Το Word από το Α ως το Ω

Τύποι στυλ

Το Word σας επιτρέπει να μορφοποιήσετε τα διάφορα στοιχεία που υπάρχουν σε ένα έγγραφο, χρησιμοποιώντας πέντε τύπους στυλ: Τα στυλ χαρακτήρα, τα στυλ παραγράφου, τα συνδεδεμένα στυλ, τα στυλ λίστας και τα στυλ πίνακα.

Στυλ χαρακτήρα

Το στυλ χαρακτήρα περιέχει μορφοποίηση χαρακτήρων μόνο, όπως είναι η γραμματοσειρά, το μέγεθος, η εμφάνιση (έντονα, πλάγια), η γλώσσα κ.λπ. Συνήθως χρησιμοποιούνται από το Word για συγκεκριμένες χρήσεις, όπως είναι οι δεσμοί, η αρίθμηση σελίδων κ.λπ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε στυλ χαρακτήρα, όταν θέλετε ένα τμήμα της παραγράφου να έχει διαφορετική εμφάνιση από το στυλ που έχει ολόκληρη η παράγραφος.

Το στυλ χαρακτήρα (θα το διακρίνετε από το σύμβολο a) υπερισχύει του στυλ παραγράφου. Π.χ. αν εφαρμόσετε ένα στυλ χαρακτήρα που κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο και κόκκινο χρώμα, τα χαρακτηριστικά αυτά θα παραμείνουν ακόμα κι αν εφαρμόσετε διαφορετικό στυλ παραγράφου για την συγκεκριμένη παράγραφο.

Για να καταργήσετε τη μορφοποίηση που έχετε εφαρμόσει με στυλ χαρακτήρα σε ένα τμήμα κειμένου, ώστε αυτό να επιστρέψει στη μορφοποίηση που έχει και η υπόλοιπη παράγραφος, επιλέξτε το συγκεκριμένο κείμενο και κάνετε ένα από τα επόμενα:

Στυλ παραγράφου

Το στυλ παραγράφου (θα το διακρίνετε από το σύμβολο ) περιέχει κάθε είδους μορφοποίηση που επηρεάζει ολόκληρη την παράγραφο όπως η στοίχιση και η εσοχή, αλλά και τους χαρακτήρες συνολικά, όπως η γραμματοσειρά και το μέγεθος της γραμματοσειράς. Χρησιμοποιείται για κείμενο σε κάθε σημείο του εγγράφου, όπως είναι το σώμα του κειμένου, οι κεφαλίδες, τα υποσέλιδα, οι υποσημειώσεις, οι πίνακες περιεχομένων κ.λπ.

Για να εφαρμόσετε ένα στυλ παραγράφου δεν είναι απαραίτητο να έχετε επιλέξει προηγουμένως την παράγραφο. Με την επιλογή του στυλ που θέλετε ολόκληρη η τρέχουσα παράγραφος μορφοποιείται ανάλογα. Ακόμα κι αν έχετε επιλέξει ένα μέρος της παραγράφου, η εφαρμογή ενός στυλ παραγράφου θα μορφοποιήσει όλη την παράγραφο και όχι μόνο το επιλεγμένο κείμενο.

Συνδεδεμένο στυλ

Το συνδεδεμένο στυλ (θα το διακρίνετε από το σύμβολο ¶a) λειτουργεί και ως στυλ χαρακτήρα και ως στυλ παραγράφου, ανάλογα με το κείμενο που έχει επιλεγεί:

Για να καταργήσετε τη διπλή ιδιότητα των συνδεδεμένων στυλ και να τα μετατρέψετε σε στυλ παραγράφου μόνο, ενεργοποιήστε την εντολή Απενεργοποίηση συνδεδεμένων στυλ στο πλαίσιο εργασιών Στυλ.

Μια συνηθισμένη χρήση των συνδεδεμένων στυλ είναι η εφαρμογή τους στην πρώτη ή τις πρώτες λέξεις της παραγράφου. Εφαρμόζοντας π.χ. το στυλ Επικεφαλίδα 1 στην πρώτη ή τις πρώτες λέξεις ορισμένων παραγράφων, οι λέξεις αυτές όχι μόνο αποκτούν τα χαρακτηριστικά του στυλ αλλά και "σημαδεύονται" από το Word, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός Ευρετηρίου ορολογίας, ενός Πίνακα αναφορών, ενός Πίνακα περιεχομένων κ.λπ. Αυτή η δυνατότητα ισχύει μόνο όταν η πρώτη ή οι πρώτες συνεχόμενες λέξεις της παραγράφου έχουν μορφοποιηθεί με ένα συνδεδεμένο στυλ.

Στυλ λίστας

Το στυλ λίστας επιτρέπει τη μορφοποίηση της παραγράφου με κουκκίδες ή αύξουσα αρίθμηση. Με το Word μπορείτε να δημιουργήσετε απλές λίστες ενός επιπέδου αλλά και σύνθετες λίστες με υπο-επίπεδα (το Word υποστηρίζει μέχρι εννέα υπο-επίπεδα). Το κάθε επίπεδο μπορεί να έχει διαφορετική μορφοποίηση, η οποία περιλαμβάνει την εσοχή, την ετικέτα (π.χ. μια λέξη όπως Κεφάλαιο, Ενότητα κ.λπ.) τη μορφή αρίθμησης ή κουκκίδας κ.ά.

Στυλ πίνακα

Το στυλ πίνακα περιέχει μορφοποίηση που μπορεί να εφαρμοστεί γενικά σε όλον τον πίνακα ή ειδικά σε ορισμένα στοιχεία του πίνακα, όπως είναι ο χαρακτήρας, η παράγραφος, το κελί, η γραμμή, η στήλη κ.λπ.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα στυλ πίνακα, εισάγετε πρώτα τον πίνακα και στη συνέχεια επιλέγετε ένα από τα έτοιμα στυλ που εμφανίζονται στην κορδέλα του Word. Αφού εφαρμόσετε το στυλ πίνακα που θέλετε, μπορείτε να τροποποιήσετε τη μορφοποίηση στα περιεχόμενα ενός ή περισσοτέρων κελιών χρησιμοποιώντας ένα στυλ ή άμεση μορφοποίηση. Η άμεση μορφοποίηση υπερισχύει της μορφοποίησης που περιλαμβάνει το στυλ πίνακα. Αν δηλαδή αλλάξετε το κείμενο της πρώτης στήλης π.χ. σε μπλε γράμματα, και στη συνέχεια επιλέξετε ένα άλλο στυλ πίνακα, τα μπλε γράμματα της πρώτης στήλης θα παραμείνουν.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Δείτε επίσης

Εισαγωγή στη μορφοποίηση κειμένου

Πλαίσιο εργασιών Στυλ

Παρουσίαση της Επιθεώρησης στυλ

Θέμα
Τύποι στυλ
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Microsoft Office Support
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10101.010/0046
Έκδοση
28/5/10
Αναθεώρηση
22/4/20
Σήμανση
στυλ χαρακτήρα, στυλ παραγράφου, συνδεδεμένο στυλ, εμφάνιση της μορφοποίησης, ευρετήριο ορολογίας, πίνακας αναφορών, στυλ λίστας, στυλ πίνακα

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής