Το Word από το Α ως το Ω

Απόσταση και περιθώρια κελιών στους πίνακες

Αλλαγή της απόστασης μεταξύ κελιών πίνακα

 1. Κάνετε κλικ στον πίνακα και στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες, της ομάδας Πίνακας.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η καρτέλα Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές.
 3. Ενεργοποιήστε το πεδίο Με απόσταση μεταξύ κελιών και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ή επιλέξτε την τιμή που θέλετε.

Αλλαγή των περιθωρίων των κελιών σε πίνακα

Για να προσαρμόσετε τα περιθώρια ενός κελιού:

 1. Κάνετε δεξιό κλικ στο κελί που θέλετε και στο μενού συντομίας επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες πίνακα.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Κελί και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές.
 3. Απενεργοποιήστε το πεδίο Ίδια για όλο τον πίνακα και στη συνέχεια πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα περιθώρια που θέλετε για κάθε μία από τις πλευρές του κελιού.

Για να προσαρμόσετε ταυτόχρονα τα περιθώρια όλων των κελιών:

 1. Κάνετε δεξιό κλικ στον πίνακα και στο μενού συντομίας επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες πίνακα.
 2. Στο πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες πίνακα επιλέξτε την καρτέλα Πίνακας και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές.
 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Επιλογές πίνακα πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τα περιθώρια που θέλετε για κάθε μία από τις πλευρές του κελιού.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογές πίνακα μπορείτε επίσης να εμφανίσετε ως εξής: Κάνετε κλικ στον πίνακα και στην καρτέλα εργαλείων πίνακα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια κελιών.

  Οι μικρές μεταβολές μπορεί να μην εφαρμοστούν. Π.χ. η προσπάθεια να αλλάξω την προεπιλεγμένη τιμή 0,19εκ. σε 0,20εκ. δεν είχε αποτέλεσμα και τα κελιά εξακολούθησαν να έχουν περιθώριο 0,19εκ.
Θέμα
Απόσταση και περιθώρια κελιών στους πίνακες
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10200.006/0128
Έκδοση
15/7/20
Σήμανση
διάταξη, ιδιότητες πίνακα, επιλογές

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής