Το Word από το Α ως το Ω

Πλαίσιο εργασιών Στυλ


Εικ. 1: Πλαίσιο εργασιών Στυλ

Το πλαίσιο εργασιών Στυλ διαθέτει όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει και η συλλογή Γρήγορα στυλ, στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας, αλλά και πολλές ακόμα επιλογές, που σας επιτρέπουν να έχετε τον απόλυτο έλεγχο στη χρήση και τη διαχείριση των στυλ.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο εργασιών Στυλ (εικ. 1) κάνετε ένα από τα επόμενα:

Αμέσως μετά το άνοιγμά του, το πλαίσιο εργασιών Στυλ σας δίνει αρκετές χρήσιμες πληροφορίες και σας επιτρέπει να κάνετε όλες τις δυνατές ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τα στυλ.

Λίστα στυλ

Κατ' αρχάς η λίστα των στυλ εμφανίζει τα στυλ που είναι διαθέσιμα στο τρέχον έγγραφο. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ήδη δικά σας στυλ η λίστα περιλαμβάνει μερικά από τα ενσωματωμένα στυλ του Word, τα οποία, κατά τη Microsoft, χρησιμοποιούν πιο συχνά οι χρήστες. Αν ενεργοποιήσετε μάλιστα την εντολή Εμφάνιση προεπισκόπησης, το όνομα κάθε στυλ θα εμφανίζεται με τη μορφοποίηση που πραγματικά έχει, ώστε να επιλέγετε πιο εύκολα αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Η λίστα των στυλ σας επιτρέπει επίσης να εντοπίσετε με μια ματιά το στυλ του επιλεγμένου κειμένου ή της τρέχουσας παραγράφου (εκεί όπου βρίσκεται ο δείκτης). Όπως φαίνεται π.χ. στην εικ. 1 η τρέχουσα παράγραφος του κειμένου χρησιμοποιεί το στυλ Βασικό που είναι επιλεγμένο στη λίστα των στυλ. Ενώ, τοποθετώντας προσωρινά τον δείκτη στο όνομα ενός στυλ θα εμφανιστούν πληροφορίες για όλες τις ιδιότητες του συγκεκριμένου στυλ.

Επιπλέον, η λίστα των στυλ σας δίνει πληροφορίες για τον τύπο των στυλ. Τα στυλ χαρακτήρα συνοδεύονται από το σύμβολο a, τα στυλ παραγράφου από το σύμβολο και τα συνδεδεμένα στυλ από το σύμβολο ¶a.

Πρώτη στη λίστα των στυλ είναι η εντολή Απαλοιφή όλων, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αφαιρέσετε το στυλ που έχει εφαρμοστεί σε ένα απόσπασμα του κειμένου. Η απαλοιφή μορφοποίησης έχει σχέση με το κείμενο που έχει επιλεγεί, ως εξής:

Μενού στυλ

Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στο όνομα ενός στυλ και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο βελάκι που εμφανίζεται για να δείτε το μενού του στυλ με τις επόμενες εντολές:

Νέο στυλ

Κάνετε κλικ στο κουμπί Νέο στυλ για να δημιουργήσετε ένα στυλ με τα χαρακτηριστικά που θέλετε. Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία νέου στυλ από τη μορφοποίηση, όπου είναι ήδη επιλεγμένα τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης του τρέχοντος κειμένου.

Με το όνομα Δημιουργία νέου στυλ από τη μορφοποίηση υπάρχει κι άλλο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται σε διαφορετική περίπτωση και έχει διαφορετικές λειτουργίες. Δείτε Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση.

Επιθεώρηση στυλ

Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιθεώρηση στυλ για να εμφανίσετε το ομώνυμο πλαίσιο εργασιών. Η Επιθεώρηση στυλ σας επιτρέπει να ελέγχετε σε πραγματικό χρόνο το στυλ χαρακτήρα και το στυλ παραγράφου που χρησιμοποιεί το ενεργό κείμενο. 

Διαχείριση στυλ

Κάνετε κλικ στο κουμπί Διαχείριση στυλ για να εμφανίσετε το ομώνυμο πλαίσιο εργασιών, όπου μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Word σχετικά με τα στυλ. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των στυλ, να ορίσετε ποια στυλ θα εμφανίζονται και ποια όχι, ποια στυλ θα είναι διαθέσιμα και ποια όχι, όταν το έγγραφο προστατεύεται από αλλαγές μορφοποίησης κ.λπ. 

Επιλογές

Επιτρέπει την προσαρμογή της γενικότερης εμφάνισης του πλαισίου εργασιών Στυλ. Π.χ. αν θα εμφανίζονται όλα τα στυλ ή μόνο τα στυλ που χρησιμοποιούνται στο τρέχον έγγραφο, τη σειρά ταξινόμησής τους κ.ά. 

Δείτε επίσης

Εισαγωγή στη μορφοποίηση κειμένου

Τύποι στυλ

Θέμα
Πλαίσιο εργασιών Στυλ
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10101.011/0047
Έκδοση
26/5/10
Αναθεώρηση
23/4/20
Σήμανση
λίστα στυλ, εμφάνιση προεπισκόπησης, τύπος στυλ, στυλ χαρακτήρα, στυλ παραγράφου, συνδεδεμένο στυλ, απαλοιφή μορφοποίησης, τροποποίηση στυλ, αριθμός παρουσιών, διαγραφή στυλ, γρήγορα στυλ, επιθεώρηση στυλ, διαχείριση στυλ

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής