Το Word από το Α ως το Ω

Παρουσίαση της Επιθεώρησης στυλ

Το πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο τη μορφοποίηση που έχει το κείμενο, καθώς μετακινείτε τον δείκτη από το ένα σημείο του εγγράφου σε ένα άλλο.

Η Επιθεώρηση στυλ δεν εμφανίζει τη μορφοποίηση

Αν μετακινείτε τον δείκτη στο έγγραφο και η Επιθεώρηση στυλ δεν εμφανίζει τις εναλλαγές μορφοποίησης κάνετε τα επόμενα:

  1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Επιλογές και στη συνέχεια κάνετε κλικ στη σελίδα Για προχωρημένους.
  2. Στην ενότητα Επιλογές επεξεργασίας ενεργοποιήστε την εντολή Παρακολούθηση μορφοποίησης.


Εικ. 1: Επιθεώρηση στυλ

Για παράδειγμα, με βάση τις ενδείξεις της εικόνας 1, τη συγκεκριμένη στιγμή έχει επιλεγεί ένα κείμενο (ή ο δείκτης ευρίσκεται σε ένα σημείο του εγγράφου) που, σε επίπεδο παραγράφου έχει στυλ Βασικό, στην οποία έχει προστεθεί επιπλέον η πλήρης στοίχιση. Ενώ σε επίπεδο κειμένου χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, της οποίας έχει προσαρμοστεί το μέγεθος σε 9στ.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ:

  1. Εμφανίστε το πλαίσιο εργασιών Στυλ με ένα από τα επόμενα:
    • Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση πληκτρολογίου CTRL+ALT+SHIFT+S.
    • Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης της ομάδας Στυλ.
  2. Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Επιθεώρηση στυλ.

Απαλοιφή μορφοποίησης

Μπορείτε να αφαιρέσετε όποιο είδος μορφοποίησης θέλετε, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί απαλοιφής κάθε πεδίου.

Μενού μορφοποίησης

Αν τοποθετήσετε προσωρινά τον δείκτη στο πεδίο που αναφέρει το στυλ παραγράφου ή στο πεδίο που αναφέρει το στυλ χαρακτήρα εμφανίζεται το βελάκι του αντίστοιχου μενού μορφοποίησης. Ορισμένες εντολές εμφανίζονται στα μενού και των δύο επιπέδων μορφοποίησης, ενώ άλλες διαφέρουν, ανάλογα με τη μορφοποίηση του ενεργού κειμένου. Συνολικά, οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι επόμενες:

Εμφάνιση μορφοποίησης

Εμφανίζει το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση μορφοποίησης με περισσότερες λεπτομέρειες για όλα τα επίπεδα μορφοποίησης του κειμένου. 

Νέο στυλ

Εμφανίζει το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία στυλ από τη μορφοποίηση, με τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης της τρέχουσας παραγράφου ήδη επιλεγμένα. 

Απαλοιφή όλων

Αφαιρεί την μορφοποίηση, ανάλογα με το ενεργό κείμενο:

Θέμα
Παρουσίαση της Επιθεώρησης στυλ
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ταυτότητα
10101.001/0013
Έκδοση
8/6/10
Αναθεώρηση
22/3/20
Σήμανση
απαλοιφή μορφοποίησης, ενημέρωση στυλ, τροποποίηση στυλ, προβιβασμός, υποβιβασμός

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής