Το Word από το Α ως το Ω

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες της παραγράφου

Τι είναι η παράγραφος

Στο Word, η παράγραφος είναι μια χωριστή μονάδα πληροφοριών, η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά μορφοποίησης, όπως στοίχιση, απόσταση και στυλ και ακολουθείται πάντα από ένα σημάδι παραγράφου. Ο τρόπος μορφοποίησης των παραγράφων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο και από την εμφάνιση που θέλετε να έχει. Συχνά, θα εφαρμόσετε διαφορετική μορφοποίηση σε παραγράφους του ίδιου εγγράφου. Για παράδειγμα, αν γράφετε μια εργασία εξαμήνου, μπορεί να δημιουργήσετε μια σελίδα τίτλων, η οποία να περιέχει έναν τίτλο με στοίχιση στο κέντρο σε μια ξεχωριστή παράγραφο, και το όνομά σας και την ημερομηνία με δεξιά στοίχιση στο κάτω μέρος της σελίδας ως ξεχωριστές παραγράφους. Οι παράγραφοι του κύριου κειμένου της εργασίας μπορεί να έχουν αριστερή στοίχιση και διπλό διάστιχο. Η εργασία σας μπορεί επίσης να περιέχει κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις ή σημειώσεις τέλους, με το καθένα από αυτά τα στοιχεία να έχει διαφορετική μορφοποίηση παραγράφων.

Τι είναι το σημάδι παραγράφου

Όταν ανοίγετε ένα νέο, κενό έγγραφο και κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων στην Κεντρική καρτέλα, εμφανίζεται το σημάδι παραγράφου. Το σημάδι παραγράφου περιέχει όλη τη μορφοποίηση της πρώτης αυτής παραγράφου. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση της παραγράφου με δυο τρόπους:

Όταν πιέζετε το πλήκτρο ENTER για να τελειώσετε μια παράγραφο και να ξεκινήσετε μια άλλη, η νέα παράγραφος που δημιουργείται έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη. Για παράδειγμα, για να εφαρμόσετε αριστερή στοίχιση και διπλό διάστιχο σε όλες τις παραγράφους του κειμένου, χρειάζεται μόνο να ορίσετε τα χαρακτηριστικά αυτά για την πρώτη παράγραφο. Πατώντας το πλήκτρο ENTER, η μορφοποίηση μεταφέρεται και στην επόμενη παράγραφο.

Μπορείτε να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τα σημάδια παραγράφου και άλλα σημάδια μορφοποίησης, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων. Η εμφάνιση των σημαδιών παραγράφου σας βοηθά να βλέπετε πού τελειώνει κάθε παράγραφος και διευκολύνει την επιλογή των χαρακτηριστικών μορφοποίησης που θέλετε να αλλάξετε.

Θέση παραγράφων σε σελίδα

Διάφοροι παράγοντες καθορίζουν τη θέση μιας παραγράφου στη σελίδα:

Τοποθέτηση κειμένου σε παράγραφο

Μπορείτε να δημιουργήσετε εσοχή στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου, για να την κάνετε να ξεχωρίζει από την υπόλοιπη παράγραφο. Με την δημιουργία εσοχής πρώτης γραμμής, η πρώτη γραμμή μιας παραγράφου μετακινείται προς τα μέσα κατά ένα καθορισμένο διάστημα, ενώ η υπόλοιπη παράγραφος παραμένει στη θέση της. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προεξοχή πρώτης γραμμής, στην οποία δεν υπάρχει εσοχή στην πρώτη γραμμή της παραγράφου, αλλά υπάρχει στις επόμενες.

Μπορείτε να ορίσετε την εσοχή μεμονωμένων γραμμών, χρησιμοποιώντας τον οριζόντιο χάρακα, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος, ή χρησιμοποιώντας την δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση".

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εσοχή σε κείμενο, χρησιμοποιώντας στηλοθέτες. Οι στηλοθέτες είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση μεμονωμένων γραμμών κειμένου, ειδικά όταν θέλετε να ορίσετε στηλοθέτη που συνοδεύεται από οδηγό. Δεν συνιστάται η χρήση στηλοθετών για τη δημιουργία σύνθετων στοιχείων, όπως οι στήλες και οι πίνακες.

Αλλαγή του διαστήματος ανάμεσα σε γραμμές ή παραγράφους

Το διάστιχο καθορίζει το μέγεθος του κατακόρυφου διαστήματος ανάμεσα στις γραμμές κειμένου μιας παραγράφου. Ως προεπιλογή, οι γραμμές έχουν μονό διάστιχο, δηλαδή το διάστημα χωρά τη μεγαλύτερη γραμματοσειρά αυτής της γραμμής, καθώς και ένα μικρό πρόσθετο κενό διάστημα.

Η απόσταση παραγράφων καθορίζει το μέγεθος του διαστήματος επάνω ή κάτω από μια παράγραφο. Αν θέλετε να διαχωρίσετε μια παράγραφο από τις άλλες παραγράφους σε μια σελίδα ή να αλλάξετε την απόσταση ανάμεσα σε πολλές παραγράφους, μπορείτε να αυξήσετε το διάστημα που υπάρχει πριν από αυτές, μετά από αυτές ή και τα δύο διαστήματα.

Για τις ρυθμίσεις του διάστιχου και του διαστήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Διάστιχο στην Κεντρική καρτέλα, καθώς και την καρτέλα Εσοχές και διαστήματα του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Έλεγχος των αλλαγών παραγράφου

Το Word συνεχίζει αυτόματα το κείμενο στην επόμενη σελίδα, όταν αυτό φτάσει στο τέλος της σελίδας. Όμως, μερικές φορές θέλετε να διατηρήσετε παραγράφους μαζί, να διατηρήσετε γραμμές μαζί ή να ελέγχετε "χήρες/ορφανές" γραμμές σε μια σελίδα. Για παράδειγμα, η παράγραφος ίσως χάσει την αποτελεσματικότητά της, αν χωριστεί, ή αν μόνο μια γραμμή της εμφανιστεί στην αρχή της επόμενης σελίδας. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορείτε να ορίσετε στο Word επιλογές που διατηρούν μαζί το κείμενο παραγράφου, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας, του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Δείτε επίσης

Ρύθμιση των εσοχών παραγράφου με τον χάρακα

Μορφοποίηση κειμένου με το πλαίσιο διαλόγου Παράγραφος

Πώς λειτουργούν οι στηλοθέτες

Δυνατότητα "Κλικ και πληκτρολόγηση"

Θέμα
Χαρακτηριστικά και ιδιότητες της παραγράφου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10100.012/0081
Έκδοση
13/12/10
Αναθεώρηση
17/5/20
Σήμανση
αριστερή στοίχιση, διάστιχο, υποσέλιδο, υποσημείωση, σημάδι παραγράφου, σημάδι μορφοποίησης, περιθώριο, εσοχή, οριζόντια στοίχιση. κατακόρυφη στοίχιση, εσοχές και διαστήματα, στηλοθέτης

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής