Το Word από το Α ως το Ω

Αρίθμηση σελίδων

Η αρίθμηση των σελίδων εφαρμόζεται κυρίως στα έγγραφα που πρόκειται να εκτυπωθούν. Αν και μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό σελίδας σε ένα οποιοδήποτε σημείο της σελίδας, η πιο συνηθισμένη θέση τους είναι στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου, στο επάνω ή κάτω, αντίστοιχα, περιθώριο.

Η αρίθμηση σελίδων μπορεί να είναι συνεχόμενη σε όλο το έγγραφο, ή να μην εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα, ή να αρχίζει από την αρχή σε κάθε ενότητα του εγγράφου.

Εισαγωγή αριθμών σελίδας

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας, της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα.
 2. Τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη σε μία από τις επόμενες επιλογές:
  • Επάνω μέρος της σελίδας: Ο αριθμός θα τοποθετηθεί στην κεφαλίδα της σελίδας.
  • Κάτω μέρος της σελίδας: Ο αριθμός θα τοποθετηθεί στο υποσέλιδο της σελίδας.
  • Περιθώρια σελίδας: Ο αριθμός θα εμφανιστεί στο αριστερό ή το δεξιό περιθώριο ανάλογα με την επιλογή σας.
  • Τρέχουσα θέση: Ο αριθμός θα τοποθετηθεί στο σημείο του δείκτη, ακόμα κι αν αυτός ευρίσκεται στο κυρίως κείμενο και όχι στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου.
 3. Από τη συλλογή αριθμών σελίδας επιλέξτε τη θέση και τη μορφή που θέλετε. Δείτε επίσης το πρώτο από τα Σχόλια του παρόντος.
  Αν η συλλογή αριθμών σελίδας δεν έχει ακριβώς αυτό που θέλετε, επιλέξτε ένα απλό αριθμό. Μπορείτε στη συνέχεια να τον μορφοποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Απόκρυψη του αριθμού στην πρώτη σελίδα

 1. Στην πρώτη σελίδα κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου όπου υπάρχει ο αριθμός σελίδας.
 2. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδες και υποσέλιδα ενεργοποιήστε την εντολή Διαφορετική πρώτη σελίδα.
 3. Επιλέξτε το αριθμό σελίδας και πατήστε DELETE.
 4. Πατήστε ESC για να κλείσετε τις περιοχές κεφαλίδας και υποσέλιδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μ' αυτή τη μέθοδο μπορείτε, αν θέλετε, να αποκρύψετε τον αριθμό όχι μόνο στην πρώτη σελίδα του εγγράφου αλλά στην πρώτη σελίδα κάθε ενότητας του εγγράφου.

Επανέναρξη αρίθμησης των σελίδων

Εφαρμόστε την επόμενη μέθοδο όταν θέλετε να μη συμπεριλάβετε στην αρίθμηση ορισμένες σελίδες. Π.χ. αν η πρώτη σελίδα είναι το εξώφυλλο του εγγράφου, ίσως θέλετε η δεύτερη σελίδα να έχει αριθμό 1:

 1. Κάνετε απόκρυψη του αριθμού στην πρώτη σελίδα όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.
 2. Κάνετε κλικ σε ένα σημείο της δεύτερης σελίδας.
 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδα και υποσέλιδο και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.


  Εικ. 1: Μορφή αρίθμησης σελίδων

 4. Στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε την επιλογή Έναρξη από και στη συνέχεια επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό 1.
 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθήσετε εαν θέλετε να εφαρμόσετε συνεχόμενη αρίθμηση σε ένα νέο "τεύχος" του εγγράφου. Π.χ. έχετε την πρώτη ενότητα σε ένα αρχείο του Word και πρόκειται να αρχίσετε την δεύτερη ενότητα σε νέο αρχείο:

 1. Στο νέο αρχείο κάνετε εισαγωγή αριθμών σελίδας όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδα και υποσέλιδο και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.
 3. Στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε την επιλογή Έναρξη από και στη συνέχεια επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό π.χ. 53, αν το πρώτο τεύχος σταματά στο 52.

Εφαρμόστε την επόμενη μέθοδο όταν θέλετε να παραλήψετε την αρίθμηση ορισμένων σελίδων. Π.χ. η πρώτη σελίδα είναι το εξώφυλλο, η δεύτερη σελίδα ο Πίνακας περιεχομένων και στις τρεις επόμενες σελίδες είναι η εισαγωγή του θέματος με λατινική αρίθμηση. Έτσι, το κυρίως θέμα του εγγράφου θέλετε να έχει αραβική αρίθμηση και να αρχίζει από το 1 παρά από το 6:

 1. Εισαγάγετε μια αλλαγή ενότητας στο σημείο που θέλετε να αρχίζει η νέα αρίθμηση:
  1. Σύμφωνα με το παράδειγμα, θα κάνετε κλικ στο τέλος της 5ης σελίδας που τελειώνει η εισαγωγή του θέματος.
  2. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Αλλαγές και στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενη σελίδα.
 2. Στη νέα ενότητα κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου, όπου εμφανίζεται ο αριθμός σελίδας και στη συνέχεια στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στην εντολή Σύνδεση στην προηγούμενη για να την απενεργοποιήσετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα συνδέονται ξεχωριστά. Αν ο αριθμός σελίδας είναι στην κεφαλίδα απενεργοποιήστε τη σύνδεση για τις κεφαλίδες. Αν ο αριθμός σελίδας είναι στο υποσέλιδο απενεργοποιήστε τη σύνδεση για τα υποσέλιδα.

 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.
 4. Στην ενότητα Αρίθμηση σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε την επιλογή Έναρξη από και στη συνέχεια επιλέξτε ή πληκτρολογήστε τον αριθμό 1.

  Αν η αρίθμηση της προηγούμενης ενότητας είχε λατινική μορφή, όπως αναφέρω στο παράδειγμα της διαδικασίας, για τη νέα ενότητα θα χρειαστεί να επιλέξετε την αραβική αρίθμηση στο πεδίο Μορφή Αριθμών.

 5. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Εμφάνιση του συνολικού αριθμού σελίδων

Εφαρμόστε αυτήν τη διαδικασία αν θέλετε να εμφανίζεται η μορφή π.χ. "Σελίδα 3 από 48":

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια τοποθετήστε προσωρινά τον δείκτη στην επιλογή που θέλετε:
  • Επάνω μέρος της σελίδας: Η αρίθμηση θα εμφανιστεί στην κεφαλίδα.
  • Κάτω μέρος της σελίδας: Η αρίθμηση θα εμφανιστεί στο υποσέλιδο.
  • Περιθώρια σελίδας: Η αρίθμηση θα εμφανιστεί στο αριστερό ή το δεξιό περιθώριο.
  • Τρέχουσα θέση: Χρησιμοποιήστε την επιλογή αν ο δείκτης είναι ήδη στην περιοχή κεφαλίδας ή υποσέλιδου. Διαφορετικά η αρίθμηση θα εμφανιστεί στο σημείο του εγγράφου όπου ευρίσκεται ο δείκτης.
 2. Στη συλλογή που εμφανίζεται προχωρήστε στη μορφή Σελίδα Χ από Υ και επιλέξτε τη θέση που θέλετε.
 3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων, ή κάνετε διπλό κλικ εκτός της περιοχής κεφαλίδας και υποσέλιδου.

Επιλογή μορφής αρίθμησης

Εκτός από τη συνηθισμένη μορφή αρίθμησης (1, 2, 3...) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελληνική (α, β, γ...), ή λατινική αρίθμηση (i, ii, iii...), αλλά και αρίθμηση με ενωτικά (- 1 -, - 2 -, - 3 -...). Αυτές, και άλλες δυνατότητες σας δίνει το πλαίσιο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων (εικ. 1). Για να το εμφανίσετε:

Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας, της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.

Προσθήκη αριθμών κεφαλαίων στην αρίθμηση σελίδων

 1. Βεβαιωθείτε ότι οι τίτλοι των κεφαλαίων είναι μορφοποιημένοι με ένα από τα ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων του Word (Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 κ.λπ.). Επίσης βεβαιωθείτε ότι το στυλ αυτό εφαρμόζεται μόνο στους τίτλους κεφαλαίων και όχι σε κάποιο άλλο κείμενο του εγγράφου.
 2. Κάνετε κλικ σε έναν τίτλο κεφαλαίου.
 3. Στην καρτέλα Κεντρική κάνετε κλικ στο κουμπί Λίστα πολλών επιπέδων της ομάδας Παράγραφος και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα στυλ που αναφέρουν τη λέξη "Επικεφαλίδα".
 4. Στην καρτέλα Εισαγωγή κάνετε κλικ στο κουμπί Αριθμός σελίδας της ομάδας Κεφαλίδες και υποσέλιδα και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Μορφοποίηση αριθμών σελίδας.
 5. Στο πλαίσιο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων (εικ. 1) ενεργοποιήστε το πεδίο Προσθήκη αριθμού κεφαλαίου και στη συνέχεια:
  • Στο πεδίο Το κεφάλαιο ξεκινά με στυλ επιλέξτε το στυλ επικεφαλίδας που έχετε εφαρμόσει στους τίτλους κεφαλαίων.
  • Στο πεδίο Χρήση διαχωριστικού επιλέξτε, αν θέλετε, διαφορετικό διαχωριστικό μεταξύ αριθμού κεφαλαίου και αριθμού σελίδας.
 6. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Κατάργηση αριθμών σελίδας

Με βάση τις οδηγίες της Microsoft, μπορείτε να καταργήσετε την αρίθμηση επιλέγοντας κατά σειρά Εισαγωγή > Αριθμός σελίδας > Κατάργηση αριθμών σελίδας (συντόμευση ALT, Z, ZA, K). Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως αυτή η μέθοδος δεν δουλεύει. Π.χ. όταν υπάρχει αρίθμηση σε μονές/ζυγές σελίδες, αν υπάρχει διαφορετική μορφή αριθμών, αν ο αριθμός έχει τοποθετηθεί σε κελί πίνακα κ.λπ.

Ο πιο αποδοτικός τρόπος να καταργήσετε την αρίθμηση:

 1. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή που έχει τον αριθμό.
 2. Κάνετε διπλό κλικ στον ίδιο τον αριθμό και πατήστε DELETE.
 3. Επαναλάβετε τη διαδικασία και στις άλλες τυχόν ενότητες του εγγράφου.

Σχόλια

1.
Το Word από προεπιλογή προσθέτει έναν στηλοθέτη στο μέσον της επικεφαλίδας και άλλον ένα στο δεξιό περιθώριο τόσο στην περιοχή της κεφαλίδας, όσο και του υποσέλιδου. Σκοπός του είναι να σας διευκολύνει στην τοποθέτηση του αριθμού σελίδας. Αν π.χ. έχετε τοποθετήσει τον αριθμό σελίδας στο αριστερό περιθώριο, με ένα πάτημα TAB θα τον μεταφέρετε στο κέντρο, ή με δύο πατήματα TAB θα τον μεταφέρετε στο δεξιό περιθώριο. Θα πρότεινα, ωστόσο, να τους καταργείτε, καθώς πολλές φορές δεν λειτουργούν σωστά. Π.χ. αν αλλάξετε τα περιθώρια της σελίδας, ο στηλοθέτης του κέντρου παύει να είναι στο κέντρο της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου. Μπορείτε να στοιχίσετε τον αριθμό στο κέντρο ή δεξιά, με διαφορετικό τρόπο:

- ή -

 1. Κάνετε κλικ στον αριθμό σελίδας και στη συνέχεια στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο κάνετε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή στηλοθέτη στοίχισης.


  Εικ. 2: Στοίχιση κεφαλίδας/υποσέλιδου

 2. Επιλέξτε τη στοίχιση που θέλετε και στο πεδίο Στοίχιση σε σχέση με επιλέξτε Περιθώριο.
 3. Στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα συνήθως δεν χρησιμοποιείται οδηγός, οπότε αφήστε το επιλεγμένο κανένας και κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Παρά την ονομασία "στηλοθέτης" δεν είναι στηλοθέτης. Ούτε στον χάρακα εμφανίζεται το σύμβολο του στηλοθέτη, ούτε στο πλαίσιο διαλόγου Στηλοθέτες καταχωρείται η ύπαρξή του.

2.
Το Word προσθέτει τον αριθμό σελίδας χρησιμοποιώντας το πεδίο PAGE. Άρα, εκτός από τις προεπιλεγμένες μορφές αρίθμησης που διαθέτει το πλαίσιο διαλόγου Μορφή αρίθμησης σελίδων (εικ. 1), όπως είναι η ελληνική και λατινική αρίθμηση, μπορείτε να έχετε διαφορετική τυποποίηση της αρίθμησης, προσαρμόζοντας τα αποτελέσματα του πεδίου. Για παράδειγμα, με την επόμενη διαδικασία μπορείτε να εμφανίζετε τη λέξη "σελ." μαζί με την αρίθμηση σε τριψήφια μορφή, όπου οι κενές θέσεις θα καλύπτονται από το μηδέν (π.χ. "σελ. 003", "σελ. 064" και "σελ. 147"):

 1. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάνετε εισαγωγή αριθμών σελίδας, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
 2. Κάνετε κλικ πριν από έναν αριθμό σελίδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε "σελ." και αφήστε ένα κενό διάστημα.
 3. Κάνετε δεξιό κλικ στον αριθμό σελίδας και από το μενού συντομίας επιλέξτε Επεξεργασία πεδίου.
 4. Στο πλαίσιο διαλόγου Πεδίο κάνετε κλικ στο κουμπί Κωδικοί πεδίων.
 5. Στο πλαίσιο με το όνομα του πεδίου PAGE αφήστε ένα κενό διάστημα και πληκτρολογήστε "\# 000" (χωρίς τα εισαγωγικά).
 6. Κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

3.
Σε αντιδιαστολή με τη μορφή του αριθμού, η μορφοποίησή του δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αναφορά. Μπορείτε να μορφοποιήσετε τον αριθμό όπως κάνετε και με το κείμενο του εγγράφου. Π.χ. Επιλέξτε τον αριθμό και στην καρτέλα Κεντρική χρησιμοποιήστε τα κουμπιά της ομάδας Γραμματοσειρά για να εφαρμόσετε έντονη ή πλάγια γραφή, να αλλάξετε ομάδα και μέγεθος γραμματοσειράς, χρώμα κ.λπ.

Δείτε επίσης

Αυτόματη αρίθμηση επικεφαλίδων με λίστα διάρθρωσης

Μορφοποίηση αποτελεσμάτων των πεδίων

Θέμα
Αρίθμηση σελίδων
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10400.011/0123
Έκδοση
7/7/20
Σήμανση
κεφαλίδα, υποσέλιδο, περιθώριο σελίδας, τρέχουσα θέση, μορφοποίηση αριθμών σελίδας, έναρξη, διάταξη, αλλαγή ενότητας, προσθήκη αριθμού κεφαλαίου, διαχωριστικό, στηλοθέτης στοίχισης, επεξεργασία πεδίου, κωδικός πεδίου, πεδίο PAGE, γραμματοσειρά, παράγραφος στοίχιση κέντρο, στοίχιση δεξιά, λίστα πολλών επιπέδων

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής