Διαγραφή πίνακα και των περιεχομένων του

  1. Κάνετε κλικ στον πίνακα.
  2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Διαγραφή, της ομάδας Γραμμές και στήλες και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Διαγραφή πίνακα.

Διαγραφή κελιών, γραμμών ή στηλών πίνακα

  1. Επιλέξτε τα κελιά, τις γραμμές ή τις στήλες που επιθυμείτε να διαγράψετε.
  2. Στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Διαγραφή, της ομάδας Γραμμές και στήλες και στη συνέχεια επιλέξτε την ανάλογη εντολή. Ειδικά για την διαγραφή κελιών, μετά την επιλογή της εντολής επιλέξτε επιπλέον τον τρόπο που θα καλυφθούν οι κενές θέσεις που θα προκύψουν από τη διαγραφή:
    • Μετακίνηση κελιών προς τα αριστερά: Οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα κελιά που βρίσκονται δεξιά από τα διαγραμμένα.
    • Μετακίνηση κελιών προς τα επάνω: Οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα κελιά που βρίσκονται κάτω από τα διαγραμμένα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί Διαγραφή (βήμα 2) με τις ίδιες εντολές υπάρχει και στη μίνι εργαλειοθήκη που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξιό κλικ σε ένα κελί ή όταν επιλέγετε ένα εύρος κελιών, γραμμών ή στηλών.

Διαγραφή περιεχομένων πίνακα

  1. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να διαγράψετε.
  2. Πατήστε DELETE.
Θέμα
Διαγραφή πίνακα ή στοιχείων πίνακα
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10200.003/0125
Έκδοση
9/7/20
Σήμανση
κελί, γραμμή πίνακα, στήλη πίνακα, διάταξη, μετακίνηση κελιού, μίνι εργαλειοθήκη

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής