Το Word από το Α ως το Ω

Εμφάνιση της μορφοποίησης


Εικ. 1: Πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης

Το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης (εικ. 1) εμφανίζει με δυναμικό τρόπο αναλυτικές πληροφορίες για τα επίπεδα μορφοποίησης που επηρεάζουν το κείμενο. Καθώς κινείτε δηλαδή τον δείκτη από ένα σημείο του εγγράφου σε ένα άλλο η Εμφάνιση της μορφοποίησης εμφανίζει άμεσα τα χαρακτηριστικά μορφοποίησης του συγκεκριμένου κειμένου.

Για να εμφανίσετε το πλαίσιο εργασιών Εμφάνιση της μορφοποίησης, ο σύντομος τρόπος είναι με τη συντόμευση SHIFT+F1. Διαφορετικά:

  1. Στην Κεντρική καρτέλα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Στυλ.
  2. Στο πλαίσιο εργασιών Στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Επιθεώρηση στυλ.
  3. Στο πλαίσιο εργασιών Επιθεώρηση στυλ κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση της μορφοποίησης.

Όπως φαίνεται στην εικόνα 1 οι πληροφορίες που εμφανίζει το πλαίσιο εργασιών είναι χωρισμένες σε κατηγορίες, ανάλογα με τα επίπεδα μορφοποίησης που επηρεάζουν το τρέχον κείμενο. Τέτοιες κατηγορίες είναι οι: Γραμματοσειρά, Παράγραφος, Πίνακας, Κουκκίδες και Αρίθμηση, Ενότητα κ.λπ.

Μέσα από το πλαίσιο εργασιών μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Δείτε επίσης

Εισαγωγή στη μορφοποίηση κειμένου

Θέμα
Εμφάνιση της μορφοποίησης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ταυτότητα
10101.009/0045
Έκδοση
10/6/10
Αναθεώρηση
22/4/20
Σήμανση
επίπεδο μορφοποίησης, επιθεώρηση στυλ, απαλοιφή μορφοποίησης, προέλευση στυλ, αλλαγφή παραγράφου, αλλαγή ενότητας, σύμβολο στηλοθέτη

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής