Το Word από το Α ως το Ω

Αλλαγές σελίδας και σελιδοποίηση

Με τις αλλαγές σελίδας ρυθμίζεται η ποσότητα του κειμένου, και των άλλων στοιχείων ενός εγγράφου (γραφικά, πίνακες, σχήματα κ.λπ) που θα περιέχει μια σελίδα, ώστε το υπόλοιπο κείμενο να μεταφερθεί στην επόμενη. Αυτό ουσιαστικά εξαρτάται από το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να εκτυπωθεί το έγγραφο, για το οποίο το Word έχει ως προεπιλεγμένη τιμή το μέγεθος Α4 (21εκ. x 29,7εκ.) ή το μέγεθος Letter (21,59εκ. x 27,94εκ), με το πρώτο να συνηθίζεται στην Ευρώπη και το δεύτερο στην Αμερική.

Με βάση είτε αυτό το μέγεθος, είτε άλλα μεγέθη που μπορείτε να επιλέξετε εσείς, το Word όταν συμπληρωθεί μια σελίδα κειμένου δημιουργεί αυτόματα μια αλλαγή σελίδας και ξεκινά μια καινούργια σελίδα. Μπορείτε ωστόσο να δημιουργήσετε μία μη αυτόματη αλλαγή σελίδας, σε όποιο σημείο του κειμένου θέλετε εσείς:

Κάνετε κλικ στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η νέα σελίδα και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:

Οι μη αυτόματες αλλαγές σελίδας έχουν το μειονέκτημα ότι, αν μελλοντικά χρειαστεί να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κείμενο και γραφικά πριν από μια μη αυτόματη αλλαγή σελίδας, αυτή πιθανόν να μεταφερθεί σε άλλο σημείο και ίσως χρειαστεί να την αναπροσαρμόσετε. Για να προλάβετε τέτοιες περιπτώσεις, το Word σαν δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ορισμένες επιλογές που θα ελέγχουν τη σελιδοποίηση. Το σημείο δηλαδή του κειμένου που θα διακόπτεται το κείμενο για να συνεχίσει στην επόμενη σελίδα. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε πώς θα ρυθμίσετε τις επιλογές σελιδοποίησης με την καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας του πλαισίου διαλόγου Παράγραφος.

Θέμα
Αλλαγές σελίδας και σελιδοποίηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10400.009/0121
Έκδοση
4/7/20
Σήμανση
μέγεθος Α4, μέγεθος Letter, αυτόματη αλλαγή σελίδας, εισαγωγή, αλλαγή γραμμής και σελίδας, διάταξη, διαμόρφωση σελίδας

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής